Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Educatie


Educatie betekent bij ons het aanmoedigen van nieuwsgierigheid, creativiteit en kritisch zelfstandig kijken en denken.


Educatie

Bij Framer Framed laten we kinderen en jongeren kennis maken met lokale kunstenaars en internationale thema's. Aansluitend op onze tentoonstellingen bieden wij diverse programma's voor alle leeftijden in de vorm van ontmoeting, dialoog, atelierbezoek en rondleidingen. Daarnaast staat de ontwikkeling van vaardigheden centraal, waarbij het ontwikkelen van een eigen mening een belangrijke rol speelt. Binnen- en buitenschoolse activiteiten zijn daarom van even groot belang. Lesprogramma's, projecten en workshops worden op maat gemaakt voor het primair en voortgezet onderwijs en MBO.