Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Court for Intergenerational Climate Crimes by Radha D'Souza & Jonas Staal at Framer Framed. Photo: Ruben Hamelink
Court for Intergenerational Climate Crimes (2021), Framer Framed, Amsterdam. Foto: © Ruben Hamelink
'Court for Intergenerational Climate Crimes' (2021), Project van Radha D’Souza & Jonas Staal, foto: Ruben Hamelink
'A Seat for the Sea' in the 'Court for Intergenerational Climate Crimes' at Framer Framed. Photo: Betul Ellialtioglu / Framer Framed
Court for Intergenerational Climate Crimes (2021). Foto: © Ruben Hamelink
Sharon Venne - Hearings of the Court for Intergenerational Climate Crimes (2021-2022). Photo: Ruben Hamelink
Rasigan Maharajh - Hearings of the Court for Intergenerational Climate Crimes (2021-2022). Photo: Ruben Hamelink
Nicholas Hildyard - Hearings of the Court for Intergenerational Climate Crimes (2021-2022). Photo: Ruben Hamelink
Radha D’Souza & Jonas Staal - 'Court for Intergenerational Climate Crimes' (2021). Photo: Ruben Hamelink
Home is a story you carry on your back. Foto: © Betul Ellialtioglu / Framer Framed
Framer Framed x Museumnacht 2021 © Seye Cadmus
Court for Intergenerational Climate Crimes (2021-2022) by Radha D'Souza & Jonas Staal hearings at Framer Framed. Foto: © Ruben Hamelink

Digitaal Archief: Court for Intergenerational Climate Crimes

Vind toegang tot het online archief van de Court for Intergenerational Climate Crimes — Rechtbank voor intergenerationele klimaatmisdrijven — die plaatsvond bij Framer Framed tussen 25 sept 2021 en 13 feb 2022.

De Court for Intergenerational Climate Crimes (CICC), een samenwerking tussen Framer Framed, de Indiase academicus, schrijver, advocaat en activist Radha D’Souza en de Nederlandse kunstenaar Jonas Staal in opdracht van en geproduceerd door Framer Framed. De CICC bestond uit een grootschalige installatie in de vorm van een tribunaal dat intergenerationele klimaatmisdaden vervolgde tijdens openbare hoorzittingen op 28-31 oktober 2021. Tijdens de hoorzittingen richtte de CICC zich op in Nederland geregistreerde bedrijven, evenals op de wettelijke kaders die door het Nederlandse staatssysteem zijn ingesteld ter ondersteuning van de bedrijven, zoals Unilever, ING en Airbus. Het bewijs van klimaatmisdrijven in heden en verleden werd gepresenteerd met de bijdragen van aanklagers, getuigen en het publiek. De rechtbank bekeek de gevolgen van deze partijen voor het hier en nu, maar ook voor het leven op aarde in de toekomst.

Van alle zittingen is een videoregistratie gemaakt, deze kunnen hier bekeken worden.

Naast de openbare hoorzittingen organiseerde het tribunaal verschillende openbare programma’s voor studiegroepen, bijeenkomsten en evenementen van activisten, onderzoekers, studenten en anderen die werkzaam zijn op het gebied van klimaatrechtvaardigheid. De door het CICC ontwikkelde thema’s plaatsen het project uiteindelijk binnen het hoofdkader van Framer Framed: de transformatie van kunstinstellingen in sociale ruimten, waarin niet alleen reflectie kan plaatsvinden, maar ook nieuwe vormen van geëngageerde actie kunnen worden bedacht en in praktijk worden gebracht.

Als de Court for Intergenerational Climate Crimes (CICC) niet geactiveerd was voor hoorzittingen of grotere bijeenkomsten, werd een video afgespeeld in een continue loop op de vier grote schermen in het midden van de installatie. De video, ingesproken door Radha D’Souza, introduceert het alternatieve juridische kader van de CICC, dat niet alleen klimaatmisdaden uit het verleden aan het licht brengt, maar ook klimaatmisdaden vervolgt namens ongeboren menselijke en niet-menselijke kameraden in de toekomst.

Hieronder kun je een digitaal archief bekijken van de CICC en alle andere evenementen die in het kader zijn georganiseerd.


Tentoonstellingscatalogus

Je kunt de tentoonstellingscatalogus online vinden, in zowel het Nederlands en Engels, voor meer informatie over de tentoonstelling, het statuut, de kunstwerken en meer.

De wet intergenerationele klimaatmisdrijven

Lees hier de wet die is gepubliceerd voor het Hof voor Intergenerationele Klimaatmisdrijven.


Opening van de CICC

Inhuldiging – 24 september 2021, 19:00

Court for Intergenerational Climate Crimes (2021) | Foto: © Ruben Hamelink

De CICC ging van start met de bijdragen van Radha D’Souza en Jonas Staal. Het project werd geopend met een inhuldiging van het tribunaal op 24 september. Na een warm welkom door Framer Framed co-directeur Josien Pieterse, introduceerden D’Souza en Staal het project aan zowel een live als online publiek en beantwoordden zij vragen van het publiek. Meer informatie over de opening vind je hier.

Het evenement is live gestreamd op Facebook en kan hier worden bekeken.


De CICC hoorzittingen

28-31 oktober 2021

Rechters: Radha D’Souza | Sharon H. Venne | Nicholas Hildyard | Rasigan Maharajh
Griffier: Jonas Staal

De CICC nam de vorm aan van een rechtbank waar staten en bedrijven ter verantwoording kunnen worden geroepen, niet alleen voor het hier en nu, maar ook voor de gevolgen van hun daden voor toekomstige generaties. Tijdens het onderzoeksproces van het project ontmoette Framer Framed activistische organisaties over de hele wereld om hun verhalen te horen en van hun ervaringen te leren. De CICC hoorzittingen werden een platform om deze kennis met een breder publiek te delen.

Tijdens de openbare hoorzittingen werd de nadruk gelegd op het snijvlak van klimaatmisdaden met milieuvervuiling, woestijnvorming, racisme, massale verplaatsing van mensen, het militair-industrieel complex en andere vormen van intergenerationele klimaatmisdaden. De procedure bestond uit inleidingen door aanklagers en diverse getuigenverklaringen, die onder toezicht van vier rechters werden afgelegd. Het rechtskader voor de CICC is gebaseerd op de Intergenerational Climate Crimes Act, geschreven door Radha D’Souza.

De CICC is bedacht en ontworpen met het doel bewijs te leveren van klimaatmisdaden in heden en verleden, en de gevolgen ervan voor het huidige en toekomstige leven op aarde te evalueren. Als zodanig verwerpt het tribunaal lineaire, geatomiseerde, geïndividualiseerde en tegenstrijdige uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het huidige rechtssysteem en streeft in plaats daarvan naar het aangaan van kameraadschappelijke banden met voorouders en nakomelingen over verschillende tijdschalen heen.

Hieronder vind je de informatie over elke hoorzitting en de videolinks.


Zitting I: Kameraden verleden, heden en toekomst vs. de Nederlandse Staat

28 okt 2021, 13:00-18:00
Aanklager: Bart-Jaap Verbeek (SOMO)

Bekijk de Kameraden verleden, heden en toekomst vs. de Nederlandse Staat online via de link.

Deze zaak klaagt de Nederlandse Staat aan voor het opzetten van Bilaterale Handelsovereenkomsten als juridisch kader ten voordele van transnationale bedrijven en de staat zelf. Bilaterale Handelsovereenkomsten zullen worden toegelicht, en er zal bewijs worden geleverd van de ecocidale, sociale gevolgen van dergelijke overeenkomsten voor ecosysteemgemeenschappen in Bolivia, Peru en Mongolië. Het vonnis in de zaak van de CICC vs. de Nederlandse Staat werd gepresenteerd op 13 juni 2022 in de Koninklijke Academie van Kunsten en Wetenschappen. Meer informatie over het evenement vindt u hier, en het vonnis kunt u lezen via de link hieronder.

De video’s van de getuigen- en slotverklaringen van de zitting kunt u apart bekijken (in het Engels):
Getuigenverklaring: Sukhgerel Dugersuren (OT Watch) – Mongolië
Getuigenverklaring: Marchella Olivera (Blue Planet Project) – Bolivia
Getuigenverklaring: Alfonso López Tejada (ACODECOSPAT) – Peru
Afsluitende verklaringen door de rechters

Comrades past, present and future vs. the Dutch State handout
Vonnis: CICC vs. de Nederlandse Staat (Engels)


Zitting II: Kameraden verleden, heden en toekomst vs. Unilever

29 oktobert 2021, 13:00-18:00
Aanklager: Daphné Dupont-Nivet

Deze zaak klaagt Unilever en de Nederlandse Staat aan voor het plegen van verschillende soorten klimaatmisdaden door hun destructieve activiteiten, zoals kwikvergiftiging van rivieren, monoculturen van landbouw en het actief ondermijnen van democratische instellingen, door middel van getuigen uit India, de Democratische Republiek Congo en Kenia.

U kunt hieronder de video’s van de getuigen- en slotverklaringen van de hoorzitting afzonderlijk bekijken (in het Engels):

Getuigenverklaring: Nityanand Jayaraman (Vettiver Koottamaippu) – India
Getuigenverklaring: Faith Alubbe (Kenya Land Alliance) – Kenya
Getuigenverklaring: Jean-François Mombia Atuku (RIAO-RDC) – Congo
Afsluitende verklaringen door de rechters

Comrades past, present and future vs. Unilever handout


Zitting III: Kameraden verleden, heden en toekomst vs. ING

30 oktober 2021, 13:00-18:00
Aanklager: Rodrigo Fernandez (SOMO)

Deze zaak klaagt ING aan voor het oprichten van financiële verenigingen en kartels om milieuvervuilende, sociaal ontwrichtende activiteiten van transnationale ondernemingen te financieren; en klaagt de Nederlandse Staat aan voor het scheppen van de wettelijke kaders die de activiteiten van ING mogelijk maken en voor het profiteren ervan. Getuigen uit Indonesië, Kameroen en Brazilië zullen getuigenissen afleggen over de gevolgen van ING’s financiering van en investeringen in kolencentrales, palmolieproductie en ontbossing.

U kunt de video’s van de getuigen- en slotverklaringen van de hoorzitting afzonderlijk bekijken (in het Engels):

Getuigenverklaring: Meiki Paendong (WALHI West Java) – Indonesië
Getuigenverklaring: Emmanuel Elong (SYNAPARCAM) – Kameroen
Getuigenverklaring: Fabrina Furtado (Federal Rural University of Rio de Janeiro) – Brazilië

Afsluitende verklaringen van de rechters

Comrades past, present and future vs. ING handout


Zitting IV: Kameraden verleden, heden en toekomst vs. Airbus

31 oktober 2021, 13:00-18:00
Aanklager: Wendela de Vries (Stop Wapenhandel)

Deze zaak klaagt Airbus Industries aan voor het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van destructieve wapens, waaronder gevechtsvliegtuigen, bewakingsapparatuur en andere oorlogswapens, met verwoestende gevolgen voor het milieu en de samenleving in het Zuiden. Er zal bewijsmateriaal worden gepresenteerd over de gevolgen van Europese oorlogen waarbij technologieën van Airbus worden gebruikt die dodelijke gevolgen hebben voor het milieu, vluchtelingen en asielzoekers, en de bevolking van Jemen en Libië.

U kunt de video’s van de getuigenverklaring en de slotverklaring van de hoorzitting afzonderlijk bekijken (in het Engels):

Getuigenverklaring: Valentina Azarova (Machester International Law Centre)
Getuigenverklaring: Muhammad Al-Kashef (Watch the Med)
Getuigenverklaring: Karim Salem, a.o. (Cairo Institute for Human Rights Studies)
Afsluitende verklaringen door de rechters

href=”https://framerframed.nl/wp-content/uploads/2021/10/Public-Hearing-IV-Airbus.pdf”>Comrades past, present and future vs. Airbus handout


Presentatie: Errant Journal #2, Slow Violence

31 juni 2021, 16:00-18:00

Errant Journal #2, Slow Violence | Foto: © Betul Ellialtioglu / Framer Framed

De lancering van Errant Journal No.2, Slow Violence vond plaats bij Framer Framed op 31 juni. Hoofdredacteur Irene de Craen hield een live interview met Radha D’Souza en Jonas Staal over hun Court for Intergenerational Climate Crimes, gevolgd door een korte presentatie van Aldo Ramos.

Deze uitgave van het tijdschrif werd geredigeerd door Radha D’Souza en Jonas Staal en bevatte bijdragen van de CICC-rechters over intergenerationele klimaatmisdaden. Ook werd een gesprek tussen Radha D’Souza en Jonas Staal in het tijdschrift gepubliceerd. De tekst werd opnieuw gepubliceerd in de tentoonstellingscatalogus als de curatoriële tekst. Lees het gesprek tussen Radha D’Souza en Jonas Staal hier.

Errant Journal is een concept van Irene de Craen; Framed Framed is mede-uitgever en founding partner. Bestel een exemplaar van Errant Journal direct online via onze webshop.


Crisis Imaginaries, hoofdstuk 6: Ecologies of Vulnerability and Resistance (Ecologieën van kwetsbaarheid en verzet)

30 september 2021, 18:00-20:00

Crisis Imaginaries is een project van Framer Framed en Goethe-Institut Niederlande. De serie verkent de klimaat- en ecologische crises door middel van participatief onderzoek en vanuit intersectionele & interdisciplinaire perspectieven.

Het ASCA Political Ecologies Seminar, geleid door Jeff Diamanti en Joost de Bloois, is een serie leesgroepen, masterclasses en openbare lezingen van internationale wetenschappers en kunstenaars die zich bezighouden met de creatieve en theoretische bestudering van ecologische relaties en crisis.

Voor dit evenement heeft Crisis Imaginaries samengewerkt met het ASCA Political Ecologies Seminar. Interdisciplinair kunstenaar en wetenschapshistoricus Edna Bonhomme en professor, onderzoeker en schrijver J.T. Roane waren te gast voor een panel en discussie over hun onderzoek naar ecologieën van kwetsbaarheid en verzet. Het gesprek richtte zich op de politiek van verstedelijking en volksgezondheid als grotere thema’s van waaruit in gelokaliseerde geschiedenissen kan worden gedoken. Het programma werd gemodereerd door UvA’s Political Ecologies co-directeur Jeff Diamanti.


Tijdschriftlancering: Kunstlicht – The Worldliness of Oil (De wereldsheid van olie)

6 oktober 2021, 19:30-21:30

Tijdens de lancering van Kunstlicht Magazine’s nummer getiteld The Worldliness of Oil: Recognition and Relations, was er in het CICC tribunaal een lezing van Clementine Edwards en werd er gesproken met kunstenaar Tanja Engelberts, schrijfster Niloufar Nematollahi en onderzoekster Ruby de Vos, allen ingeleid door de gastredacteuren en curatoren Anne Szefer Karlsen en Helga Nyman. Dit nummer van Kunstlicht Magazine gaat in op hoe olie nog steeds vorm geeft aan individuele ervaringen en nationale identiteiten, conflicten aanwakkert en ongelijke economische kansen creëert. The Worldliness of Oil: Recognition and Relations kwam tot stand onder redactie van Joyce Poot, Anna Sejbæk, Torp-Pedersen.

Ashley Maum, lid van het team van Framer Framed, heeft bijgedragen aan het nummer met een artikel over de aanwezigheid van olie in de rechtbank voor intergenerationele klimaatmisdaden. Het artikel is een samenvatting (en verdieping) van de onderzoeksanalyse in de masterscriptie van de auteur, waarin de CICC als een van de twee case studies werd gebruikt. Lees het Engelstalige artikel hier.

Ashley Maum’s masterscriptie Heterotopic Ecologies: Art Exhibitions as Sites of Activist Intervention / Imagination kan hier worden geraadpleegd.

Om naar de website van Kunstlicht Magazine te gaan, klik hier.


Museumnacht 2021

6 november 2021, 20:00-23:59

CICC door Radha D’Souza & Jonas Staal gedurende de Museumnacht 2021 bij Framer Framed | Foto: © Seye Cadmus

In 2021 kwam de Museumnacht Amsterdam terug in fysieke vorm met een editie rond het thema ‘activisme, een daad van vreugde en veerkracht’. Framer Framed nam deel aan het evenement in samenwerking met EAST&, een initiatief van Framer Framed, Nowhere, Plein Theater, Q Factory en De Rode Loper Op School dat buurtbewoners, culturele organisaties en de vele getalenteerde en diverse creatieven van Amsterdam-Oost met elkaar verbindt. Voor de Museumnacht nodigde Framer Framed lokale kritische collectieven uit die vreugde tot het middelpunt van hun praktijk hebben gemaakt, zoals Art Harder, Cat Smits en DJ Mr Winter, en werkte samen met Het Fort van Sjakoo en KIOSK Rotterdam die de boekwinkel van Framer Framed voor het evenement cureerden.

Het publiek werd ook rondgeleid langs de twee tentoonstellingen die bij Framer Framed plaatsvinden: Powerplay – Deals All Over van sociaal rebellielabel We Sell Reality en Court for International Climate Crimes, waar bezoekers werden geconfronteerd met twee van de meest beproevende crises van onze tijd, respectievelijk het falende Europese asielbeleid en de klimaatverandering. Tussen 20:00-20:30 en 22:30-00:00 leidden onderzoekers van het CICC-tribunaal rondleidingen van vijf minuten door de ruimte, waar bezoekers kennis konden maken met de uitgestorven dieren, planten en ammonietfossielen die de tentoonstellingsruimte bevolken.

Bekijk het programma op de website van de Museumnacht


De klimaatcrisis is een koloniale crisis – artikel door Roos van der Lint

24 november 2021

In een artikel van kunsthistorica Roos van der Lint voor De Groene Amsterdammer geeft de auteur een uitgebreide uiteenzetting over de context van de tentoonstelling en haar initiatiefnemers en identificeert het CICC als een project dat vooral gaat over de diepe banden tussen de Nederlandse staat en haar koloniale verleden.

Dit artikel verscheen eerder in De Groene Amsterdammer, nr. 47, 2021 en is met toestemming toegankelijk op de website van Framer Framed.


(Post) Anthropocene Museologies Symposium

30 november 2021, 12:00-19:00

Bekijk het evenement op YouTube.

Een hybride symposium, mede georganiseerd door Colin Sterling en Blake Ewing en gehost door Framer Framed. (Post) Anthropocene Museologies had als doel ‘de balans op te maken’ van aan het Antropoceen gerelateerde projecten in de museumsector in de afgelopen tien jaar, en vanuit deze basis de mogelijke bijdrage te schetsen die musea zouden kunnen leveren aan een Antropocene of mogelijk post-Anthropocene wereld. Het evenement vond plaats in de tentoonstellingsruimte van de Court for Intergenerational Climate Crimes.

Sprekers

Bergit Arends (Courtauld Institute of Art, University of London) | Giulia Bellinetti (Jan Van Eyck Academie & Universiteit van Amsterdam) | Christian Ernsten & Erik Wong (Universiteit Maastricht) | Christina Fredengren (Universiteit van Stockholm & Universiteit van Uppsala) | Rania Ghosn & El Hadi Jazairy(DESIGN EARTH) | Walter Lowande (Federale Universiteit van Alfenas, Minas Gerais) | Bridget McKenzie(Climate Museum UK) | Dean Sully (UCL Institute of Archaeology) | Bergsveinn Þórsson (Universiteit van Oslo) | Zofia Trafas White (V&A) | Line Vestergaard Knudsen (Universiteit van Aalborg) | Lotte Isager(Universiteit van Kopenhagen) | Dipesh Chakrabarty (Universiteit van Chicago) | Scott Wing (Smithsonian’s Museum of Natural History) | Chiara De Cesari (Universiteit van Amsterdam)

Dagprogramma – Antropoceen Museologie
eBook – Reimagining Muses for Climate Action


Storytelling event: Home is a story you carry on your back (Thuis is een verhaal dat je op je rug draagt)

8 december 2021, 15:00-17:00

Home is a story you carry on your back | Foto: © Betul Ellialtioglu / Framer Framed

De livestream van het evenement is hier te zien (in het Engels).

ASKV organiseerde een week lang een programma om te laten zien en voelen hoe het is om een ongedocumenteerde vluchteling in Amsterdam te zijn. Als onderdeel van deze week vond in de CICC-ruimte de verhalenavond Home is a story you carry on your back plaats, waarbij we luisterden naar volksverhalen uit de ASKV-gemeenschap.

Met vertellers van volksverhalen uit Niger, Nigeria, Iran en St. Eustatius, delen we de wortels van mensen in een viering van de cultuur die hier in Amsterdam komt wonen. Alle vertellers in de voorstelling hebben deelgenomen aan een programma van zes weken van Simon Hodges voor ongedocumenteerde migranten samen met ASKV PAO. Tijdens een moeilijk jaar bood de cursus een toevluchtsoord waar ze zich konden uiten, van kunst konden genieten en met trots aan hun cultuur konden terugdenken. Meer informatie over de Week van de Vluchteling van ASKV.


Lezing: De kolonisatie van de toekomst door David van Reybrouck

8 januari 2022, 15:00-17:00

De YouTube streaming link is hier te vinden.

Voor dit evenement hield cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver David Van Reybrouck een lezing op basis van zijn tekst De kolonisatie van de toekomst. Leven op de rand van de klimaatcatastrofe, die hij schreef als bijdrage aan de jaarlijkse Huizinga-lezing van de Universiteit Leiden. Na de lezing vond een live discussie plaats onder leiding van kunsthistorica Meta Knol.

Hoewel de belangstelling voor kolonisatie de laatste jaren in de hele Westerse wereld is gegroeid, beperkt die belangstelling zich meestal tot het historische kolonialisme. Er wordt weinig aandacht besteed aan de manieren waarop wij de toekomst koloniseren. Dit gebeurt echter met dezelfde meedogenloosheid en kortzichtigheid waarmee in vroegere tijden gebieden over de hele wereld werden binnengevallen. Het thema van de lezing past perfect bij dat van het CICC, waar de lezing werd gehouden – namelijk de manier waarop de mensheid momenteel toekomstige generaties plundert en tot slaaf maakt, en het feit dat geweld zich niet beperkt tot de mens, maar al het leven op aarde beïnvloedt.
In december 2020 was Framer Framed organisator van een interview (in het Nederlands) met David Van Reybrouck over zijn boek Revolusi, dat hier kan worden bekeken.


Nederlandse lancering: Compendium Rechten van de Natuur

2 februari 2022, 14:00 – 16:00

De livestream van het evenement is hier te vinden.

Sprekers

Laura Burgers (universitair docent Universiteit van Amsterdam) | Jessica den Outer (adviseur Rechten van de Natuur) | Daphina Misiedjan (advocaat en onderzoeker) | Joost Ossevoort (Waterschap de Dommel) | Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees en Nederlands Waterrecht, Universiteit Utrecht) | Emilie Reuchlin-Hugenholtz (Noordzee-expert) | Teresa Vicente Giménez (hoogleraar en jurist, Universiteit van Murcia)

In opdracht van de Ambassade van de Noordzee hebben Laura Burgers en Jessica den Outer – beiden experts op het gebied van natuurrechten – het compendium Rights of Nature – Case studies from six continents geschreven. In de publicatie analyseren de auteurs per continent enkele voorbeelden van hoe de rechten van de natuur binnen de specifieke context zijn erkend, alsmede de huidige implementatie en handhaving ervan. Het compendium Rights of Nature – Case studies from six continents is hier te verkrijgen. De Engelse editie van het Compendium is op 23 september gepresenteerd in Venice, Ocean Space. Lees hier meer.


A Seat for the Sea (Een zetel voor de zee): Een conferentie van de Ambassade van de Noordzee

10 februari 2022, 17:30-19:30

Met bijdragen van

Greet Brauwers | Raf Custers | Marialena Marouda | Theun Karelse | Esther Kokmeijer | Stijn Demeulenaere | Anna Luyten

A Seat for Sea in de CICC | Foto: © Betul Ellialtioglu / Framer Framed

De livestream van het evenement A Seat for the Sea is hier te vinden.

De mogelijkheid en noodzaak van samenwerking tussen soorten bij het beheer van het planetaire landschap werd verder uitgewerkt tijdens de conferentie A Seat for the Sea (Een zetel voor de zee). Het evenement werd georganiseerd door een in Nederland gevestigd interdisciplinair collectief, de Ambassade van de Noordzee, opgericht in 2018 in Den Haag als een collectief van makers, denkers en activisten wier onderzoek bekijkt of rechten voor de Noordzee haar zelfbeschikking dichterbij kunnen brengen. De Ambassade van de Noordzee werkt aan case studies om te zien hoe een gemeenschap van menselijke en niet-menselijke entiteiten kan worden samengebracht om weg te sturen van de ecologische crisis waar de mondiale samenleving mee te maken heeft. De organisatie heeft onderzoeksprojecten geïnitieerd zoals Stem voor de Paling in Amsterdam, gericht op het bevorderen van meer-dan-menselijke samenwerking op een lokaal niveau.

De conferentie A Seat for the Sea was expliciet geworteld in een activistische houding ten opzichte van de milieuproblematiek; in feite was het doel van het evenement de affectieve en cognitieve betrokkenheid te versterken van de samenleving als geheel bij industriële en investeringsprojecten zoals diepzeemijnbouw. De Ambassade voor de Noordzee voegt uiteindelijk haar stem bij die van de andere CICC contribuanten, door luidkeels te roepen om een oplossing voor de algemene ecologische noodsituatie in de vorm van een verschuiving van de macht van mensenhanden naar de collectieve handen van de natuur.

Lees meer over de publicatie Rechten voor Natuur – Casestudies uit zes continenten, geschreven door Jessica den Outer en Laura Burgers namens De Ambassade voor de Noordzee; klik hier.


Activism Archive

Het CICC verscheen op #ActivismArchive, een serie waarin Framer Framed het werk van kunstenaars uit eerdere tentoonstellingen en hun relatie tot klimaat- en milieuactivisme belicht. De serie is geïnitieerd door Ashley Maum in 2020 als een manier om de Fridays for Future klimaatstaking online te ondersteunen. Het archief hoopt de kracht en de mogelijkheden van kunst ten aanzien van de strijd over te brengen.


Interviews

Jonas Staal –Study (2019), inkt op de pagina’s van Radha D’Souza’s boek What’s Wrong With Rights? (Courtesy of the artist), Court for Intergenerational Climate Crimes


AI Murmurings – Een gesprek tussen Jonas Staal en Radha D’Souza en Slow Research Lab

Slow Research Lab, een multidisciplinair onderzoeks- en curatorieel platform gevestigd in Nederland, produceerde als onderdeel van haar podcast AI Murmurings een aflevering in samenwerking met Jonas Staal en Radha D’Souza over het CICC, die u hier kunt vinden.

Het gesprek ging over vragen als: Wat als we AI benaderen vanuit een interdependent, intergenerationeel perspectief? Hoe doordringen de structuren en mentaliteiten die zowel mensen als niet-mensen op de rand van uitsterven hebben gebracht, de technologieën die zo integraal deel van ons dagelijks leven zijn geworden? Zou een meer bewuste, ‘kameraadschappelijke’ benadering van AI’s kunnen helpen de aangerichte schade te herstellen en ons dichter te brengen bij de werelden die we willen creëren?


Recensies

De Court for Intergenerational Climate Crimes is meerdere malen besproken in diverse media en online platforms waaronder:

Taz – Bewegung für die Rechte der Natur
Mr Motley – Alles begint bij de verbeelding, ook klimaatrechtvaardigheid
De Groene Amsterdammer – De klimaatcrisis is een koloniale crisis
Metropolis M – Court for Intergenerational Climate Crimes
Dwars nieuws – Framer Framed pakt groots uit
De Volkskrant – Court for Intergenerational Climate Crimes from Staal & D’Souza

Een gedegen rechtbankverslag van Tobias Dias over de Court for Intergenerational Climate Crimes (CICC) is gepubliceerd in Texte Zur Kunst. Lees het verslag hier.


Presentatie van de CICC-uitspraken met de Akademie van Kunsten

Op maandag 13 juni 2022 presenteerde Framer Framed in samenwerking met de Akademie van Kunsten (AvK) Climate Narratives: The Intergenerational Climate Crimes Act. Het evenement omvatte de bekendmaking van de vonnissen in de CICC hoorzittingen gehouden in oktober 2021. Het programma vond plaats in het Trippenhuis van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW). Onder leiding van CICC-initiatiefnemers Radha D’Souza en Jonas Staal gaven Linda Steg (Rijksuniversiteit Groningen) en Daphina Misiedjan (Erasumus Universiteit Rotterdam), gemodereerd door Hicham Khalidi (directeur Jan van Eyck Academie), een reactie op de vonnissen en het leidende statuut van de CICC: Het Statuut voor Intergenerationele Klimaatmisdrijven.

Climate Narratives is een nieuwe publieke serie van de Society of Arts, waarin kunstenaars in dialoog gaan met wetenschappers, onderzoekers, juristen en activisten om nieuwe denkbeelden over klimaatrechtvaardigheid voor te stellen. Feiten zijn essentieel, maar feiten hebben verhalen nodig om affectief en dus effectief te worden. Climate Narratives wil dus verhalen met feiten introduceren ter verdediging van leefwerelden voor iedereen.

Climate Narratives is onderdeel van de maandelijkse webinarserie Klimaat Van Alle Kanten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).


Toekomstige versies van CICC

In november 2021 reisde een deel van het CICC naar Kunsthalle Münster en maakte deel uit van de tentoonstelling Nimmersatt? Imagining Society without Growth. Toekomstige versies van het CICC zijn nu gepland in Helsinki, Seoul en meer!

Radha D‘Souza & Jonas Staal, Comrades in Extinction in Kunsthalle Munster. Foto: LWL/Hanna Neander

Nieuwe presentaties van de CICC zijn in de maak. We houden u op de hoogte…


Gesteund door

Nederlands ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Amsterdam Fonds voor de Kunst; Mondriaan Fonds; Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Oost; Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie; Outset Netherland.

Partners

Van Abbemuseum, Eindhoven.
Textiellab, Tilburg.Archief / CICC / Ecologie / Kunst en Activisme / Politiek Klimaat /

Exposities


Court for Intergenerational Climate Crimes - Jonas Staal

Expositie: Court for Intergenerational Climate Crimes

Een project van Radha D'Souza en Jonas Staal

Agenda


CICC Voordracht van vonnissen: de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat
Voordracht van de vonnissen betreft de zaken die in de CICC zijn gevoerd
A Seat for the Sea
Een artistiek onderzoeksproject dat de huidige systemen van ecologische vernietiging uitdaagt
Lancering: Compendium Rechten voor Natuur
Presentatie van de Nederlandse publicatie 'Rechten voor Natuur. Casestudies uit zes continenten'
Voordracht: Klimaatlezing van David van Reybrouck
Over de kolonisatie van de toekomst, en leven aan de vooravond van de klimaatcatastrofe
Symposium: (Post) Anthropocene Museologies
Hybride symposium over museale praktijken in het Antropoceen
Tijdschriftlancering: Kunstlicht
The Worldliness of Oil: Recognition and Relations
Crisis Imaginaries: Ecologies of Vulnerability and Resistance
Discussie met Edna Bonhomme en J.T. Roane, gemodereerd door Jeff Diamanti
Publiekshoorzittingen: Court for Intergenerational Climate Crimes
Kameraden verleden, heden en toekomst vs. de Nederlandse staat, Unilever, ING en Airbus
Opening: Court for Intergenerational Climate Crimes
Door Josien Pieterse, Radha D’Souza and Jonas Staal
Lancering: Errant Journal #2, Slow Violence
Errant Journal is een concept van Irene de Craen, gerealiseerd in samenwerking met Framer Framed
Crisis Imaginaries, hoofdstuk 1: Climate Transformations
Online panel over de klimaatcrisis met Carola Rackete, Radha D'Souza en Jonas Staal, moderator Jeff Diamanti

Netwerk


Sharon H. Venne

Cree geschiedschrijver
Rasigan Maharajh - Hearings of the Court for Intergenerational Climate Crimes

Rasigan Maharajh

Wetenschapper en activist
Nicholas Hildyard - Hearings of the Court for Intergenerational Climate Crimes

Nicholas Hildyard

Schrijver en directeur, The Corner House
Radha D'Souza

Radha D'Souza

Schrijver, onderzoeker, advocaat en activist

Jonas Staal

Kunstenaar

Magazine