Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Team en organisatie

Directie en bestuur

Mellouki Cadat-Lampe

Voorzitter Stichtingsbestuur

Cas Bool

Directie / Bestuur

Josien Pieterse

Directie / Bestuur

Raad van Toezicht

Sylvia Dornseiffer (voorzitter)
Esther Captain
Thomas Berghuis
Mirjam Shatanawi
Mehtap Kocer

Team

Jean Medina, Tentoonstellingen & Publieksprogramma
Yvonique Wellen, Tentoonstellingen & Kunst in publieke ruimte
Annosh Urbanke, Educatie PO & VO
Nina Vaessen, Tekst, Communicatie en PR (NL)
Betul Ellialtıoğlu, Tekst, Communicatie en PR (EN) 
Kim Schuiten, Community


Stichting Framer Framed

Meer informatie over de stichting is hier te vinden.

Financien

IBAN rekeningnummer: NL81 TRIO 0198496761
Kamer van Koophandel: 51823039
Fiscaal nummer: 850187308B01
Facturen kunnen worden gestuurd naar
facturen@framerframed.nl

ANBI

Framer Framed is per 1 januari 2016 aangemerkt als een
Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De Zaak Nu

Framer Framed is lid van De Zaak Nu. Deze vereniging vertegenwoordigt alle presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst een prioriteit is.

Privacyverklaring

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Framer Framed, die van toepassing is op het gebruik van deze website en andere diensten.