Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Josien Pieterse

Josien Pieterse

Josien Pieterse is mede-oprichter en co-directeur van Framer Framed. Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur, met een expositieruimte  in Amsterdam. De exposities bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. De exposities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Bij het samenstellen van tentoonstellingen biedt Framer Framed een platform aan zowel gevestigde curatoren als nieuwe namen.

Naast elke tentoonstelling vindt een verdiepend interdisciplinair publieksprogramma plaats, bestaande uit artist talks, lezingen, filmvertoningen en performances. Framer Framed maakt sinds 2017 in de Basis Infrastructuur van OCW en de meerjarenregeling van het AFK en heeft in 2018 een presentatie en ontwikkelplek voor de buurt geopend in de Molenwijk, Amsterdam Noord Werkplaats Molenwijk. Naast de vele publieksbijeenkomsten realiseerde Josien namens Framer Framed meer dan 40 tentoonstellingen met wisselende internationale gastcuratoren, waaronder het eerste Nederlandse paviljoen op de 14e Gwanju Biennale in Zuid-Korea.

Josien Pieterse was daarnaast oprichter en tien jaar directeur van Netwerk Democratie, Platform voor democratische innovatie. In 2014 ontving zij van Vrij Nederland de oeuvre prijs ‘Radicale Vernieuwers’ voor haar werkzaamheden met Netwerk Democratie. In 2018 ontving Netwerk Democratie de tweede prijs van de jaarlijkse Innovatie Award van de Internet Society voor het E-dem platform.

Netwerk Democratie was mede initiatiefnemer van de klokkenluiderswebsite PubLeaks, breed gedragen door een scala aan nationale dag en weekbladen. Daarnaast was zij initatiefnemer van Voorjebuurt, een crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven. Zowel PubLeaks als Voorjebuurt zijn inmiddels zelfstandige stichtingen. Netwerk Democratie is initiatiefnemer van de reeks New Democracy ism Pakhuis De Zwijger.

Josien Pieterse bekleedt verschillende maatschappelijke functies. Ze is bestuurslid van MOKER-POI, een vereniging van meer dan veertig beeldende kunst – en ontwikkelinstellingen in Amsterdam. Daarnaast is ze bestuurslid van de European Civic Forum (Brussel) en voorzitter van Consul Democracy Foundation, een online democratie-platform ontwikkeld door de gemeente Madrid. Josien was daarnaast bestuurslid van de Keti Koti Tafels en voorzitter van (A)WAKE de programmastichting van MONO (Rotterdam).

Josien draagt het publieke gesprek een warm hart toe en heeft in de afgelopen jaren honderden programma’s vormgegeven. Zij was jarenlang voorzitter van de Vereniging Nederlandse Debatcentra en coördinator van het Forum voor Democratische Ontwikkeling, gericht op het stimuleren van burgerinitiatieven en publiek debat en werkzaam als programmamaker van Felix Meritis en het Utrechts debatpodium Tumult.

Als zelfstandige was Josien van 2007-2017 werkzaam als oral historian en onderzoeker bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Josien regisseerde twee documentaires over de vrouwenbeweging: Fem.doc (2002) over de erfenis van de tweede feministische golf en Vrouwenhulpverlening – ontdekken en vernieuwen (2008) over de opkomst van de vrouwenhulpverleningsbeweging. Ze deed onderzoeks- en interviewprojecten met vrouwen van de Communistische Partij van Nederland (CPN), pioniers van de Blijf van m’n Lijf-huizen, feministen binnen de kerk en slachtoffers van misbruik binnen de Katholieke Kerk en was betrokken bij de opzet van het oral history archief (video) van Atria en de ontwikkeling van de interview methodologie.


Agenda


Boekpresentatie: Debaltsevo, Where Are You?
met Karine Zenja Versluis Boekpresentatie en Opening Tentoonstelling
Symposium: Dit is ons publiek: een symposium over waarde bepaling
Een symposium over kwalitatieve methoden van publieksmeting en waardebepaling
Educatieprogramma: Broadcasting from Babylon, door Amal Alhaag, Maria Guggenbichler en Josien Pieterse
Over intersectioneel feministische, queer, en anti-koloniale belichaamde, luister-, en klankmethoden
Opening: expositie UnAuthorised Medium
Met curator Annie Jael Kwan en deelnemend kunstenaars Noel Ed De Leon, Sau Bin Yap, Erika Tan en Sung Tieu.
Some Things Hidden: Filmvertoning 'Herengracht 401'
Documentaire over de omstreden geschiedenis van Castrum Peregrini, gevolgd door een gesprek met filmmaker Janina Pigaht, Frans Damman (Castrum Peregrini) en Josien Pieterse.
Young Collector's Circle at Framer Framed: Engaged Art
Waarom is het interessant om je als verzamelaar te verdiepen in geëngageerde kunst?
Erfgoedarena: Oral history en het audiovisuele archief
Oral history als aanvulling op het archief van geschreven bronnen.

Magazine


Amsterdam Noord / Gentrificatie /

Ongevraagd advies van Amsterdamse Kunstraad aan de Wethouder

Het levende archief /

Publicatie: Lost and Living (in) Archives

Museologie / Collectiebeleid / Global Art History /

Publicatie: Changing Perspective

Feminisme / Collectiebeleid / Het levende archief /

Publicatie: Traveling Heritages

Feminisme / Oral History /

Documentaire: Vrouwenhulpverlening - ontdekken en vernieuwen

Planetary Poetics / Ecologie / Educatie /

Tweejarig masterprogramma: Planetary Poetics

Community & Learning / Gedeeld erfgoed / Koloniale geschiedenis / Museologie /

Rapport: Decolonial Futures met Ariella Aïsha Azoulay

Thuis in de Molenwijk - Werkplaats Molenwijk
Fotografie / Community & Learning / Migratie / Molenwijk /

Fotografieproject: Thuis in de Molenwijk

Fotografie: Anoek Steketee
Kunst en Activisme / Action Research / Community & Learning / Residenties /

Atelier KITLV-Framer Framed Artist in Residence: Experimental Knowledge in Art, Activism, and Academia

Omstreden erfgoed / Koloniale geschiedenis / Museologie /

Expertmeeting over de presentatie van omstreden erfgoed

/

Alles draait bij Framer Framed om het andere verhaal

Werkplaats Molenwijk
Amsterdam Noord / Community & Learning / Molenwijk /

Framer Framed in de Molenwijk - door Chris Keulemans

/

NRC - 'Weg met stempel ‘cultureel divers’

Oral History /

Verslag: Erfgoedarena over Oral History

Feminisme /

Documentaire: Fem.doc - over de erfenis van de Tweede Feministische Golf

Oral History / Feminisme /

Artikel: Dans om de camera

Gentrificatie / Feminisme / Kunst en Activisme /

Artikel: De levensloop van een ideaal. Over de genderpolitiek van de kraakbeweging en het broedplaatsen beleid van de gemeente Amsterdam