Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Josien Pieterse

Josien Pieterse is samen met Cas Bool oprichter en mede-directeur van Framer Framed. Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur, met een expositieruimte  in Amsterdam. De exposities bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. De exposities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Bij het samenstellen van tentoonstellingen biedt Framer Framed een platform aan zowel gevestigde curatoren als nieuwe namen.

Naast elke tentoonstelling vindt een verdiepend interdisciplinair publieksprogramma plaats, bestaande uit artist talks, lezingen, filmvertoningen en performances. Framer Framed maakt sinds 2017 in de Basis Infrastructuur van OCW en de meerjarenregeling van het AFK en heeft in 2018 een presentatie en ontwikkelplek voor de buurt geopend in de Molenwijk, Amsterdam Noord ‘Werkplaats Molenwijk’. Naast de vele publieksbijeenkomsten realiseerde Josien namens Framer Framed meer dan 40 exposities met wisselende internationale gastcuratoren.

Josien Pieterse is daarnaast oprichter en directeur van Netwerk Democratie, Platform voor democratische innovatie. In 2014 ontving zij van Vrij Nederland de oeuvre prijs ‘Radicale Vernieuwers’ voor haar werkzaamheden met Netwerk Democratie. Netwerk Democratie was mede initiatiefnemer van de klokkenluiderswebsite PubLeaks, breed gedragen door een scala aan nationale dag en weekbladen. Daarnaast was zij initatiefnemer van  Voorjebuurt, een crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven. Zowel PubLeaks als Voorjebuurt zijn inmiddels zelfstandige stichtingen.

Netwerk Democratie is initiatiefnemer van de reeks New Democracy ism Pakhuis De Zwijger en bestuurslid van de European Civic Forum (Brussel). Josien is voorzitter van Consul Democracy Foundation, gebaseerd op democratie-platform ontwikkeld door de gemeente Madrid. Een open source, deelbare en privacy-aware tool voor directe democratie en economische empowerment van burgers. In 2018 ontving Netwerk Democratie de tweede prijs van de jaarlijkse Innovatie Award van de Internet Society voor het E-dem platform. Josien is bestuurslid van de Keti Koti Tafels en voorzitter van (A)WAKE programmastichting van MONO (Rotterdam).

Josien draagt het publieke gesprek een warm hart toe en heeft in de afgelopen jaren honderden programma’s vormgegeven. Zij was jarenlang voorzitter van de Vereniging Nederlandse Debatcentra en coördinator van het Forum voor Democratische Ontwikkeling, gericht op het stimuleren van burgerinitiatieven en publiek debat en werkzaam als programmamaker van Felix Meritis en  Utrechts debatpodium Tumult. Later continueerde zij de publieksprogramma’s vanuit Netwerk Democratie en Framer Framed.

Als zelfstandige was Josien van 2007-2017 werkzaam als oral historian en onderzoeker bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Josien regisseerde twee documentaires over de vrouwenbeweging: Fem.doc (2002) over de erfenis van de tweede feministische golf en Vrouwenhulpverlening – ontdekken en vernieuwen (2008) over de opkomst van de vrouwenhulpverleningsbeweging. Ze deed onderzoeks- en interviewprojecten met vrouwen van de Communistische Partij van Nederland (CPN), pioniers van de Blijf van m’n Lijf-huizen, feministen binnen de kerk en slachtoffers van misbruik binnen de Katholieke Kerk en was betrokken bij de opzet van het oral history archief (video) van Atria en de ontwikkeling van de interview methodologie.


Agenda


Programmareeks: Broadcasting from Babylon, door Amal Alhaag, Maria Guggenbichler en Josien Pieterse
Over intersectioneel feministische, queer, en anti-koloniale belichaamde, luister-, en klankmethoden
Opening: expositie UnAuthorised Medium
Met curator Annie Jael Kwan en deelnemend kunstenaars Noel Ed De Leon, Sau Bin Yap, Erika Tan en Sung Tieu.
Some Things Hidden: Filmvertoning ‘Herengracht 401’
Documentaire over de omstreden geschiedenis van Castrum Peregrini, gevolgd door een gesprek met filmmaker Janina Pigaht, Frans Damman (Castrum Peregrini) en Josien Pieterse.
Young Collector’s Circle at Framer Framed: Engaged Art
Waarom is het interessant om je als verzamelaar te verdiepen in geëngageerde kunst?
Erfgoedarena: Oral history en het audiovisuele archief
Oral history als aanvulling op het archief van geschreven bronnen.

Magazine