Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Museologie


MagazineAgenda


Symposium: Declassified – How to Un/Engender the Ethnographic Object?
Over de (historische) constructie van gender en seksualiteit binnen het museale etnografische collectiebeleid.
Onbegrensd verzamelen. Naar een toekomstbestendig museum
Een debat over Collectie Nederland.
World Art and the Imperial Imagination
De workshop over de raakvlakken van hedendaagse kunst, postkoloniale theorievorming en interculturele museologie.
Cultural Heritage and Shared Knowledge
Bijeenkomst over zelfrepresentatie en cultureel erfgoed.
De koloniale blik
Over de historische aannames die onze blik op kunst bepalen.
Symposium: Onbegrensd verzamelen
Volkenkundige, cultuurhistorische en kunstmusea in gesprek over het verzamelen en presenteren van transculturele kunst.