Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Werkplaats Molenwijk

Vanaf eind september 2018 treedt Framer Framed buiten haar vaste (IJ-)oevers, met de nieuwe, tweede projectruimte Werkplaats Molenwijk: een wijklocatie in Molenwijk in Amsterdam-Noord, voor en door buurtbewoners geïnteresseerd in kunst, cultuur, erfgoed en maatschappij.

Adres

Werkplaats Molenwijk
Molenaarsweg 3
1035EJ Amsterdam

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag: 12.00-18.00 uur
Bij activiteiten is de werkplaats ook op andere tijden open.

Tentoonstelling ’50 jaar Molenwijk’

Een tentoonstelling naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Molenwijk. De tentoonstelling is samengesteld door fotograaf Florian Braakman in samenwerking met een groep buurtbewoners, ondersteund door het team van Werkplaats Molenwijk.

Te zien tot 17 februari 2019. Gratis entree.
Lees meer over de tentoonstelling ’50 jaar Molenwijk’.


Achtergrond

Toen de tentoonstellingsruimte van Framer Framed zich in 2014 vestigde in de Tolhuistuin in Noord, waren er nog nauwelijks culturele instellingen die de ‘sprong over het IJ’ maakten. Inmiddels is de IJ-oever een culturele hotspot geworden, waar niet alle bewoners van Amsterdam-Noord zich welkom voelen. Met dit in het achterhoofd kwam het idee om een projectruimte op te starten in de Molenwijk. Bovendien viert Molenwijk dit jaar haar 50ste verjaardag!

Het doel van Framer Framed is om in de Molenwijk een plek voor kunst en cultuur te faciliteren, waarbij er veel ruimte is voor samenwerking en ontmoeting. Bezoekers kunnen programma’s initiëren, deelnemen aan de organisatie, genieten van presentaties, met elkaar in gesprek gaan én samen eten. Verder wordt in Werkplaats Molenwijk ruimte geboden aan een kunstenaarsresidentie, waarbij kunstenaars tijdelijk hun intrek nemen in de wijk en daarbij in dialoog met de buurt nieuw werk maken. Behalve ontmoetingen tussen bewoners zelf, streeft Framer Framed ook naar uitwisseling tussen haar twee locaties: de kennis die wordt opgedaan in Werkplaats Molenwijk zal gedeeld worden met het huidige publiek van Framer Framed en vice versa.

Aanknopingspunten vanuit de Molenwijk

Eind 2016 initieerde Framer Framed een onderzoek in de Molenwijk, uitgevoerd door een groep Masterstudenten Sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek, onder leiding van Dr. Adeola Enigbokan, bestond uit veldwerk in de buurt en was bedoeld om de wijk te leren kennen en de behoeften van Molenwijkbewoners op cultureel gebied in kaart te brengen. Hieruit kwam onder andere naar voren dat activiteiten voor jongvolwassenen – vooral voor jonge vrouwen – beperkt zijn. In mei en juni was het de beurt aan studenten van de minor Publiek en Media aan de Reinwardt Academie, binnen de module participeren van Marjelle van Hoorn. Beide studenten onderzoeksprojecten droegen bij aan de ‘mission statement’ van Werkplaats Molenwijk.

Presentatie onderzoeksresultaten Reinwardt studenten aan buurtbewoners en lokale organisaties op 15 juni 2018

Ook lijken er heel verschillende ideeën te bestaan onder de bewoners over wat de Molenwijk is en zou moeten zijn. Sommige mensen wonen er sinds de wijk werd opgericht en identificeren met de welvarende geschiedenis van de wijk. Dat de wijk veranderd is, zien zij niet altijd als een verbetering. De mensen die er later kwamen wonen zijn zelf onderdeel van die verandering en zien de wijk vaak door een positievere bril. Beide groepen hebben een eigen beeld van de buurt, maar er zijn weinig gelegenheden om elkaar te ontmoeten.

Werkplaats Molenwijk hoopt iedereen welkom te mogen heten en dergelijke ontmoetingen te faciliteren, als aanvulling op en in samenwerking met de activiteiten die reeds door andere organisaties verzorgd worden. Studenten van de Reinwardt Academie deden hiertoe onderzoek naar nieuwe methoden waarmee een kunstprogramma in deze buurt vormgegeven kan worden, waar Framer Framed navolging aan zal geven.

Lees meer over de opening van de Werkplaats


 

Suat Ögüt, The First Turk Immigrant (2012-2018). Foto: Ozkan Golpinar

De tweede tentoonstelling in Werkplaats Molenwijk (26 nov 2018 – 17 feb 2019), 50 Jaar Molenwijk. In samenwerking met fotograaf Florian Braakman en buurtbewoners.

Bezoekers tijdens de opening van 50 Jaar Molenwijk, 25 november 2018. Beeld (c) Marlise Steeman


Contact

Werkplaats Molenwijk is volop in ontwikkeling en we staan open voor tips en ideeën vanuit de buurt. Neem hiervoor contact op met Minouche Wardenaar, via werkplaats@framerframed.nl

OPENINGSTIJDEN
Wo t/m vr: 12.00-18.00
Bij activiteiten is de werkplaats ook op andere tijden open.

BEZOEKADRES
Werkplaats Molenwijk
(naast de Molenwijkkamer)
Molenaarsweg 3
1035 EJ Amsterdam

POSTADRES
Framer Framed
Tolhuisweg 1
1031 CL Amsterdam


Met dank aan
De studenten van de Master Sociologie en docent Adeola Enigbokan, voor het veldwerkonderzoek in de Molenwijk. De studenten van de minor Publiek en Participatie aan de Reinwardt Academie en docent Marjelle van Hoorn, voor hun onderzoek naar nieuwe methoden waarmee een kunstprogramma in deze buurt vormgegeven kan worden.

Werkplaats Molenwijk werd mogelijk gemaakt met steun van
De Molenwijkkamer, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord, de Alliantie, Universiteit van Amsterdam en Reinwardt Academie.

Werkplaats Molenwijk is een initiatief van Framer Framed. Mogelijk gemaakt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Amsterdams Fonds voor de Kunst.