Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Elia Nurvista

Elia Nurvista (geb. 1983 Jogjakarta, Indonesië) gebruikt verschillende media om zich te concentreren op kwesties en discoursen rondom voedsel en eten. Haar interdisciplinaire, en op de gemeenschap gebaseerde aanpak, is gebaseerd op het idee dat voedsel en eten intrinsiek verbonden zijn met meer abstracte niveaus van politiek, samenleving en cultuur. Ze is initiatiefnemer van de interdisciplinaire studiegroep Bakudapan, die de betekenis van voedsel onderzoekt in sociaal-politieke, economische en culturele contexten op lokale en mondiale schaal.

Elia is een van de deelnemende kunstenaars van de tentoonstelling On the Nature of Botanical Gardens (2020), gecureerd door Sadiah Boonstra in Framer Framed, Amsterdam.


Exposities


Expositie: On the Nature of Botanical Gardens

Contemporary Indonesian Perspectives

Magazine