Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Voortgezet Onderwijs

Ons aanbod voor (leerlingen van) het voortgezet onderwijs is gebaseerd op de methode Visual Thinking Strategies (VTS). Deze methodiek past binnen onze educatieve visie en is goed toepasbaar voor jongeren. 

Zo organiseren wij de rondleidingen Bekijk het maar! die zijn ontwikkeld op basis van VTS. Bij deze rondleiding gaan we met groepjes leerlingen in gesprek over een aantal werken. Deelnemers worden uitgenodigd om met elkaar bewuster naar kunst te kijken. Door het stellen van open vragen over een kunstwerk waarbij er geen sprake is van goed of fout worden kinderen uitgenodigd tot actieve deelname en persoonlijke betrokkenheid bij het werk. De methode stimuleert het kritisch denken en de communicatieve vaardigheden. Tegelijkertijd leert het deelnemers open te staan voor verschillende perspectieven. In een rondleiding Bekijk het maar! wordt VTS toegepast binnen de context en thematieken van Framer Framed. 

Daarnaast organiseren wij (les)programma’s, projecten en workshops op maat, in overleg met de school. Gedacht kan worden aan het verwerken van elementen van VTS bij de invulling van het programma, en/of bijvoorbeeld (een reeks van) workshops door ervaren kunstenaars uit ons netwerk. 

Voor meer info, mail naar: educatie@framerframed.nl


Bekijk het maar!

Voor de jongvolwassenen vanaf 13 jaar organiseren wij Bekijk het maar!-rondleidingen. Aan de basis hiervan ligt Visual Thinking Strategies (VTS), een wetenschappelijk beproefde methode ontwikkeld in het MoMa (Museum of Modern Art) in New York. In deze methode worden leerlingen aangesproken op hun interesses en kijkvaardigheden als beginnende kijkers. Door het stellen van open vragen over een kunstwerk waarbij er geen sprake is van goed of fout worden jonge deelnemers uitgenodigd tot actieve deelname en persoonlijke betrokkenheid bij het werk. Zij leren op die manier te vertrouwen op de eigen waarneming en kunst te beleven.

Toepassing van de VTS-methode werkt het beste als de verscheidenheid van dat wat besproken wordt groot is. De verschillende achtergronden van de kunstenaars, verschillende media en wisselende tentoonstellingen (verschillende ‘verhalen’ van de curatoren) bieden een ideale context om met VTS te werken en een diverse groep jonge mensen een relatie te laten aangaan met de verschillende kunstwerken. In een rondleiding Bekijk het maar! wordt VTS toegepast binnen de context en thematieken van Framer Framed.

Met deze aanpak willen wij jongeren stimuleren zich te ontwikkelen tot onafhankelijke, kritische denkers en doeners. Vertrouwend op hun eigen observaties, ontvankelijk voor de gedachten van anderen, ontwikkelen jongeren inzichten over kunst èn andere zaken. Bekijk het maar! integreert kunst in het onderwijs en sluit naadloos aan bij belangrijke aandachtsgebieden in het onderwijs; kritisch leren denken, onderzoekend leren, 21ste-eeuwse vaardigheden, burgerschap en kunstzinnige oriëntatie. Een rondleiding Bekijk het maar! kan het hele jaar door plaatsvinden.

Het inhoudelijk doorontwikkelen van VTS naar Bekijk het maar! gebeurt in samenwerking met Michal Butink van Beeldmakers, sinds 2015 gediplomeerd als VTS coach.


Download

Les Modules & Werkbladen

Indien u geïnteresseerd bent in het gebruiken van de werkbladen en het educatieve materiaal van Framer Framed, kan u ons contacteren via: educatie@framerframed.nl