Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Foto: Betul Ellialtioglu / Framer Framed

Over Framer Framed

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur. De tentoonstellingen bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. Framer Framed toont werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Naast elke tentoonstelling vindt een verdiepend interdisciplinair publieksprogramma plaats, bestaande uit artist talks, lezingen, filmvertoningen en performances.

The Reading Room, Jonathan Reus, Sissel Marie Tonn en Flora Reznik. Photo: Ā© Betul Ellialtioglu, 2019.

Rumiko Hagiwara, I want to be a shell (2019). Foto: Maarten Van Haaff / Framer Framed.


Achtergrond

Het project Framer FramedĀ startte in 2009, met als doel omĀ de positie van transculturele kunst in Nederlandse kunstinstellingen ter discussieĀ te stellen. Dit gebeurdeĀ door middel van reizend programma langs Nederlandse musea waar kritische tentoonstelling analyses werden georganiseerd. Kennis, ervaringen en inzichten werden uitgewisseld. Tijdens de bijeenkomsten werden lopende exposities van diverse instellingen kritisch besproken en onderzochten museumdirecteuren, curatoren, kritische denkers, kunstenaars en belangengroepen diverse strategieĆ«n om tot een nieuwe praktijk van (re-)presentatie te komen. Doel was het initiĆ«ren van een dialoog tussen musea voor moderne kunst, volkenkundige musea en erfgoedinstellingen over de rol van musea in een globaliserende samenleving. Van deze discussie hebben we een online archief van videoregistraties. Centraal in deze periode van Framer Framed stond het betrekken van bezoekers en belanghebbenden bij hetĀ kritisch volgen van museaal beleid.

In 2014 opende Framer Framed een expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam. In het najaar van 2019 verhuisde Framer Framed naar haar huidige plek in de zuiveringshal van de voormalige Oostergasfabriek aan de Oranje-Vrijstaatkade. De focus ligt op het organiseren van exposities en publieke programma’s in de eigen ruimte, waarbij de inzichten uit de eerdere reizende programmareeksen in de praktijk worden gebracht.

Marieke Zwart’s works; Interview (2018), Doorzonwoning (2018), Tamam Mini (2018).Ā Foto: Ā© Betul Ellialtioglu / Framer Framed


Credits

De titelĀ Framer FramedĀ is ontleend aan het werk vanĀ Trinh T. Minh-ha.

Framer Framed wordt mogelijk gemaakt doorĀ hetĀ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stadsdeel Oost en lid vanĀ De Zaak Nu, Moker en POI (Platform Ontwikkelinstellingen Amsterdam).

De organisatie ontvangt pro bono juridisch advies van De Brauw Blackstone Westbroek.

De website en visuele identiteit van Framer Framed is ontworpen door Van Lennep.