Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

31 May –
29 Jun 2023

Educatieproject: Shared Waters

Bij het uitwisselingsproject Shared Waters ga je op onderzoek uit naar jezelf en de weg die jouw familie heeft afgelegd tot waar jij nu bent. Het project start tegelijkertijd in Kaapstad, Zuid-Afrika. Ook daar gaan jongeren hun persoonlijke geschiedenis onderzoeken. Zo krijg je de kans om verhalen en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers uit Amsterdam en Kaapstad, én om samen artistieke werken te maken.

Het ontdekken van jouw familiegeschiedenis kan je helpen meer te weten te komen over jezelf, waar jouw kracht vandaan komt en wat je belangrijk vindt.

In een klein groepje van leeftijdsgenoten, word je onder begeleiding van kunstenaar Karine Versluis aangemoedigd om je zoektocht en bevindingen op creatieve wijze vorm te geven. Karine is documentaire fotograaf en verhalenverteller. Haar werk is te zien geweest op tv en in de krant en verschillende tentoonstellingen zowel in Nederland als daarbuiten. In februari 2023 verscheen haar derde publicatie, het fotoboek Debaltsevo, Where Are You? over haar zoektocht naar haarwortels in Oekraïne.

Programma

– woe 31 mei, 16.00-18.00u @ Framer Framed
– woe 7 juni, 16.00-18.00u online @Zoom
– woe 14 juni, 16.00-18.00u @ Framer Framed
– woe 21 juni, 16.00-18.00u @ Framer Framed

Alles op een rijtje om mee te kunnen doen:
– Je bent nieuwsgierig naar je roots in en/of buiten Nederland
– Je wordt blij van creatief zijn en vindt het leuk nieuwe mensen te ontmoeten
– Je hebt tijd om naar de bijeenkomsten te komen
– Je bent ongeveer 14-18 jaar oud

Als je geïnteresseerd bent, laat dit weten via jouw ouder(s), begeleid(st)er, docent(e) of direct aan Framer Framed. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus meld je snel aan!

Aanmelden via: educatie@framerframed.nl

Het project Shared Waters wordt (mede) mogelijk gemaakt door DutchCulture.


Over het Camissa Museum

Het Camissa Museum vertelt de verhalen van de bevolking van de Kaap. Het onthult de rijke en complexe geschiedenis van de Camissa Afrikanen, zij die als “kleurlingen” worden geclassificeerd, die eeuwenlang door anderen zijn geportretteerd maar nooit door henzelf. Deze geschiedenis en deze verhalen, die eeuwenlang begraven en verborgen zijn geweest, worden nu voor het eerst verteld.

Het museum is een plaats van herinnering en herstel; het legt een verborgen voorouderlijk en cultureel verleden bloot, cruciaal voor gemeenschappen om zichzelf te begrijpen en voor een gemeenschappelijk begrip tussen verschillende gemeenschappen.

Wij geloven dat kennis van onze geschiedenis en oorsprong een vitaal zelfbegrip creëert dat dat belangrijke gevoel van saamhorigheid en verbondenheid met de plaats bevordert. Wij geloven dat een volk dat zijn geschiedenis en oorsprong kent, beter in staat is zijn weg te vinden in het heden en de toekomst.

Het tot leven brengen van deze verhalen van de Kaap en zijn bevolking zal genezing, bevestiging en herstel van de menselijke waardigheid brengen, na eeuwen van kolonialisme, slavernij, gedwongen verhuizingen, beperking van de bewegingsvrijheid en het opleggen van de eerste paswetten, negentien onteigeningsoorlogen, etnocide, genocide, ont-Afrikanisering en Apartheid.

Het Camissa Museum nodigt u uit om samen met ons een reis te maken naar het ontstaan en de vooruitgang van de Camissa Afrikanen vanaf het jaar 1600 tot nu, door het volgen van zeven brede zijtakken van volkeren die door gedwongen migraties uit meer dan 195 wortels zijn samengebracht. Deze volkeren hebben samen grote tegenslagen gekend, maar hun collectieve verhaal is dat van een volk dat boven de tegenslagen uitsteeg en bloeide.

De thuisbasis van het Camissa Museum is het Kasteel van de Goede Hoop, een bezienswaardigheid in Kaapstad die 200 jaar lang de zetel van de koloniale macht was en die werd gebouwd met behulp van de uitgebuite arbeid van de slaven. Dit project maakt deel uit van een reeks projecten die in het kasteel worden uitgevoerd in het kader van een proces van transformatie en herstel van het geheugen. Zonder herstellende herinnering is het moeilijk om de noodzakelijke restauratie en transformatie tot stand te brengen die in het bredere Zuid-Afrikaanse sociale landschap nodig zijn.

Wat betekent Camissa?
Camissa is de gecreoliseerde vorm van ǁkhamis sa, wat “zoet water voor iedereen” betekent in Kora, de Khoe-taal van de Kaap. Het verwijst naar de rivier die van de !areb (berg) Huriǁammaǂkx’oa (die uit de zee oprijst – Tafelberg) naar beneden stroomt naar huriǁamma (de zee) (ǁamma betekent ook water). Dit rivierensysteem heeft meer dan 40 zijrivieren en bronnen. Tegenwoordig stroomt de rivier onder de stad Kaapstad. Symbolisch staat Camissa voor leven, want zonder water kan het leven niet in stand worden gehouden. Meer in het algemeen is ǁkhamis sa de Kora-naam voor zoetwaterrivieren in heel Afrika.

De eerste Khoe-handelaren die handel dreven met Europese schepen vestigden zich in een kleine gemeenschap aan de oever van de Camissa-rivier. Dit volk van de Camissa noemde zichzelf ǁAmmaqua en de Europeanen noemden hen de Watermensen (‘Watermans’ in het Nederlands). Hun familiebanden waren met het Cochoqua-volk van de westkust. Andere volkeren die seizoensgebonden in het gebied woonden waren de Goringhaiqua en de Gorachouqua Khoe, alsmede de Sonqua, die San-vissersvolkeren waren die verwant waren aan de ǀXam met enkele Khoe-aanhangers (Goringhaicona).

De Camissa-nederzetting werd in 1652 door de Nederlanders in beslag genomen en in de daaropvolgende acht jaar werd het Camissa-volk uit het gebied verdreven, vooral na de eerste Nederlands-Khoe-oorlog in 1659. Tegelijkertijd werden tot slaaf gemaakte volkeren uit andere delen van Afrika en uit Azië met geweld in ketenen over de kustlijn naar de Camissa-omhelzing gebracht.Amsterdam Oost / Educatie / Gedeeld erfgoed / Koloniale geschiedenis / Workshop / Zuid-Afrika /

Exposities


Expositie: Shared Waters

Presentatie van jongeren in Amsterdam en in Kaapstad op zoek gingen naar hun roots, naar onderlinge culturele connecties in het verleden en heden.

Netwerk


Karine Zenja Versluis

Fotograaf en jeugdhulpverlener

Magazine