Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Crisis of History. Foto: Michiel Landeweerd

15 Mar –
5 May 2015

Expositie: Crisis of History #3 - Beyond History

Het derde en tevens laatste dee van de expositiereeks Crisis of History – Beyond History (2015) onderzoekt het posthistorische landschap in het Midden-Oosten.  Crisis of History onderzoekt de eenduidigheid van ‘het Grote Verhaal van de Geschiedenis’ en waarbij de actuele ideologische conflicten onder de loep worden genomen.

In deel een en twee van de reeks werd de constructie van deze vertelling onderzocht en de manieren waarop kunstenaars zich daartegen verzetten. Deze laatste expositie heeft als vertrekpunt de ineenstorting van ‘het Grote Verhaal’. Leidend is de vraag: hoe kunnen we ons verhouden tot verleden, heden en toekomst buiten het normatieve raamwerk van de geschiedenis?

Deelnemende kunstenaars

Ibrahim Abumsmar,
Omid Ghajarian,
Mohammad Ghazali,
Liane Al Ghusain,
Babak Golkar,
Barbad Golshiri,
Majid Koorang Beheshti,
Payam Mofidi,
Mandana Moghaddam,
Aman Mojadidi,
Mehrdad Naraghi,
Eric Parnes,
Slavs and Tatars.

Curator Elham Puriyamehr schetst dat kunstenaars in Iran zich bewegen tussen enerzijds het verhaal van ‘het Westen’, anderzijds het historisch narratief zoals hun eigen regering dat vormgeeft. Beide zijn in hun ogen failliet: ze bieden troost in het heden noch hoop voor de toekomst.

Volgens curator Robert Kluijver ontdekken kunstenaars aan de andere kant van de Perzische Golf de rijkdom van het pre-islamitische verleden –  een geschiedenis die voor hen verborgen wordt gehouden vanwege de heersende religieuze ideologie en politieke belangen. Hoe zou het zijn als zij de band met dat verleden konden herstellen en zich ontworstelen aan de verstikkende collectieve identiteit die de geschiedenisboeken hen voorschrijven?

En hoe zou het zijn als de geschiedenis wordt herschreven, nu, buiten het oog van de media? Het is een uiterste mogelijkheid, die in Beyond History nader wordt onderzocht.

Meer informatie over het werk van de kunstenaars download de Engelstalig handout via de link onder dit artikel.

Zie bijvoorbeeld:
-Mohammad Ghazali – Where the heads of the renowned rest (2009-20011)
Majid Koorang Beheshti – Inverted statues (2007) & Nowhereland (2004)

Publieksprogramma
Gedurende de expositie is er elke dinsdagavond een verdiepend publieksprogramma met films, lezingen en rondleidingen.

Aanvang 20:00 uur, gratis entree.
Klik hier voor het programma.Iran / Fotografie / Midden-Oosten /

Agenda


Artistieke verhalen over Iran
Een programma in samenwerking met Cineblend en Dancing on the Edge.
Documentaire: 'From My Syrian Room'
Geregisseerd door Hazem Alhamwi.
Voice-over Noord - Tweedaagse bustour door Amsterdam Noord
Bustour met performances and lezingen over Amsterdam-Noord.
Voice-over Noord
Een serie bijeenkomsten, performances en bustour door Amsterdam Noord.
Boekpresentatie: Sadik Kwaish Alfraji
Eindredactie door curator en critica Nat Muller.
Lezingen: hedendaagse kunst in Iran
Met Hamid Severi en Farzan Sojoodi.
Programma rond de expositie Crisis of History #3
Gedurende de expositie Crisis of History #3 - Beyond History, is er elke dinsdagavond een verdiepend publieksprogramma met films, lezingen en rondleidingen.

Netwerk


Ehsan Fardjadniya

Kunstenaar

Mehrdad Naraghi

Kunstenaar

Ibrahim Abumsmar

Kunstenaar

Liane Al Ghusain

Kunstenares

Majid Koorang Beheshti

Kunstenaar

Barbad Golshiri

Kunstenaar

Babak Golkar

Kunstenaar

Omid Ghajarian

Kunstenaar

Mohammad Ghazali

Kunstenaar

Payam Mofidi

Kunstenaar

Mandana Moghaddam

Kunstenares

Robert Kluijver

Freelance cultureel producent

Aman Mojadidi

Kunstenaar

Eric Esmail Parnes

Kunstenaar

Elham Puriyamehr

Curator, PhD student

Magazine