Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Performance van Xenson Znja aan de noordelijke IJ-oever, als onderdeel van expositie Simuda Nyuma (2015).

Team en organisatie

Bestuur en directie

Mellouki Cadat-Lampe

Voorzitter Stichtingsbestuur

Josien Pieterse

Directeur / bestuurder

Cas Bool

Directeur / bestuurder

 

Team

Jean Carlos Medina

Coördinator tentoonstellingen & publieksprogramma

Betul Ellialtıoğlu

Coördinator communicatie & PR

Rolien Zonneveld

Hoofd creatie, publicaties en (social) media strategie

Wendy Ho

Coördinator educatie

Ashley Maum

Tentoonstellingen en onderzoek

Evie Evans

Tentoonstellingen en onderzoek

Jiyoung Kim

Publieksprogramma en onderzoek

Emily Shin-Jie Lee

Publieksprogramma en onderzoek

Noa Bawits

Medewerker educatie

Ali Amghar

Programmamaker Werkplaats Molenwijk & communicatie

Susanne van Lieshout

Directiesecretaris en office manager


Raad van Toezicht

Sylvia Dornseiffer (voorzitter)
Mirjam Shatanawi (secretaris)
Mehtap Kocer (financieel toezichthouder)
Thomas Berghuis
Lisa Walcott


Stichting Framer Framed

Meer informatie over de stichting is hier te vinden.

Financien

IBAN rekeningnummer: NL81 TRIO 0198496761
Kamer van Koophandel: 51823039
Fiscaal nummer: 850187308B01
Facturen kunnen worden gestuurd naar
facturen@framerframed.nl

ANBI

Framer Framed is per 1 januari 2016 aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De Zaak Nu

Framer Framed is lid van De Zaak Nu. Deze vereniging vertegenwoordigt alle presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst een prioriteit is.

Privacyverklaring

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Framer Framed, die van toepassing is op het gebruik van deze website en andere diensten.