Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Primair Onderwijs

Kinderatelier

Op onze locatie in Oost beschikken wij over een educatieruimte waar wij activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren. De ruimte wordt één keer per schooljaar ingericht als kinderatelier, met wisselende onderwerpen die liggen binnen de thematiek van Framer Framed.


De werkwijze in het kinderatelier is geïnspireerd door het gedachtengoed van Reggio Emilia, een pedagogische, procesgerichte benadering waarin het concept van het krachtige kind centraal staat. Uitgangspunt is dat het kind een natuurlijke nieuwsgierigheid heeft naar de wereld om zich heen en continu aan het onderzoeken is hoe hij/zij zich tot die wereld verhoudt. Dat onderzoeken gebeurt in een wisselwerking met de directe omgeving: andere kinderen, volwassenen en de fysieke ruimte.

In ons kinderatelier mogen kinderen zelf onderzoeken en experimenteren met de materialen die er liggen. Dat maakt dat kinderen autonomie en zeggenschap hebben in hun eigen leerproces. Door telkens een nieuwe inrichting te kiezen wordt het leerproces elke keer opnieuw uitnodigend en betekenisvol gemaakt. Met het beschikbaar maken van verschillende materialen om mee te werken, willen wij kinderen uitnodigen hun eigen verhaal te verbeelden en zo expressie te geven aan hoe zij de wereld beleven.Natuur onder de Loep

Van 2 maart tot en met 2 juni januari 2024 heeft het kinderatelier de thema: Natuur onder de Loep. Het ontwerp van deze studio is gemaakt in het kader van de tentoonstelling The One-Straw Revolution en is tot stand gekomen in samenwerking met stichting Toeval Gezocht.


De Wereld van de Natuur

Van 23 september tot en met 9 januari 2022 is kinderatelier De Wereld van de Natuur te bezoeken. De inrichting van dit atelier is geïnspireerd door de expositie Court for Intergenerational Climate Crimes en is tot stand gekomen in samenwerking met stichting Toeval Gezocht.


Voor scholen

Wij ontvangen graag groepen kinderen van scholen of andere organisaties voor een ateliersessie in ons kinderatelier. Voor meer informatie, mail naar: educatie@framerframed.nl