Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Over Framer Framed

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur, met een expositieruimte in Amsterdam-Oost. De exposities bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. De exposities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Bij het samenstellen van tentoonstellingen biedt Framer Framed een platform aan zowel gevestigde curatoren als nieuwe namen. Naast elke tentoonstelling vindt een verdiepend interdisciplinair publieksprogramma plaats, bestaande uit artist talks, lezingen, filmvertoningen en performances.

Framer Framed_Embodied Spaces_500_02Framer Framed_Embodied Spaces_500_03


Achtergrond

Het project Framer Framed startte in 2009, met als doel om de positie van transculturele kunst in Nederlandse kunstinstellingen ter discussie te stellen. Dit gebeurde door middel van een reeks openbare discussies en de expertmeeting Onbegrensd Verzamelen. In een uitgebreid reizend programma is een dialoog op gang gebracht tussen musea voor moderne kunst, volkenkundige musea en erfgoedinstellingen over de rol van musea in een globaliserende samenleving. Kennis, ervaringen en inzichten werden uitgewisseld. Tijdens de bijeenkomsten werden lopende exposities van diverse instellingen kritisch besproken en onderzochten museumdirecteuren, curatoren, kritische denkers, kunstenaars en belangengroepen diverse strategieën om tot een nieuwe praktijk van (re-)presentatie te komen. Centraal in de werkwijze van Framer Framed stond het betrekken van bezoekers en belanghebbenden bij het kritisch volgen van museaal beleid. Van deze discussie hebben we een online archief van videoregistraties.

In 2014 opende Framer Framed een expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam. In het najaar van 2019 verhuisde Framer Framed naar haar huidige plek in de zuiveringshal van de voormalige Oostergasfabriek aan de Oranje-Vrijstaatkade. De focus is nu op het organiseren van exposities en publieke programma’s in de eigen ruimte, waarbij de inzichten uit de eerdere reizende programmareeksen in de praktijk worden gebracht.

Framer Framed_Pixolar Photography-49_500Framer Framed_Pixolar Photography-52_500

Credits
De titel Framer Framed is ontleend aan het werk van Trinh T. Minh-ha.

Framer Framed wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stadsdeel Oost en lid van De Zaak Nu, Moker en POI (Platform Ontwikkelinstellingen Amsterdam).

De organisatie ontvangt pro bono juridisch advies van De Brauw Blackstone Westbroek.

De website en visuele identiteit van Framer Framed is ontworpen door Van Lennep.