Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Open Atelier

 Het Open Atelier bestaat uit een groep creatieve individuen met uiteenlopende culturele achtergronden die elke maandag samenkomen in Framer Framed. De samenwerking begon begin 2020 als een programma voor deelnemers met een migratieachtergrond, begeleid door therapeuten gespecialiseerd in interculturele psychiatrie en creatieve therapie: Suzanne Delshadian, haar team Laura van den Dungen en Ruth Oppel. Na bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg en het faillissement van PsyQ Amsterdam bood Framer Framed een permanente ruimte voor de deelnemers van het Open Atelier waar ze wekelijks kunnen samenkomen.

Sinds 2022 is het Open Atelier onderdeel van het project Through Art We Care - een project waarin Framer Framed en zorgorganisatie Cordaan samenwerken met als doel om van de kunstinstelling een plek te maken die verandering, emancipatie en psychologisch welzijn bevordert door middel van kunstbeoefening. De deelnemers werken samen met Framer Framed en Cordaan om workshops te organiseren waar ze verschillende kunstvormen kunnen verkennen. Het werk van de Open Atelier deelnemers wordt gepresenteerd tijdens een jaarlijkse tentoonstelling in Framer Framed.