Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Publicatie: Changing Perspectives - Dealing with Globalisation in the Presentation and Collection of Contemporary Art (KIT Publishers)

Publicatie: Changing Perspective

We zien in Nederland een steeds levendiger debat rondom globalisering en diversiteit binnen de hedendaagse kunst, toch blijft dit onderwerp afwezig op de agenda van een groot deel van de gevestigde kunst- en cultuurinstellingen. Tijdens het symposium Onbegrensd Verzamelen (2009) spraken professionals uit kunstmusea, volkenkundige musea en cultuurhistorische musea over het presenteren en verzamelen van hedendaagse ‘global art’. Mogelijkheden tot inter-museaal en interdisciplinair samenwerken op dit gebied werden eveneens verkend en vonden hun weerslag in de publicatie Changing Perspectives.

De essaybundel Changing Perspectives: Dealing with Globalisation in the Presentation and Collection of Contemporary Art (KIT Publishers, 2012) geeft onder redactie van Mariska ter Horst het huidige debat over ‘global art’ weer vanuit meerdere perspectieven: museaal, academisch en kunst- en maatschappijkritisch. De institutionele zelfreflectie wordt geschetst: hoe gaan verschillende musea en kunstinstellingen om met ontwikkelingen als globalisering in de kunst, als gevolg van de opkomst van het internet en de toegenomen reismogelijkheden? Hoe vertaalt dit zich naar tentoonstellingen en naar collectiebeleid? Processen van in- en uitsluiting en mechanismen van (re)presentatie worden belicht.

Bijdragen van
Richard Appignanesi, Cas Bool, Jelle Bouwhuis, Derrick Chong, Wilfried van Damme, Paul Faber, Paul Goodwin, Mariska ter Horst, Edwin Jacobs, Meta Knol, Arjen Kok, Simon Njami, George Petitjean, Josien Pieterse, Tineke Reijnders, Janwillem Schrofer, Steven ten Thije, Wouter Welling, Leon Wainwright, Mirjam Westen en Kitty Zijlmans plaatsen de discussie in een bredere, internationale context.Museologie / Collectiebeleid / Global Art History /

Agenda


Symposium: Onbegrensd verzamelen
Volkenkundige, cultuurhistorische en kunstmusea in gesprek over het verzamelen en presenteren van transculturele kunst.

Netwerk


Mirjam Westen

Curator

Josien Pieterse

Directeur Framer Framed

Mariska ter Horst

Kunsthistoricus, curator

Kitty Zijlmans

Hoogleraar

Wouter Welling

Conservator, auteur

Simon Njami

Auteur, publicist, curator, kunstcriticus

Paul Faber

Conservator, auteur

Meta Knol

Kunsthistoricus

Georges Petitjean

Kunsthistoricus, curator, auteur

Edwin Jacobs

Directeur Centraal Museum