Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Opening 'Gatekeepers' (2022) by Monika Dahlberg, photo by Betul Ellialtioglu / Framer Framed

Over Framer Framed

Framer Framed is een platform voor hedendaagse kunst, visuele cultuur en kritische theorie & praktijk. Jaarlijks presenteert de organisatie diverse tentoonstellingen, culturele en educatieve programma’s op de hoofdlocatie in Amsterdam Oost en in de projectruimte Werkplaats Molenwijk in Amsterdam-Noord.

Met de overtuiging dat kritische en contextbewuste programmering het beste kan worden gerealiseerd door toegankelijkheid en laagdrempeligheid, biedt Framer Framed haar publieke programma’s altijd kosteloos aan. Framer Framed stelt middelen direct beschikbaar aan zowel opkomende als gevestigde lokale en transnationale gemeenschappen, kunstenaars en curatoren om hun creatieve ideeën om te zetten in concrete projecten.
Bezoekers worden gezien als co-producenten en krijgen de tijd, ondersteuning en faciliteiten om hun eigen overpeinzingen in de praktijk te brengen. Deze op toegankelijke benadering opent mogelijkheden voor gedeeld eigenaarschap, waardoor iedereen kan deelnemen aan en met hun eigen netwerken, niches en subculturen.

Framer Framed is regelmatig opdrachtgever en coproducent van nieuwe kunstwerken en publicaties, organiseert internationale projecten en huisvest een boekwinkel en een leesruimte.

The Reading Room, Jonathan Reus, Sissel Marie Tonn en Flora Reznik. Foto: © Betul Ellialtioglu, 2019.

Rumiko Hagiwara, I want to be a shell (2019). Foto: Maarten Van Haaff / Framer Framed.


Geschiedenis & Missie

Framer Framed werd in 2009 opgericht, in een tijd waarin veel curatoren van organisaties die zich bezighouden met culturele herinnering met vergelijkbare vragen werden geconfronteerd. Specialisten van etnologische, cultuurhistorische en hedendaagse kunstinstellingen liepen tegen de beperkingen aan van hun institutionele kaders, die veelal in de negentiende eeuw zijn ontstaan en lange tijd schijnbaar onaantastbaar waren. Vanaf dit punt begon het eerste onderzoek van Framer Framed, dat werd ingegeven door  de vraag: wat is de rol van musea en culturele instellingen in een globaliserende samenleving?

De eerste samenwerkingspartnes waren – samen met de huidige directeuren van Framer Framed Cas Bool en Josien Pieterse – Meta Knol, destijds conservator van het Centraal Museum; George Petitjean, destijds curator van het Museum of Contemporary Aboriginal Art; Wim Manuhutu, directeur van het Maluku Museum gewijd aan de Molukken; en Nancy Jouwe, directeur van PACE Papua Heritage Foundation. Deze leden vormden een redactieraad die een uniek perspectief inbracht op voorgestelde tentoonstellingen en kritische debatten. De deelnemende organisaties werden uitgenodigd om hun komende tentoonstellingen en lopende projecten in te dienen voor kritische openbare leessessies (zie het Framer Framed videoarchief voor voorbeelden).

Wat begon als een onafhankelijk initiatief om het heersende discours van de Nederlandse culturele sector uit te dagen, is snel uitgegroeid tot het publieke platform dat Framer Framed vandaag de dag is. Na de openen van de fysieke deuren in 2014 op de voormalige locatie in de Tolhuistuin, wordt Framer Framed nog steeds beschouwd als een innovatieve kracht in de kunstsector dankzij de inclusieve en democratiserende aanpak. Op de huidige locatie in de voormalige Oostergasfabriek aan de Oranje-Vrijstaatkade, dragen de royale openingstijden van Framer Framed in combinatie met de brede publieksprogrammering bij aan de vaste kring van een divers publiek.

Sinds de opening van Werkplaats Molenwijk in 2018 – een gemeenschapsruimte, kunstenaarsresidentie en onderzoeksplatform – heeft Framer Framed de verbinding met de omliggende buurten verdiept, terwijl het de hedendaagse relatie van kunstenaars met gemeenschappen onderzoekt. De ontwikkeling van vaardigheden is ook centraal komen te staan; met een focus op het introduceren van jongeren in de wereld van lokale kunstenaars en internationale thema’s, biedt Framer Framed verschillende onderwijsprogramma’s aan in samenwerking met partners in het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs. Voor Framer Framed is gemeenschap onlosmakelijk verbonden met leren, waarbij onderwijs staat voor het aanmoedigen van nieuwsgierigheid, creativiteit en kritisch, onafhankelijk denken en analyseren. Tegenwoordig vormt de kern van de aanpak van Framer Framed de vraag: wiens verhaal is het, wie spreekt of wordt vertegenwoordigd (door wie)?

Door verhalen te introduceren en verschillende opvattingen over geschiedenis en hedendaagse positionering te construeren, specialiseert Framer Framed zich in het creëren en faciliteren voor meervoudige perspectieven. Door samen met publiek en makers na te denken over de ‘framer’ en de ‘framed’, ontstaat een vorm van eigenaarschap en cultureel burgerschap.

Marieke Zwart’s works; Interview (2018), Doorzonwoning (2018), Tamam Mini (2018). Foto: © Betul Ellialtioglu / Framer Framed


Netwerk & Partners

Instellingen en organisaties die in het verleden hebben bijgedragen aan Framer Framed – van musea tot onafhankelijke en grassroots-collectieven, universiteiten en onderzoeksinstellingen – zijn onder meer Sandberg Instituut, Reinwardt Academie, Rietveld Academie, Willem de Kooning Academie, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Research Centre for Material Culture, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam School for Cultural Analysis, Goethe-Institut Niederlande, Hackers & Designers, Institute for Network Cultures, De Zaak Nu, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Casa do Povo São Paolo, Gwangju Biennale Foundation, Picha Lubumbashi, Kunsthalle Mainz, Museum De Lakenhal, Centraal Museum, Tropenmuseum, Museum voor Volkenkunde Leiden, Museum voor Moderne Kunst Arnhem, Van Abbemuseum, Afrika Museum, SCHUNK*, Kosmopolis Utrecht, Kosmopolis Rotterdam, AWAD – Atlantic World and the Dutch, Museum De Paviljoens, Imagine IC, Het Domein, Indisch Herinneringscentrum en vele andere.

 

Met dank aan

De titel Framer Framed is ontleend aan het werk van Trinh T. Minh-ha.

Framer Framed wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stadsdeel Oost en VriendenLoterij Fonds.

Framer Framed is bestuurslid van ACI (Amsterdamse Culturele Instellingen), De Zaak Nu, MOKER/P_Oi.

De website en visuele identiteit van Framer Framed is ontworpen door Van Lennep.