Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Primair Onderwijs

Onze educatieve programma’s worden altijd afgestemd op de groep en leeftijd van de kinderen. Een á twee keer per jaar richten wij onze ruimte op de vide in Amsterdam-Oost in voor onze jongste bezoekers uit groep 1 t/m 3. Hier worden zij uitgenodigd om te spelen, zelfstandig te onderzoeken en vanuit nieuwsgierigheid en experiment te leren, verbeelden en maken. 

Voor de groepen 4 t/m 8 van het basisonderwijs maken wij programma’s op maat, indien gewenst in samenwerking met kunstenaars en/of andere culturele instellingen. Deelnemers maken kennis met kunst aan de hand van werken in onze lopende tentoonstellingen, uit ons archief of van een begeleidend kunstenaar. Een belangrijk onderdeel van onze programma’s is het maakproces en de ervaring van je eigen verhaal op artistieke wijze vertellen. De lessen en workshops vinden plaats binnenschools op locatie, in onze tentoonstellingsruimte in Amsterdam-Oost of in Werkplaats Molenwijk in Amsterdam-Noord.

Naast de programma’s op maat, zijn er regelmatig projecten die interessant kunnen zijn voor uw school en uw leerlingen. Kijk voor lopende projecten hieronder.

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen via educatie@framerframed.nl.