Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Community & Learning


We beschouwen de tentoonstellingsruimte als onderdeel van de publieke sfeer; een plek voor ontmoeting, uitwisseling, leren en kritische analyse.


Community & Learning

Framer Framed streeft ernaar ruimtes te creëren waar diverse vormen van leren binnen en voor gemeenschappen kunnen plaatsvinden. Van tentoonstellingen, workshops en voorstellingen tot culturele uitwisselingsprogramma's en evenementen waar verhalen worden verteld, is ons doel om mondiale maatschappelijke kwesties aan te pakken en een meer duurzame, rechtvaardige en samenwerkende toekomst te bevorderen. Wij werken nauw samen met lokale en internationale partners om ervaringsgerichte settings te ontwikkelen waar deelnemers elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Wij geloven dat door collectief te leren, mensen kunnen bijdragen aan hun eigen gemeenschappen, kunnen deelnemen aan democratische processen en het vertrouwen, de kritische instelling en het vermogen kunnen opbouwen om grotere sociale kwesties aan te pakken.