Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Fotografie: Anoek Steketee Fotografie: Anoek Steketee

Atelier KITLV: Experimental Knowledge in Art, Activism, and Academia

KITLV is verheugd met de lancering van Atelier KITLV: Experimentele Kennis in Kunst, Activisme en Academici. Atelier KITLV creert een ruimte voor interdisciplinaire experimenten tussen academici, kunstenaars, activisten, schrijvers en journalisten. Hiervoor werken we nauw samen met het Amsterdamse culturele platform Framer Framed.

Wat houdt sociaal of historisch engagement in voor een kunstwerk? En hoe kan een artistieke benadering ertoe leiden dat academici nieuwe vragen formuleren en nieuwe manieren van onderzoek kunnen opstellen? Het debat, of kunst voor zichzelf moet worden gecreëerd, of dat zij een sociaal of politiek relevante rol moet spelen, is op zichzelf interessant en een vraag die altijd zal bestaan. Ook in deze turbulente tijden van verschuivende wereldmachten, identiteitspolitiek, emancipatie, klimaatverandering en een razende pandemie lijkt deze vraag belangrijker dan ooit. Aan de andere kant wordt het belang van creativiteit en empathie in de sociale en geesteswetenschappen academisch erkend, maar ook ingeperkt door empirisch onderzoek, verantwoording en verwijzing. Waarom doen we wat we doen? Wanneer en waarom houden we voet bij stuk? Wanneer en waarom breken we met de conventie?

Creatieve uitwisseling

Atelier KITLV is geïnspireerd door een interesse in het verkennen van koloniale kennisstructuren en in het zoeken naar manieren en vormen om kennis te dekoloniseren. Ook het feit dat er een behoefte is om te experimenteren vanuit verschillende disciplines onder artistieke en academische professionals die op zoek zijn naar nieuwe methoden, perspectieven en benaderingen, heeft een grote rol gespeeld in het tot stand komen van Atelier KITLV

Ondanks dat de corona maatregelen een allesbehalve positieve invloed hebben als het gaat om bijvoorbeeld het fysiek bij elkaar komen of financiering in de culturele sector, hopen we alsnog verkennende gesprekken en bijeenkomsten te houden waarin we op zoek gaan naar duurzame en creatieve vormen om kennis van maatschappelijke en historische problematiek te begrijpen en te visualiseren. Kunstenaars, curatoren, schrijvers, journalisten en activisten die zich lokaal en transnationaal bezighouden met urgente zaken van vroeger en nu, waaronder racisme, geweld, gedifferentieerd burgerschap, aantasting van het milieu en klimaatrechtvaardigheid. Deze experts zijn met hun bijdrages, in al haar vormen, belangrijker dan ooit.

Atelier KITLV stimuleert en stelt wetenschappers die werkzaam zijn in de regiospecialisaties van het KITLV, d.w.z. Zuidoost-Azië en de Caribische wereld, alsmede de koloniale en postkoloniale geschiedenis, en professionals die werkzaam zijn op het gebied van kunst en journalistiek, in staat om samen te werken en van elkaar te leren. Het dringt aan op verkennende interventies in maatschappelijke debatten over de dominante politieke of autoriteit. Het stimuleert een open, experimentele benadering van vragen over menselijk gedrag, betekenis, data en interpretatie, en creëert mogelijkheden om de grenzen tussen verschillende, sociaal, cultureel of professioneel bepaalde manieren van weten te verkennen en zelfs te overschrijden.

Fellowships en een reeks gesprekken

Het KITLV zal een jaarlijkse residentie opzetten voor een of meer fellows, die in nauwe samenwerking met KITLV-onderzoekers werken op een manier waar van kunst, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen samenkomen. Vanwege de huidige corona maatregelen zullen we beginnen met een reeks kleine gesprekken tussen de creatieve en academische disciplines, waarbij we vragen stellen over historische maar ook  urgente sociaal-politieke kwesties vandaag de dag; over hoe en waarom we ze benaderen zoals we dat doen, en over hoe, of en waarom we een verschil kunnen en willen maken.

Atelier KITLV Team
Marieke Bloembergen (co-voorzitterschap),
Esther Captain (co-voorzitterschap),
Alison Fischer,
Francio Guadeloupe,
David Kloos,
Tibisay Sankatsing Nava.Kunst en Activisme /