Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

primair onderwijs

Primair Onderwijs

Voor kinderen van het Primair Onderwijs zijn er twee methoden waar wij mee werken en die invulling geven aan onze educatieve visie. Bij beide staat de eigen stem van kinderen en jongeren centraal.

Voor kinderen van 3-8 jaar bieden wij ateliersessies in ons Kinderatelier, geïnspireerd door de wereldwijd verspreide Reggio Emilia-benadering. De inrichting van het atelier nodigt kinderen uit om zelfstandig te onderzoeken, spelen, experimenteren, verbeelden en biedt veel ruimte voor het eigen leer- en onderzoeksproces.

Voor kinderen vanaf 8 jaar organiseren wij Bekijk het maar!-rondleidingen, gebaseerd op de methode Visual Thinking Strategies (VTS). Deze methode leert kinderen open en zonder oordeel waar te nemen, te onderzoeken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar door naar kunstwerken te kijken.

Incidenteel organiseren wij programmaÔÇÖs, projecten en workshops op maat, in overleg met de school. Doordeweeks ontvangen wij graag groepen kinderen van scholen of andere organisaties. In het weekend zijn wij, op inschrijving, open voor workshops, rondleidingen of andere activiteiten.

Bent u geïnteresseerd vanuit een school of andere organisatie, neem contact op met: educatie@framerframed.nl 


Kinderatelier

De huisvesting op de Oranje-Vrijstaatkade in Amsterdam-Oost biedt de mogelijkheid om een permanente educatieruimte in te richten. De ruimte wordt 1 ├í 2 keer per jaar ingericht als kinderatelier, met wisselende onderwerpen die liggen binnen de thematiek van Framer Framed. In het atelier ontvangen wij groepen kinderen van basisscholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang (3-8 jaar). In het weekend is het atelier open voor (groot)ouders met jonge kinderen. De onderwerpen, strategie├źn en perspectieven van de tentoongestelde kunstenaars bieden de basis voor het onderzoek, het experiment en de verbeelding van de kinderen in het atelier. De inrichting en de geboden materialen sluiten hierbij aan. Zo verbinden wij de expressieve talen van kinderen met de artistieke talen van kunstenaars.

De werkwijze in het kinderatelier is geïnspireerd door het gedachtengoed van Reggio Emilia, een pedagogische benadering waarbij het procesgerichte werken met kinderen centraal staat. Wij streven naar langlopende samenwerkingen tussen Framer Framed en scholen in de buurt, waardoor de kruisbestuiving tussen kunst en onderwijs geïntensiveerd wordt. Framer Framed kiest hiermee voor meer diepgang in de relatie tussen de kinderen en de getoonde kunst, en de scholen kiezen voor het zien en stimuleren van de creatieve potenties van kinderen binnen het onderwijs. Voor hen biedt deze werkwijze en samenwerking een innovatieve impuls voor de integratie van kunst en cultuur in hun onderwijs. Zo kunnen kinderen vanuit hun eigen aangeboren mogelijkheden vertrouwdheid opbouwen met de kunsten en kunnen zij vanuit hun eigen diverse achtergronden meebouwen aan de ontwikkeling van een gedeelde cultuur.

Het kinderatelier is tot stand gekomen in een samenwerking met Stichting Toeval Gezocht. 


Bekijk het maar!

Voor de jeugd vanaf 8 jaar organiseren wij Bekijk het maar!-rondleidingen. Aan de basis hiervan ligt Visual Thinking Strategies (VTS), een wetenschappelijk beproefde methode ontwikkeld in het MoMa (Museum of Modern Art) in New York. In deze methode worden leerlingen aangesproken op hun interesses en kijkvaardigheden als beginnende kijkers. Door het stellen van open vragen over een kunstwerk waarbij er geen sprake is van goed of fout worden jonge deelnemers uitgenodigd tot actieve deelname en persoonlijke betrokkenheid bij het werk. Zij leren op die manier te vertrouwen op de eigen waarneming en kunst te beleven.

Toepassing van de VTS-methode werkt het beste als de verscheidenheid van dat wat besproken wordt groot is. De verschillende achtergronden van de kunstenaars, verschillende media en wisselende tentoonstellingen (verschillende ÔÇśverhalenÔÇÖ van de curatoren) bieden een ideale context om met VTS te werken en een diverse groep jonge mensen een relatie te laten aangaan met de verschillende kunstwerken. In een rondleiding Bekijk het maar! wordt VTS toegepast binnen de context en thematieken van Framer Framed.

Met deze aanpak willen wij kinderen en jongeren stimuleren zich te ontwikkelen tot onafhankelijke, kritische denkers en doeners. Vertrouwend op hun eigen observaties, ontvankelijk voor de gedachten van anderen, ontwikkelen jongeren inzichten over kunst ├Ęn andere zaken. Bekijk het maar! integreert kunst in het onderwijs en sluit naadloos aan bij belangrijke aandachtsgebieden in het onderwijs; kritisch leren denken, onderzoekend leren, 21ste-eeuwse vaardigheden, burgerschap en kunstzinnige ori├źntatie. Een rondleiding Bekijk het maar! kan het hele jaar door plaatsvinden.

Het inhoudelijk doorontwikkelen van VTS naar Bekijk het maar! gebeurt in samenwerking met Michal Butink van Beeldmakers, sinds 2015 gediplomeerd als VTS coach. 


Lesmodules & werkbladen

Indien u geïnteresseerd bent in de werkbladen en het educatief materiaal van Framer Framed om te gebruiken in uw lessen, kan u ons contacteren via: educatie@framerframed.nl