Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

AGA LAB Artist in Residence 2022, Sofia Paravicini (Italië). Foto AGA LAB

14 dec 2022
14:00 - 17:00

Symposium: Dit is ons publiek: een symposium over waarde bepaling

Hoofdsprekers: Anna Elffers, Josien Pieterse, Laurien Saraber, Alice Smits, Marleen Stikker, Eelco van der Lingen, Alix de Massiac, Nienke Vijlbrief, Arend-Jan Weijsters & Annet Zondervan.

Bij het in kaart brengen van publieksbereik, ligt momenteel een onevenredige nadruk op het tellen van tentoonstellingsbezoekers. Het publiek van presentatie- en ontwikkelinstellingen onderneemt echter veel meer activiteiten dan alleen tentoonstellingsbezoek: het doet mee aan workshops, maakt zelf kunst of een tentoonstelling, luistert naar podcasts, leent een kunstwerk, praat mee tijdens een kennissessie, etc. Daarmee is het publiek lang niet altijd (alleen) bezoeker, maar ook maker, gebruiker, luisteraar, lezer, achterban, leerling. Dat moeten we toch ook scharen onder publieksbereik?

Cijfers zijn zeker van waarde om iets te zeggen over de omvang van publieksbereik. Maar dat publiekscijfers niet alles zeggen en niet als dé indicator van succes moeten worden gezien, lijkt inmiddels een breed gedragen opvatting in de cultuursector. Dit ook daadwerkelijk veranderen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. MOKER / P_Oi, het platform voor presentatie- en ontwikkelinstellingen in Amsterdam, is daarom op zoek gegaan naar een betere methode om over publieksbereik te rapporteren die recht doet aan de realiteit en omvang van het type organisaties in het middenveld en ook werkelijk wat zegt, betekent en oplevert.

Tijdens dit symposium wordt de website ‘Ditisonspubliek.nl’ gepresenteerd en gaan we in gesprek over knelpunten en de praktische toepasbaarheid.

Dit evenement is gratis en in het Nederlands.


Programma

14:00 – 14:15 Inloop – koffie & thee
14:15 – 14:20 Welkom door moderator Alix de Massiac
14:20 – 14:30 Introductie door Annet Zondervan (directeur CBK Zuidoost)
14:30 – 14:50 Lancering en presentatie ‘ditisonspubliek.nl’ door Anna Elffers
14:50 – 15:30 In de praktijk – Doorwerking buiten de deur

Sprekers
Alice Smits, directeur Zone2Source,
Arend-Jan Weijsters directeur AGA LAB,
Nienke Vijlbrief, artistiek directeur P/////AKT.

15:30 – 16:00 Pauze – koffie & thee

16:00 – 16:50 Debat over de website in relatie tot de huidige en toekomstige praktijk van verantwoording

Sprekers
Laurien Saraber (directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst),
Eelco van der Lingen (directeur Mondriaan Fonds),
Josien Pieterse (directeur Framer Framed),
Marleen Stikker (directeur Waag Futurelab).

16:50 – 17:30 Afsluitende borrel

Dit programma is Nederlands gesproken.

 


Netwerk


Anna Elffers

Onderzoeker

Annet Zondervan

Directeur van CBK Zuidoost

Josien Pieterse

Directeur Framer Framed