Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Symposium: Onbegrensd verzamelen (22 oktober 2009)

22 Oct 2009 ‚Äď 10:00

Symposium: Onbegrensd verzamelen

Achtergrond
Steeds meer Nederlandse musea programmeren en collectioneren moderne en hedendaagse transculturele kunst. Dit wordt gevoed door onder meer de globalisering binnen de kunstwereld, de museale zoektocht naar maatschappelijke relevantie en een toenemende druk vanuit de overheid en subsidi√ęrende instellingen. Het centrum van de kunstwereld bevindt zich niet langer in Parijs of New York; er is sprake van een moza√Įek van wereldwijde centra. Dit heeft gevolgen voor de selectie, de presentatie en het verzamelen van hedendaagse kunst.

Doordat verschillende museumtypen zich in toenemende mate bezig houden met moderne en hedendaagse niet-westerse kunst, gaan de functies en posities van de volkenkundige, cultuurhistorische en kunstmusea steeds meer overlappen. Vooralsnog werken deze musea onafhankelijk van elkaar. In deze veranderende omstandigheden is museale zelfreflectie nodig.

Hoe gaat men in de Nederlandse museumwereld om met deze nieuwe ontwikkelingen? Welke plaats kunnen de nieuwe (postkoloniale) kunstvormen krijgen in het toekomstige museumbeleid?

Doelstelling
Met een uitgebreid programma werd beoogd een discussie op gang te brengen tussen kunstmusea, volkenkundige musea en cultuurhistorische musea op het gebied van presenteren en verzamelen van niet-westerse kunst. Kennis, ervaringen en inzichten werden uitgewisseld. Het streven wass eveneens om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Programma
Introductie door Simon Njami
Introductie door Wouter Welling

Workshop beoordelingscriteria
Workshop collectiebeleid
Workshop presentatiebeleid
Workshop theoretisch discours

Zaaldiscussie

Inleiding
Tijdens de inleiding hield Simon Njami een keynote speech en gaf Wouter Welling een presentatie. Onderaan deze pagina zijn van beide mp3-bestanden te downloaden, evenals korte verslagen van de afzonderlijke workshops en de plenaire discussie.

Organisaties
Initiatief voor deze dag werd genomen door Meta Knol (directeur Stedelijk Museum de Lakenhal, voormalig conservator hedendaagse kunst Centraal Museum) en Wouter Welling (conservator hedendaagse kunst Afrika Museum). De conferentie werd georganiseerd door Mariska ter Horst in dienst van het Centraal Museum in samenwerking met het Afrika Museum, De Paviljoens, ICN (Instituut Collectie Nederland), Stedelijk Museum (Amsterdam), Stedelijk Museum De Lakenhal, Tropenmuseum, Van Abbemuseum en Framer Framed.

Onbegrensd Verzamelen werd ondersteund door de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB.

Publicatie
Naar aanleiding van het symposium verscheen de publicatie Changing Perspectives: Dealing with Globalisation in the Presentation and Collection of Contemporary Art¬†(2012) onder redactie van Mariska ter Horst.¬†De essaybundel geeft het huidige debat over ‚Äėglobal art‚Äô weer vanuit meerdere perspectieven: museaal, academisch en kunst- en maatschappijkritisch. De institutionele zelfreflectie wordt geschetst: hoe gaan verschillende musea en kunstinstellingen om met ontwikkelingen als globalisering in de kunst, als gevolg van de opkomst van het internet en de toegenomen reismogelijkheden? Hoe vertaalt dit zich naar tentoonstellingen en naar collectiebeleid? Processen van in- en uitsluiting en mechanismen van (re)presentatie worden belicht. Bijdragen van onder meer Richard Appignanesi, Leon Wainwright, Simon Njami en Paul Goodwin plaatsen de discussie in een bredere, internationale context.Museologie / Collectiebeleid /

Agenda


Onbegrensd verzamelen. Naar een toekomstbestendig museum
Een debat over Collectie Nederland.
Boekpresentaties: Changing Perspectives & UNFIXED
Twee aankomende publicaties geven een indruk van het actuele debat rondom globalisering en diversiteit binnen de hedendaagse kunst.

Netwerk


Mariska ter Horst

Kunsthistoricus, curator

Simon Njami

Auteur, publicist, curator, kunstcriticus

Wouter Welling

Conservator, auteur

Meta Knol

Kunsthistoricus

Mirjam Shatanawi

Curator, auteur

Magazine