Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Werkplaats Molenwijk

Werkplaats Molenwijk

Op 30 september 2018 opende Framer Framed een nieuwe, tweede projectruimte: Werkplaats Molenwijk. Een wijklocatie in de Molenwijk in Amsterdam-Noord, voor en door buurtbewoners geïnteresseerd in kunst, cultuur, erfgoed en maatschappij.


Adres

Werkplaats Molenwijk
Molenaarsweg 3
1035EJ Amsterdam

Openingstijden

Woensdag t/m vrijdag: 15.00-17.00 uur

Contact

Werkplaats Molenwijk is volop in ontwikkeling en we staan open voor tips en ideeën vanuit de buurt. Neem hiervoor contact op via werkplaats@framerframed.nl


Achtergrond

Toen de tentoonstellingsruimte van Framer Framed zich in 2014 vestigde in de Tolhuistuin in Noord, waren er nog nauwelijks culturele instellingen die de ‘sprong over het IJ’ maakten. Inmiddels is de IJ-oever een culturele hotspot geworden, waar niet alle bewoners van Amsterdam-Noord zich welkom voelen. Met dit in het achterhoofd kwam het idee om een projectruimte op te starten in de Molenwijk. Bovendien viert Molenwijk in 2018 haar 50ste verjaardag!

Het doel van Framer Framed is om in de Molenwijk een plek voor kunst en cultuur te faciliteren, waarbij er veel ruimte is voor samenwerking en ontmoeting. Bezoekers kunnen programma’s initiëren, deelnemen aan de organisatie, genieten van presentaties, met elkaar in gesprek gaan én samen eten. Verder wordt in Werkplaats Molenwijk ruimte geboden aan een kunstenaarsresidentie, waarbij kunstenaars tijdelijk hun intrek nemen in de wijk en daarbij in dialoog met de buurt nieuw werk maken. Behalve ontmoetingen tussen bewoners zelf, streeft Framer Framed ook naar uitwisseling tussen haar twee locaties: de kennis die wordt opgedaan in Werkplaats Molenwijk zal gedeeld worden met het huidige publiek van Framer Framed en vice versa.

Aanknopingspunten vanuit de Molenwijk

Eind 2016 initieerde Framer Framed een onderzoek in de Molenwijk, uitgevoerd door een groep Masterstudenten Sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek, onder leiding van Adeola Enigbokan, bestond uit veldwerk in de buurt en was bedoeld om de wijk te leren kennen en de behoeften van Molenwijkbewoners op cultureel gebied in kaart te brengen. Hieruit kwam onder andere naar voren dat activiteiten voor jongvolwassenen – vooral voor jonge vrouwen – beperkt zijn. In mei en juni was het de beurt aan studenten van de minor Publiek en Media aan de Reinwardt Academie, binnen de module participeren van Marjelle van Hoorn. Beide studenten onderzoeksprojecten droegen bij aan de ‘mission statement’ van Werkplaats Molenwijk.

Presentatie onderzoeksresultaten Reinwardt studenten aan buurtbewoners en lokale organisaties, 15 juni 2018

Ook lijken er heel verschillende ideeën te bestaan onder de bewoners over wat de Molenwijk is en zou moeten zijn. Sommige mensen wonen er sinds de wijk werd opgericht en identificeren met de welvarende geschiedenis van de wijk. Dat de wijk veranderd is, zien zij niet altijd als een verbetering. De mensen die er later kwamen wonen zijn zelf onderdeel van die verandering en zien de wijk vaak door een positievere bril. Beide groepen hebben een eigen beeld van de buurt, maar er zijn weinig gelegenheden om elkaar te ontmoeten.

Werkplaats Molenwijk hoopt iedereen welkom te mogen heten en dergelijke ontmoetingen te faciliteren, als aanvulling op en in samenwerking met de activiteiten die reeds door andere organisaties verzorgd worden. Studenten van de Reinwardt Academie deden hiertoe onderzoek naar nieuwe methoden waarmee een kunstprogramma in deze buurt vormgegeven kan worden, waar Framer Framed navolging aan zal geven.


Tentoonstelling: 50 jaar Molenwijk

In Werkplaats Molenwijk wordt ook ruimte geboden aan een kunstenaarsresidentie, waarbij kunstenaars tijdelijk hun intrek nemen in de wijk en daarbij in dialoog met de buurt nieuw werk maken. Kunstenaar Florian Braakman betrok als eerste deze residentie: van oktober tot en met eind november 2018 was Werkplaats Molenwijk zijn uitvalsbasis!

50 Jaar Molenwijk, de tweede tentoonstelling in Werkplaats Molenwijk (26 nov 2018 – 17 feb 2019). In samenwerking met fotograaf Florian Braakman en buurtbewoners.

Braakman is een autonoom-documentair fotograaf. Door een persoonlijke relatie met het onderwerp adresseert hij universele, sociale en culturele thema’s. Hij is geïnteresseerd in gemeenschappen en onderzoekt hun karakteristieken. In zijn residentieperiode zal de kunstenaar samen met buurtbewoners werken aan een tentoonstelling ter ere van 50 jaar Molenwijk. Hij is hierbij op zoek naar beeldmateriaal over de wijk van buurtbewoners, en zal ook samen met bewoners nieuw fotografisch werk maken. Hiervoor heeft hij een speciaal ‘beeldspreekuur’ ingesteld. Molenwijkbewoners met foto’s of andere ideeën kunnen dan even binnen komen lopen. Materiaal uit de persoonlijke archieven van buurtbewoners zal naast het nieuwe werk dat Florian Braakman tijdens zijn residentie realiseert onderdeel vormen van de tentoonstelling 50 jaar Molenwijk. Daarnaast werd als onderdeel van het project een wijkrant in een oplage 2.500 exemplaren huis-aan-huis verspreid.

Portetten van Molenwijkbewoners, door Florian Braakman (2018)


Tentoonstelling: The City is Ours

Straten, pleinen en parken zijn openbare plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, toch? In welke mate voel je je vrij om gebruik te maken van de openbare ruimte in je stad of buurt? Deze vraag staat centraal in het project The City is Ours (2019) en wordt gesteld aan meiden in Amsterdam en Tunis (Tunesië).

Een terugkerend thema in de Molenwijk is de afwezigheid van meiden en jonge vrouwen in de openbare ruimte. Zoals één van de meiden in het jongerencentrum cynisch opmerkte: ‘Er wonen geen meisjes in de Molenwijk’. Dit was voor Framer Framed aanleiding om The City is Ours te starten, een kunstproject gericht op meiden onder de 21 jaar en hun beleving van de openbare ruimte. Op 8 maart 2019, Internationale Vrouwendag, presenteerde de groep meiden het eindresultaat van de diverse workshops waar zij tijden het project aan deelnamen.

‘The City is Ours’ bij Werkplaats Molenwijk, Amsterdam (2019).
Fotografie (c) Dalal el Ouarachi


Tentoonstelling: Van Amulet tot Artefact

“Living together with people who differ is one of the most urgent challenges facing society today. Traditional bonds are fading and we must develop and design new forms of rituals that make us more skillful in living with others.”

In september 2019 opent Werkplaats Molenwijk op feestelijke wijze haar nieuwe tentoonstelling Van Amulet tot Artefact over dagelijkse rituelen van de bewoners in de Molenwijk. De Molenwijk in Amsterdam-Noord bestaat uit gebouwen van tien verdiepingen die van bovenaf gezien als wieken van een molen rondom parkeergarages zijn geplaatst. Deze eenheid van bouw kent een verscheidenheid aan bewoners.

Van Amulet tot Artefact

Van Amulet tot Artefact (2019), een tentoonstelling over dagelijkse rituelen in de Molenwijk

Design antropoloog Tina Lenz en filmmaker Magda Augusteijn hebben de diversiteit in beeld willen brengen door samen met 25 Molenwijkers een artistiek onderzoek op te zetten waarbij het dagelijkse ritueel centraal staat. In een serie foto’s en een korte film toont de expositie een verzameling persoonlijke verhalen en betekenisvolle objecten zoals de ketting van je oma, een pet van je honkbalclub of een souvenir van een bijzonder moment. Speciaal voor de tentoonstelling maakte Magda Augusteijn een korte documentaire over de Molenwijk:


 

Suat Ögüt, The First Turk Immigrant (2012-2018). Foto: Ozkan Golpinar

Bezoekers tijdens de opening van 50 Jaar Molenwijk, 25 november 2018. Foto: (c) Marlise Steeman


Met dank aan

De studenten van de Master Sociologie en docent Adeola Enigbokan, voor het veldwerkonderzoek in de Molenwijk. De studenten van de minor Publiek en Participatie aan de Reinwardt Academie en docent Marjelle van Hoorn, voor hun onderzoek naar nieuwe methoden waarmee een kunstprogramma in deze buurt vormgegeven kan worden.

Werkplaats Molenwijk wordt mogelijk gemaakt met steun van
Amsterdams Fonds voor de Kunst, De Alliantie, Bank Giro Loterij Fonds en Stadsdeel Noord.

Werkplaats Molenwijk is een initiatief van Framer Framed.
Framer Framed wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stadsdeel Oost.