Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Image: Zico Albaiquni, 'Ruwatan Tanah Air Beta, Reciting Rites in its Sites' (2019), design by: Studio Montero

24 jan –
16 aug 2020

Expositie: On the Nature of Botanical Gardens

Deelnemende kunstenaars
Zico Albaiquni
Arahmaiani
Ade Darmawan
Edwin
Samuel Indratma
Lifepatch
Ipeh Nur
Elia Nurvista
Sinta Tantra.

Overal ter wereld zijn botanische tuinen te vinden en doorgaans worden ze geassocieerd met idyllische en exotische natuur. Deze tentoonstelling bekijkt botanische tuinen vanuit een andere invalshoek, en beschouwt ze als een belangrijke plaats waar  koloniale macht zich letterlijk wortelde. Deze tentoonstelling belicht hoe de koloniale zoektocht naar producten, winst en macht wereldwijd de context vormde voor de oprichting en consolidatie van botanische tuinen.

On the Nature of Botanical Gardens toont werk van negen hedendaagse Indonesische kunstenaars die kritisch kijken naar botanische tuinen, koloniale macht, kennisopbouw en economie van de natuur, de nalatenschappen en de huidige gevolgen van het op deze manier benaderen van de natuur en planten. De expositie wil het concept van de botanische tuin, en haar rol bij het vormen van het Nederlandse rijk in koloniaal Indonesië dekoloniseren.

De tentoonstelling hoopt echter verder te gaan dan alleen het dekolonialiseren van het concept van de botanische tuin. Het biedt inzicht in kennissystemen van de natuur die bestonden vóór de opmars van het kolonialisme in Indonesië. Dergelijke kennis werd meestal genegeerd, afgedaan als oriëntaals, of verwoest door koloniale botanici die een hiërarchie creëerden van de kennis over de natuur. On the Nature of Botanical Gardens biedt een startpunt voor de talloze manieren van denken over, en zijn met en in de natuur in hedendaags Indonesië.

De kennis van specifieke planten en hun omgeving was cruciaal voor hun transplantatie van het ene naar het andere deel van de wereld. Deze kennis droeg ook bij aan de ontwikkeling van de enorme plantages die een belangrijk element waren van de koloniale economie, waarbij kennis van de natuur beschouwd werd als verbonden met de economie. Met deze tentoonstelling probeert Framer Framed te verschuiven van een meer traditionele gecategoriseerde blik naar een gelaagd en dieper perspectief op botanische tuinen en verbindt het met de hedendaagse kunst in Indonesië:


Curator
Sadiah Boonstra is naast haar werk als curator ook academicus. Ze promoveerde aan de Vrije Universiteit, Amsterdam met het proefschrift Changing Wayang Scenes. Heritage Formation and Wayang Performance Practice in Colonial and Postcolonial Indonesia (2014).

Momenteel is ze Asia Scholar aan de Universiteit van Melbourne en curator van openbare programma’s bij Asia TOPA, Melbourne. Haar onderzoek en interesse als curator richten zich op de culturele geschiedenis, het erfgoed en de podiumkunsten van koloniaal en hedendaags Indonesië, in relatie tot Nederland en de manier waarop ze vertegenwoordigd zijn in musea.

Sadiah is de curator van de expositie On the Nature of Botanical Gardens (2020) bij Framer Framed. De opening van de expositie vindt plaats op donderdag 23 januari van 18:00-21:30u.


Mede mogelijk gemaakt door
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stadsdeel Oost en DutchCulture / Shared Cultural Heritage.Indonesië / Ecologie / Gedeeld erfgoed / Koloniale geschiedenis /

Agenda


Finissage: On the Nature of Botanical Gardens
Met een performatieve lezing over de etymologie van plantensoorten door kunstenaars Amy Pekal en Marit Mihklepp
Online Reading Room: Plastic Hypersea Sessie 2
Reading Room over hedendaagse kunst en ecologisch bewustzijn
Online Reading Room: Plastic Hypersea
Leesgroep over hedendaagse kunst en ecologisch bewustzijn
Nieuwe perspectieven op Botanische Tuinen
Nieuwe perspectieven op het netwerk van Nederlandse botanische tuinen
Opening: On the Nature of Botanical Gardens
Opening van de tentoonstelling samengesteld door Sadiah Boonstra met werk van negen Indonesische kunstenaars
Memoria Plantae: Perspectives on the Dutch Botanical Network
Paneldiscussie met Sadiah Boonstra, Andreas Weber en Jennifer Tosch in aanloop naar de komende tentoonstelling

Netwerk


Sinta Tantra

Kunstenaar

Edwin

Kunstenaar

Samuel Indratma

Kunstenaar

Elia Nurvista

Kunstenaar

Lifepatch

Kunstenaarscollectief

Ade Darmawan

Kunstenaar

Zico Albaiquni

Kunstenaar
Arahamaiani

Arahmaiani

Kunstenaar

Sadiah Boonstra

Curator

Ipeh Nur

Kunstenaar

Magazine