Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Museologie


MagazineAgenda


Symposium: Declassified – How to Un/Engender the Ethnographic Object?
On the (historical) construction of gender and sexuality within the ethnographic collecting practices of museums
Onbegrensd verzamelen. Naar een toekomstbestendig museum
Een debat over Collectie Nederland
World Art and the Imperial Imagination
De workshop over de raakvlakken van hedendaagse kunst, postkoloniale theorievorming en interculturele museologie
Cultural Heritage and Shared Knowledge
Bijeenkomst over zelfrepresentatie en cultureel erfgoed
De koloniale blik
Over de historische aannames die onze blik op kunst bepalen
Symposium: Onbegrensd verzamelen
Volkenkundige, cultuurhistorische en kunstmusea in gesprek over het verzamelen en presenteren van transculturele kunst