Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Kitty Zijlmans

Kitty Zijlmans

Kitty Zijlmans (Den Haag, 1955) studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Zij werkte enige tijd als docent kunstgeschiedenis aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving te s-Hertogenbosch. Sinds 1989 is zij verbonden aan het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Leiden. Zij promoveerde in 1989 op een theoretisch proefschrift over kunstgeschiedenis en systeemtheorie (Kunst / Geschiedenis / Kunstgeschiedenis. Theorie en praktijk van een kunsthistorische methode op systeemtheoretische basis, Leiden 1990).

Op 1 juli 2000 werd zij benoemd tot hoogleraar in de Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de nieuwste tijd aan de Universiteit Leiden. Van 2000-2004 was zij voorzitter van bestuur van het Kunsthistorisch Instituut en van 2002-2004 voorzitter van Pallas, Onderzoeksschool voor Kunsthistorische en Letterkundige Studies van de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden. Zij is lid van de Steering Committee van het ESF (European Science Foundation) netwerk Discourses of the Visible: National and International Perspectives (2003-2007). Zij is lid van de programmacommissie van het door NWO gesubsidieerde onderzoeksprogramma Transformaties in Kunst en Cultuur en is tevens de projectleider van het TKC subprogramma CO-OPs: Interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap. Zij is founding co-editor van de serie Arts, Sciences and Cultures of Memory van Equinox uitgeverij in Londen. In het voorjaar van 2005 was zij visiting professor aan de University of California in Berkeley. Vanaf januari 2006 is zij lid van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving van Raad voor Cultuur, en sinds maart 2006 adviseur van het NIAS.

Haar interesse ligt op het gebied van de hedendaagse kunst, in het bijzonder de nieuwe media en installatiekunst, kunsttheorie, en methodologie. Daarnaast hebben de positie en het aandeel van de vrouw in kunst en cultuur en de huidige interculturele processen en mondialisering van de (kunst)wereld haar bijzondere belangstelling. Dit hangt onder meer samen met het streven van de Leidse opleiding Kunstgeschiedenis naar het ontwikkelen van een kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief.

Kitty Zijlmans cureerde samen met Anke Bangma, curator bij het Museum voor Wereldculturen en Meta Knol van Museum de Lakenhal de expositie Global Imaginations (2015). De expositie kwam tot stand vanuit een werking tussen Museum De Lakenhal, het Nationaal Museum voor Wereldculturen en Universiteit Leiden.

Recent verscheen bij Manchester University Press het boek Sustainable Art Communities: Contemporary creativity and Policy in the Transnational Caribbean (2018) dat zij met Leon Wainwright (The Open University, UK) samenstelde.


Agenda


Boekpresentatie: Forces of Art - Perspectives from a Changing World
Een gezamenlijk project van Hivos, European Cultural Foundation en Prince Claus Fonds
Presence of an Absence
Een bijeenkomst rond de expositie van Sophie Ernst en Taha Mehmood.

Magazine