Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Fotografie: Anoek Steketee Fotografie: Anoek Steketee

Atelier KITLV-Framer Framed Artist in Residence: Experimental Knowledge in Art, Activism, and Academia

Framer Framed is verheugd over partnerschap met het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Gezamenlijk werd Atelier KITLV-Framer Framed Artist in Residence: Experimental Knowledge in Art, Activism, and Academia gelanceerd. Atelier KITLV-Framer Framed creëert een ruimte voor interdisciplinaire experimenten tussen academici, kunstenaars, activisten, schrijvers en journalisten.

Atelier KITLV-Framer Framed Artist in Residence is geïnspireerd door een interesse in het verkennen van koloniale kennisstructuren en in het zoeken naar manieren en vormen om kennis te dekoloniseren. Ook het feit dat er een behoefte is om te experimenteren vanuit verschillende disciplines onder artistieke en academische professionals die op zoek zijn naar nieuwe methoden, perspectieven en benaderingen, heeft een grote rol gespeeld in het tot stand komen van Atelier KITLV-Framer Framed Artist in Residence.

Programma
Het Atelier KITLV-Framer Framed Artist in Residence zal bestaan uit een jaarlijkse residentie voor een of meer residenten, die in nauwe samenwerking met KITLV-onderzoekers werken op een manier waar van kunst, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen samenkomen. Vanwege de huidige corona maatregelen zullen we beginnen met een reeks kleine gesprekken tussen de creatieve en academische disciplines, waarbij we vragen stellen over historische maar ook urgente sociaal-politieke kwesties vandaag de dag; over hoe en waarom we ze benaderen zoals we dat doen, en over hoe, of en waarom we een verschil kunnen en willen maken. Vanaf maart 2021 wordt dit publieksprogramma vormgegeven, bestaand uit seminars, workshops en discussies.

Centraal staan de vragen: Wat houdt sociaal of historisch engagement in voor een kunstwerk? En hoe kan een artistieke benadering ertoe leiden dat academici nieuwe vragen formuleren en nieuwe manieren van onderzoek kunnen opstellen? Het debat, of kunst voor zichzelf moet worden gecreëerd, of dat zij een sociaal of politiek relevante rol moet spelen, is op zichzelf interessant en een vraag die altijd zal bestaan. Ook in deze turbulente tijden van verschuivende wereldmachten, identiteitspolitiek, emancipatie, klimaatverandering en een razende pandemie lijkt deze vraag belangrijker dan ooit. Aan de andere kant wordt het belang van creativiteit en empathie in de sociale en geesteswetenschappen academisch erkend, maar ook ingeperkt door empirisch onderzoek, verantwoording en verwijzing. Waarom doen we wat we doen? Wanneer en waarom houden we voet bij stuk? Wanneer en waarom breken we met de conventie?

Atelier KITLV-Framer Framed Artist in Residence stimuleert en stelt wetenschappers die werkzaam zijn in de regiospecialisaties van het KITLV, d.w.z. Zuidoost-Azië en de Caribische wereld, alsmede de koloniale en postkoloniale geschiedenis, en professionals die werkzaam zijn op het gebied van kunst en journalistiek, in staat om samen te werken en van elkaar te leren. Het dringt aan op verkennende interventies in maatschappelijke debatten over de dominante politieke of autoriteit. Het stimuleert een open, experimentele benadering van vragen over menselijk gedrag, betekenis, data en interpretatie, en creëert mogelijkheden om de grenzen tussen verschillende, sociaal, cultureel of professioneel bepaalde manieren van weten te verkennen en zelfs te overschrijden.


Team


KITLV

Marieke Bloembergen (co-voorzitterschap),
Esther Captain (co-voorzitterschap),
Alison Fischer,
Francio Guadeloupe,
David Kloos,
Tibisay Sankatsing Nava.

Framer Framed
Josien Pieterse,
Evie Evans (programma),
Nina Vaessen (productie).Kunst en Activisme / Action Research / Community & Learning / Residenties /

Exposities


Expositie: Anonim

Eindpresentatie van de kunstwerk van Atelier KITLV resident, Theo Frids Marulitua Hutabarat.

Agenda


Atelier KITLV: Declaring Distance
Manieren van verbeelding en omgang met het koloniale archief met Atelier KITLV
Atelier KITLV: Kreyol Warung
le thinnai kreyol presents an evening of creole commensality and conviviality
Atelier KITLV: Zouk is Medicine
Online gesprek met Ari Gautier, Ananya Jahanara Kabir, Jocelyne Beroard & Bonaventure Ndikung
Atelier KITLV: Kucini, kallu, kakkus - Creolising India Across the Oceans
De creolisering van India over de oceanen heen

Netwerk


Theo Frids Marulitua Hutabarat

Kunstenaar

Ari Gautier

Auteur en onderzoeker

Ananya Jahanara Kabir

Hoogleraar en onderzoeker

Esther Captain

Historicus

Josien Pieterse

Directeur Framer Framed

Francio Guadeloupe

Cultureel antropoloog, docent, onderzoeker

Magazine