Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Image: Participants from Decolonial Futures in Soweto, South Africa.

9 mrt 2021
19:00 - 21:00

Decolonial Futures 2020: Tweede semester

Het tweede seizoen van het Decolonial Futures Cultural Exchange Programme begint online op 9 maart! De introductiesessie is beschikbaar voor iedereen.


Decolonial Futures is een uitwisselingsprogramma tussen het Sandberg Instituut, de Rietveld Academie en Framer Framed in Amsterdam en het Funda Community College in Soweto, Zuid-Afrika. Het programma is geïnspireerd door de wens om gezamenlijk te werken aan een dekoloniale toekomst waarin een gelijkwaardige uitwisseling van kennis en perspectieven tot stand kan komen van studenten die werkzaam zijn in de verschillende disciplines van kunst en design. De projecten zullen – door de inspanningen en ”practices” van de deelnemers en hun instellingen – gecentreerd zijn rond kwesties van dekolonisatie in de context van kunst en onderwijs.

In deze tweede periode zal Decolonial Futures samenwerken met sonsbeek20→24 binnen hun curatoriële kader dat zich richt op arbeid en het geluidsaspect. Gedurende 2 maanden zullen we traditionele vormen van Afrikaanse verhalen vertellen en de creatie en overdracht van kennis via muziek en liederen in verschillende culturen onderzoeken.

De lessen in Soweto worden geleid door mediapractitioner en radiopionier Sibusiso “General” Nxumalo, die de deelnemers zal uitnodigen om methodologieën te creëren die de centraliteit van oraliteit op het Afrikaanse continent willen herstellen in de archeologie van kenniscreatie, -curatie & -verspreiding. In lijn met de zoektocht naar een Afrikaanse identiteit en stem wil het project manieren vinden om toegang te krijgen tot prekoloniale geschiedenissen en kennis door verdwijnende tradities en gewoonten opnieuw op te roepen, in ere te herstellen en te initiëren. Muziek, geluid en liederen spelen hierbij een cruciale rol en elke les zal zich dan ook richten op een specifiek lied.

De lessen in Amsterdam worden geleid door muzikant en componist Sami El-Enany en geluidskunstenaar Shenece Oretha, die reageren op de thematische liederen die Nxumalo heeft gekozen en samen met de deelnemers in Amsterdam een geluidsarchief opbouwen dat zal uitmonden in een radioprogramma als onderdeel van het publieke programma van sonsbeek. De laatste les wordt geleid door Werker Collective, die een aantal inzichten in hun ontwerppraktijk zal delen. De deelnemers in Soweto zullen ook een bijdrage leveren aan het radioprogramma.

Op dinsdag 9 maart van 19:00-21:00 uur start de bijeenkomst en inleidend online seminar dat deel uitmaakt van het publieke programma van sonsbeek waarin Shenece Oretha, Sami El-Enany, Sibusiso “General” Nxumalo en Werker Collective hun praktijk presenteren in relatie tot de thema’s van sonsbeek20→24.

Het inleidende seminarie is ook toegankelijk voor niet-deelnemers, en u kunt zich inschrijven via info@decolonialfutures.org.

De sessie is GRATIS en in het ENGELS.Gedeeld erfgoed / Action Research / Koloniale geschiedenis / Zuid-Afrika /

Agenda


Decolonial Futures: Workshop met Aditi Jaganathan
Eerste semester van het Decolonial Futures-programma 2021-2022
Decolonial Futures 2020: Eerste semester
Oproep voor deelname aan het eerste semester van het Decolonial Futures Cultural Exchange Programme 2020-2022

Netwerk


Simangaliso Sibiya

Kunstenaar, curator en opvoeder

Phumzile Nombuso Twala

Schrijver, Onderzoeker

Dorine van Meel

Kunstenaar, Schrijver

Ibrahim Cissé

Kunstenaar, Onderzoeker

Magazine