Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

I-Psy Arts verandert de ruimte van Framer Framed in een Open Atelier voor kunsttherapie

Framer Framed werkt sinds begin 2020 intensief samen met I-Psy Arts. I-Psy Art is een programma voor patiënten van de interculturele psychiatrie (I-Psy) van Amsterdam. De organisatie richt zich op de patiënten met een migratie-achtergrond en is gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. De samenwerking bestaat uit een Open Atelier.

Framer Framed werkt sinds begin 2020 samen met I-Psy Art. Tijdens de eerste lockdown werd samengewerkt aan een online workshopserie. I-Psy Art is een programma voor patiënten van de interculturele psychiatrie (i-psy) van Amsterdam. I-Psy is een organisatie die onder het beleid van de GGZ instelling ‘Parnassia Groep’ valt. De organisatie richt zich op de patiënten met een migratie-achtergrond en is gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. De samenwerking kreeg ineens een heel concrete vorm: een deel van de deelnemers stond op straat vanwege bezuinigingen. Sinds september 2020 is er op maandag een Open Atelier in Framer Framed.

De Parnassia Groep heeft tijdens de coronacrisis aangegeven te willen stoppen met de specialistische GGZ-trajecten met als doel de kosten te verminderen en de behandelingen goedkoper te maken. Dit heeft grote gevolgen voor met name de patiënten die nog onder behandeling zijn en plots moesten stoppen met hun behandeling. Het besluit viel in een periode die sowieso erg zwaar is voor mensen met psychische problemen. Juist in deze moeilijke tijd bleek een open atelier van cruciaal belang en besloot Framer Framed ruimte beschikbaar te stellen voor het Open Atelier.

In het Open Atelier kun je vrij werken met beeldende materialen. Je krijgt geen opdracht.
‣ Je mag binnenlopen en weggaan wanneer het je uitkomt. Je hoeft geen afspraak te maken of af te bellen.
‣ Sommige deelnemers zijn bekend met beeldende materialen en andere nog niet. Sommige deelnemers hebben een kunstopleiding gevolgd in hun land van herkomst, of als kunstenaar gewerkt, anderen hebben geen enkele ervaring met het werken met beeldende materialen. Dat is allebei goed, ervaring met kunst is niet nodig voor het Open Atelier. In het Open Atelier werk je tussen andere mensen. Het is een plek waar veel verschillen samen komen. Je kunt van elkaar leren en je laten inspireren.

Het concept van een Open Atelier werd geïnspireerd door de opzet van ‘Studio Upstairs’ in Londen. Suzanne Delshadian, de oprichter en coördinator van I-psy ART, werd geïnspireerd door de aanpak: niet alleen een behandelcentrum dat voorziet in kunst als een introspectieve vrijetijdsbesteding, maar een plek waar mensen ervaren dat ze door het scheppen van kunst, zowel privé als in het openbaar, zich kunnen ontwikkelen en veranderen. Begeleid door kunstenaars, beeldend therapeuten, psychotherapeuten en mensen uit de kunstwereld. De bijeenkomsten op maandag worden begeleid door Laura van den Dungen en Betül Ellialtioglu (Framer Framed).

Deelnemers aan het Open Atelier kunnen nieuwe creatieve technieken aanleren en deze uitproberen. Het gemaakte kunstobject kan worden gebruikt om te reflecteren, op nieuwe inzichten te komen en veranderingen te bewerkstelligen. Ondanks dat de deelnemers elk een andere culturele achtergrond en verschillende leeftijden hebben zal er gestreefd worden naar een groep waarbij verbondenheid en gelijkheid centraal staat. De open studio brengt de mogelijkheid om deelnemers te stimuleren om hun kunst te laten zien aan het publiek door het werk ten toon te stellen. De gemaakte kunst en daarmee ook de kunstenaar wordt hiermee serieus genomen.

Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 kreeg deze samenwerking vorm in de de Stay Strong Photo Stories die tot stand kwam via online workshops en persoonlijke opdrachten. De workshops stonden in het teken van de corona-periode, die voor veel mensen een onzeker gevoel met zich mee bracht. Aan de hand van de workshops werkten deelnemers aan concrete opdrachten waarin ze met beelden een verhaal vertellen en hun dagelijkse leven in beeld brengen. Onderwerpen als natuur, liefde, eenzaamheid en hoop komen voorbij, maar ook sporten, koken en muziek blijken belangrijk te zijn. Daarnaast is er veel binnenshuis gefotografeerd.

Deelnemers aan het atelier leverde een bijdrage aan de presentaties Drawing Stories en Shaping Feelings, onderdeel is van de online tentoonstelling Corona in de Stad, georganiseerd door het Amsterdam Museum. De presentaties tonen een selectie van sociaal-artistiek projecten gerealiseerd tijdens de voortdurende lockdown.

Andre Zegt 1.5m

In de komende jaren willen we de samenwerking intensiveren: het atelier uitbreiden, samen tentoonstellingen maken, workshops faciliteren, publieksprogramma realiseren en werk- of stageplekken aanbieden. Voor meer informatie over I-Psy Arts kan contact worden opgenomen met Laura van den Dungen (begeleiding), Josien Pieterse en Betül Ellialtioglu (Framer Framed) en Suzanne Delshadian (I-Psy Arts).

Zie ook: Algemeen Dagblad, 1 juni 2020: “Geschokte reacties om Parnassiabesluit: ‘Dan krijg je weer dat de politie het mag oplossen”.Educatie / Community /

Exposities


Expositie: Shaping Feelings

Een online presentatie van Framer Framed in samenwerking met het Amsterdam Museum

Expositie: Drawing Stories

Een online presentatie van Framer Framed in samenwerking met het Amsterdam Museum

Agenda


Doe een wens
Groepstentoonstelling van de kunstenaars uit het atelier van i-psy

Netwerk


Suzanne Delshadian

Therapiecoördinator i-psy

i-psy Arts

Kunsttherapie

Anne Krul

Kunstenaar

Magazine