Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Buitenschoolse Activiteiten

Naast onze binnenschoolse programma's bieden wij ook geregeld buitenschoolse programma's aan. Deze programma's zijn veelal in samenwerking met kunstenaars en andere culturele organisaties. Net zoals in onze binnenschoolse programma's pogen wij de sociaal-maatschappelijke thematiek van Framer Framed te vertalen naar ons jongste publiek. In deze vertaling zien wij de wederzijdse kennisoverdracht tussen en met de deelnemers als essentieel onderdeel binnen elk programma.