Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Decolonial Futures

Decolonial Futures is een uitwisselingsprogramma tussen het Sandberg Instituut, de Gerrit Rietveld Academie en Framer Framed in Amsterdam en Funda Community College in Soweto, Zuid-Afrika. Het programma is geïnspireerd door de wens om gezamenlijk te werken aan een dekoloniale toekomst waarin een gelijkwaardige uitwisseling van kennis en perspectieven van studenten die werkzaam zijn in de verschillende kunst- en ontwerp disciplines tot stand kan komen.

Het programma van dit jaar is opgedeeld in twee semesters. Elk semester zal zich richten op een specifiek project of thema dat is gebaseerd op een aantal van de huidige inspanningen van counter-hegemonische bewegingen en initiatieven over de hele wereld. Met andere woorden zullen de projecten - door de aard van de inspanningen en praktijken van de deelnemers en hun instellingen - gericht zijn op kwesties van dekolonisatie in de context van kunst en onderwijs.


Programma 2020 - 2021
In het eerste semester zullen de deelnemers in Amsterdam en Soweto direct met elkaar samenwerken en toewerken naar een gezamenlijk project. De deelnemers in Amsterdam maken kennis met de sociaal-culturele context van Funda, die onlosmakelijk verbonden is met de rijke geschiedenis van Soweto en Zuid-Afrika in het algemeen. Beide groepen deelnemers worden uitgenodigd om kritisch na te denken en te reflecteren op hun positie en de spanningen tussen lokale en globale verhalen. De deelnemers zullen zich inzetten om gezamenlijk te werken aan een geschikte en kritische digitale ruimte voor toekomstige uitwisselingen tussen kunstenaars die in beide contexten werken, en nog belangrijker, om het creatieve materiaal dat Funda's ontwikkelende archief zal vormen, te verzamelen. Het spreekt voor zich dat van de studenten wordt verwacht dat zij aanvullende modellen en strategieën voorstellen om het project vorm te geven. Het is belangrijk om te vermelden dat van de deelnemers wordt verwacht dat zij de methodologie en de ethiek van een dergelijk project als een integraal onderdeel van de leerresultaten beschouwen. Hoewel de digitale ruimte de beoogde ambitie is, zullen de studenten het model van hun realisatie presenteren en tegelijkertijd rekening houden met hedendaagse instrumenten voor het verspreiden van informatie om historische en dominante systemen van kennisproductie uit te dagen. Curator en dichter Ibrahim Cissé zal de lessen in Amsterdam leiden in directe samenwerking met de deelnemers in Soweto. Hoewel de overlappende zorgen die de twee deelnemende scholen met elkaar delen een uitgangspunt zijn voor deze uitwisseling, erkent Decolonial Futures de specificiteit en de eigenheid van de strijd, die inherent is aan hun lokale en politieke context. Als zodanig worden de respectievelijke groepen uitgenodigd om de vragen die aan de orde zijn verder te compliceren en elkaar te informeren over de voortgang.


Click here for a summary and reading list of the first term at Framer Framed.

Decolonial Futures: Eerste Semester


Second Term: 2021

In deze tweede periode zal Decolonial Futures samenwerken met sonsbeek20→24 binnen hun curatoriële kader dat zich richt op Arbeid en het Sonische. Gedurende 2 maanden zullen we kijken naar traditionele vormen van Afrikaans verhalen vertellen en de creatie en overdracht van kennis via muziek en liederen in verschillende culturen.

De lessen in Soweto worden geleid door mediapractitioner en radiopionier Sibusiso "General" Nxumalo, die de deelnemers zal uitnodigen om methodologieën te creëren die de centraliteit van oraliteit op het Afrikaanse continent willen herstellen in de archeologie van kenniscreatie, -curatie & -verspreiding. In lijn met de zoektocht naar een Afrikaanse identiteit en stem wil het project manieren vinden om toegang te krijgen tot prekoloniale geschiedenissen en kennis door verdwijnende tradities en gewoonten opnieuw op te roepen, in ere te herstellen en te initiëren. Muziek, geluid en liederen spelen hierbij een cruciale rol en elke les zal zich dan ook richten op een specifiek lied.

De lessen in Amsterdam worden geleid door muzikant en componist Sami El-Enany en geluidskunstenaar Shenece Oretha, die reageren op de thematische liederen die Nxumalo heeft gekozen en samen met de deelnemers in Amsterdam een geluidsarchief opbouwen dat zal uitmonden in een radioprogramma als onderdeel van het publieke programma van sonsbeek. De laatste les wordt geleid door Werker Collective, die een aantal inzichten zal delen in hun ontwerppraktijk en hoe het visuele zich kan verhouden tot het sonische. De deelnemers in Soweto zullen ook bijdragen aan het radioprogramma.

Op 9 maart opent de termijn met een inleidend online seminar dat deel uitmaakt van het publieke programma van sonsbeek, waarin Shenece Oretha, Sami El-Enany, Sibusiso "General" Nxumalo en Werker Collective hun praktijk presenteren in relatie tot de thema's van sonsbeek20→24. Het inleidende seminarie is ook toegankelijk voor niet-deelnemers, en u kunt zich inschrijven via info@decolonialfutures.org. 


Decolonial Futures: Tweede semester

Read about the first session which was open to the public!


Decolonial Futures: Tweede Semester

Check out our ongoing blog to find about more details about each second term session!


Funda Community College


Naast het Decolonial Futures uitwisselingsprogramma wordt in januari 2022 bij Framer Framed in Amsterdam een Summer School georganiseerd. Gedurende 5 dagen krijgen deelnemers van de Summer School de gelegenheid om deel te nemen aan verschillende workshops onder leiding van Zuid-Afrikaanse genodigde kunstenaars, die zullen samenwerken met lokale initiatieven en kunstinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. De Summer School wordt afgesloten met een publiek programma bij Framer Framed. De open oproep voor de Summer School wordt aangekondigd in 2021. In het verlengde van het Decolonial Futures programma zal de Summer School een gelegenheid zijn om de discussie te bevorderen. Het is een pro-actieve poging om gezamenlijk en op een positieve manier ideeën te formuleren die een antwoord kunnen bieden op de huidige en geërfde vormen van kolonisatie, die tot op de dag van vandaag doordringen in het landschap van Zuid-Afrikaanse en Nederlandse naties. De Decolonial Futures Summer School wordt gefinancierd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).


Organisatieteam 2020-2022

De deelnemers in Soweto studeren aan Funda Community College of aan een deel van Mollo Wa Ditshomo, een door jongeren geleide basisschoolcoöperatie die op de school is gevestigd. Funda Community College (voorheen Funda Centre) is opgericht in 1984 en is een van de oudste onafhankelijke, door zwarten geleide instellingen in de kunstsector van Zuid-Afrika, opgericht als reactie op de ontoegankelijkheid van gespecialiseerde opleidingen in de beeldende kunsten voor zwarte Zuid-Afrikanen tijdens de Apartheid. Funda is gebouwd op grond die is geschonken door de onderwijsafdeling van de vorige politieke dispensatie van Zuid-Afrika, met gebouwen die zijn geschonken door onder andere de Urban Foundation en IBM, en blijft een cruciaal punt voor de toegang tot de beeldende kunstsector voor jonge zwarte Zuid-Afrikanen. Funda's missie is het bieden van alternatief onderwijs voor sociale wederopbouw.


Dorine van Meel and Ibrahim Cissé (Sandberg Institute / Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam). Simangaliso Sibiya and Phumzile Nombuso Twala, Funda Community College, Soweto.   

Decolonial Futures is funded by the Amsterdam Fund for the Arts (AFK). Decolonial Futures Winter School wordt gefinancierd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). 

Contact   

For more information, contact us at info@decolonialfutures.org Voor meer informatie, neem op contact via info@decolonialfutures.org