Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

The Reading Room, Jonathan Reus, Sissel Marie Tonn en Flora Reznik. Photo: © Betul Ellialtioglu, 2019.

24 apr 2020
17:00 - 19:00

Reading Room: Plastic Hypersea

In deze tijden van de COVID-19 lockdown nodigen Framer Framed en de Nomadic Reading Room iedereen uit om deel te nemen aan een reeks online programma’s. Onze eerste online lezing: Plastic Hypersea vindt plaats op 24 april en wordt geleid door kunstenaar Sissel Marie Tonn met Dr. Danielle-Maria Admiss als gastspreker.

Plastic Hypersea Session 1 groep foto (24 April)

We gaan uit van de vraag of ons bewustzijn van het virus ons gevoel van belichaming op de proef heeft gesteld. Meer dan ooit moeten we ons neerleggen bij het feit dat we voortdurend in aanraking komen met onzichtbare materie die ons lichaam binnenkomt en verlaat. We zijn geen afgesloten, afgezonderde entiteiten. We zijn daarentegen vatbaar, besmettelijk, poreus en sterk afhankelijk van elkaar en de omgeving die we co-creëren.

Op 24 april bespreken Tonn en Admiss Alexis Shotwell’s generatieve en actuele concept van ‘zuiverheidspolitiek’ uit haar meest recente boek Against Purity: Living Ethically in Compromised Times. Van luchtzuiveraars en waterfilters tot reinigingsmiddelen die vrij zijn van chemicaliën en persoonlijke toxiciteitstesten, ‘zuiverheidspolitiek’ kan worden gezien als een vorm van doen en denken die individuele daden van zuivering, reiniging en gezondheid bevordert. Het is de bedoeling om ons te scheiden van de onzuiverheden van de wereld. Zoals Shotwell echter overtuigend aantoont is giftigheid al aanwezig. Het zit in menselijke en allerlei andere soorten lichamen; ingebed in landschappen en verbonden met de vroegere, hedendaagse en toekomstige manieren van leven en bestaan binnen de kapitalistische productiewijzen. Belangrijk is dat het ook verschillend verdeeld is over diverse soorten, ras en klasse- het schaadt sommige lichamen ten opzichte van andere. In de lezing zullen we de onderliggende schadelijke elementen uit de ‘zuiverheidspolitiek’ onder de loep nemen en nadenken over manieren om het begrip toxiciteit te heroverwegen, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke verdeling van de schade in onderling verbonden giftige werelden. Hoe kunnen we – als een groep individuen – deze methoden en waarden in onze eigen giftige omgeving inzetten?

De titel van de lezing verwijst naar het concept van Mark en Dianna McMenamin dat de “hypersea” wordt genoemd, de enorme massa van levende cellen die via het water met elkaar verbonden zijn in lichamen en omgevingen. Deze innerlijke oceaan wordt steeds meer vervuild door microplastic deeltjes, maar de titel refereert ook aan plasticiteit zoals die in de neurowetenschappen wordt gebruikt – het is mogelijk om onze gewoontes en culturele tradities te veranderen. Hoe kan het concept van verbondenheid, door onze gedeelde ‘hypersea’ bijvoorbeeld, bijdragen aan een nieuw gevoel van belichaamd/ecologisch bewustzijn?


?ASTSPREKER: Dani Admiss
?EKST: Fragmenten uit Against Purity: Living Ethically in Compromised Times (2016) door Alexis Shotwell.

Plaatsen zijn beperkt! Meld je aan voor het leesmateriaal en de meeting link: reserveren@framerframed.nl

De lezing is GRATIS, de voertaal is Engels en het event zal voor onze online programmering worden opgenomen.


Over Reading Room

Reading Room ontstond als een reeks events die in de periode van 2015 tot 2018 twee keer per maand bij Stroom in Den Haag plaatsvond en werd georganiseerd door Jonathan Reus, Sissel Marie Tonn en Flora Reznik. Op dit moment heeft de Reading Room een nomadisch karakter en verandert het van vorm in nieuwe contexten waar collectieve studie nuttige inzichten kan opleveren.Ecologie /

Exposities


Expositie: On the Nature of Botanical Gardens

Contemporary Indonesian Perspectives

Agenda


Reading Room: Plastic Hypersea
Reading Room over hedendaagse kunst en ecologisch bewustzijn
Reading Room: The Rights of Future Generations
Reading together: 'Rethinking representation: The challenge of non-humans' by Mihnea Tanasescu & 'Enfranchising the future: Climate justice and the representation of future generations' by Inigo Gonzalez-Ricoy and Felipe Rey
Reading Room: On Hydrofeminism
Reading together: 'Hydrofeminism: Or, On Becoming a Body of Water' (2012) by Astrida Neimanis

Netwerk


Alexis Shotwell

Schrijver, onderzoeker

Danielle-Maria Admiss

Curator, Onderzoeker

Sissel Marie Tonn

Kunstenaar

Magazine