Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

11 feb –
19 mei 2024

Expositie: The One-Straw Revolution

Van 11 februari tot 19 mei 2024 presenteert Framer Framed met trots de tentoonstelling The One-Straw Revolution, samengesteld door iLiana Fokianaki. The One-Straw Revolution is de eerste presentatie van Fokianaki’s onderzoek naar permacultuur als model voor het maken van tentoonstellingen.

Deze tentoonstelling is geïnspireerd op The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming (1975), een boek over ecologisch denken en handelen van de Japanse boer en filosoof Masanobu Fukuoka. Zijn gedachtengoed gaat over het cultiveren van de aarde met een minimale hoeveelheid afval en met respect voor het behoud van het evenwicht van ecosystemen. In navolging daarop verwijst de titel naar het uitstrooien van stro in een veld na de oogst. Fukuoka’s werk heeft eraan bijgedragen dat wetenschappers en geleerden de term ‘permacultuur’ gebruikten als afkorting voor ‘permanente cultuur’ – een filosofie en handelswijze die de nadruk legt op het werken in harmonie met – in plaats van tegenwerken van – de ecosystemen waar we deel van uitmaken en afhankelijk van zijn.

De tentoonstelling The One-Straw Revolution richt zich op de kerngedachten die achter de term permacultuur schuil gaan: zorg dragen voor het leven met anderen en de opbrengst van de oogst eerlijk delen. De deelnemende kunstenaars brengen een ode aan de belangrijkste principes van Inheems en feministisch ecologisch denken. Zij schetsen het manieren van duurzaam handelen en het leven in co-existentie met andere diersoorten. Sommige kunstenaars gaan in op de afstand die tussen natuur en mens is ontstaan en zij benadrukken de noodzaak om die verbindingen opnieuw te leggen. Anderen gaan in op de systemen die schuil gaan achter de vernietiging van ons milieu en de oorzaak zijn van de verstoring van verwantschappen tussen soorten. Want, zo stellen zij, met dit proces gaat onschatbare kennis met betrekking tot het evenwicht van het ecosysteem verloren.

De werken die getoond worden, stellen vragen over duurzaamheid in de betekenis van tijd en ecologie. Het onderzoek dat aan deze tentoonstelling ten grondslag ligt, komt voort uit een verlangen een relatie aan te gaan met eeuwenoude filosofieën en kennissystemen. Het zijn denkkaders die onder druk zijn komen te staan in de Westerse moderniteit en door koloniale onderdrukking. Zij leven voort in gemeenschappen die de strijd zijn aangegaan met neoliberale en kapitalistische modellen. De tentoonstelling is de eerste presentatie binnen het onderzoek van curator iLiana Fokianaki naar permacultuur als methodologie voor het maken van tentoonstellingen en vormgeven van organisaties. Het is een voorstel hoe we cultuur kunnen beoefenen en bespreken. Ruimtelijk is de tentoonstelling opgebouwd rond het zogenaamde ‘permacultuur zonesysteem’. De focus op ‘zone 0’ gaat over de mens en haar nederzetting.

Opening
Zaterdag 10 februari, 19.00 uur
Meld je aan

Locatie
Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71
1093 KS, Amsterdam

Openingstijden
11 feb t/m 19 mei
Dinsdag – zondag, 12.00-18.00
Gratis toegang


Curator: iLiana Fokianaki

Deelnemende kusntenaars:
Edgar Calel
Kyriaki Goni
Irene Kopelman
Uriel Orlow
Eliana Otta
Bik Van der Pol
Citra Sasmita
Denise Ferreira da Silva met Arjuna Neuman
Nora Severios
Himali Singh Soin

Tentoonstellingsontwerp:
Katharina Sook Wilting & Tal


Met dank aan State of Concept Athens.

Framer Framed wordt medemogelijk gemaakt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Amsterdams Fonds voor de Kunst; Gemeente Amsterdam en VriendenLoterij Fonds. 

Aanmelden

+ Voeg toe aan kalender
Ecologie / Extractivisme / Koloniale geschiedenis /

Agenda


Opening: The One-Straw Revolution
Opening van de tentoonstelling The One-Straw Revolution, samengesteld door iLiana Fokianaki

Netwerk


Tal

Ontwerper, Kunstenaar

Katharina Sook Wilting

Ontwerper
iliana fokianaki

iLiana Fokianaki

Curator, theoreticus en pedagoog