Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Decolonial Futures

Decolonial Futures is een uitwisselingsprogramma tussen het Sandberg Instituut, de Gerrit Rietveld Academie en Framer Framed in Amsterdam en Funda Community College in Soweto, Zuid-Afrika. Het programma is geïnspireerd door de wens om gezamenlijk te werken aan een dekoloniale toekomst waarin een gelijkwaardige uitwisseling van kennis en perspectieven van studenten die werkzaam zijn in de verschillende kunst- en ontwerp disciplines tot stand kan komen.

Het programma van dit jaar is opgedeeld in twee semesters. Elk semester zal zich richten op een specifiek project of thema dat is gebaseerd op een aantal van de huidige inspanningen van counter-hegemonische bewegingen en initiatieven over de hele wereld. Met andere woorden zullen de projecten - door de aard van de inspanningen en praktijken van de deelnemers en hun instellingen - gericht zijn op kwesties van dekolonisatie in de context van kunst en onderwijs.


Programma 2020 - 2021

In het eerste semester zullen de deelnemers in Amsterdam en Soweto direct met elkaar samenwerken en toewerken naar een gezamenlijk project. De deelnemers in Amsterdam maken kennis met de sociaal-culturele context van Funda, die onlosmakelijk verbonden is met de rijke geschiedenis van Soweto en Zuid-Afrika in het algemeen. Beide groepen deelnemers worden uitgenodigd om kritisch na te denken en te reflecteren op hun positie en de spanningen tussen lokale en globale verhalen. De deelnemers zullen zich inzetten om gezamenlijk te werken aan een geschikte en kritische digitale ruimte voor toekomstige uitwisselingen tussen kunstenaars die in beide contexten werken, en nog belangrijker, om het creatieve materiaal dat Funda's ontwikkelende archief zal vormen, te verzamelen. Het spreekt voor zich dat van de studenten wordt verwacht dat zij aanvullende modellen en strategieën voorstellen om het project vorm te geven. Het is belangrijk om te vermelden dat van de deelnemers wordt verwacht dat zij de methodologie en de ethiek van een dergelijk project als een integraal onderdeel van de leerresultaten beschouwen. Hoewel de digitale ruimte de beoogde ambitie is, zullen de studenten het model van hun realisatie presenteren en tegelijkertijd rekening houden met hedendaagse instrumenten voor het verspreiden van informatie om historische en dominante systemen van kennisproductie uit te dagen. Curator en dichter Ibrahim Cissé zal de lessen in Amsterdam leiden in directe samenwerking met de deelnemers in Soweto. Hoewel de overlappende zorgen die de twee deelnemende scholen met elkaar delen een uitgangspunt zijn voor deze uitwisseling, erkent Decolonial Futures de specificiteit en de eigenheid van de strijd, die inherent is aan hun lokale en politieke context. Als zodanig worden de respectievelijke groepen uitgenodigd om de vragen die aan de orde zijn verder te compliceren en elkaar te informeren over de voortgang.


Click here for a summary and reading list of the first term at Framer Framed.

Decolonial Futures bij Framer Framed


Second Term: 2021

In this second term, Decolonial Futures will collaborate with sonsbeek20→24 under their curatorial framework which focuses on Labour and the Sonic. Over the course of 2 months we will look into traditional forms of African storytelling and the creation and transfer of knowledge via music and songs in various different cultures.

The classes in Soweto will be led by media practitioner and radio pioneer Sibusiso "General" Nxumalo, who will invite participants to create methodologies that aim to restore the centrality of orality on the African continent in the archaeology of knowledge creation, curation & propagation. In line with the search for an African identities and voice the project aspires to find ways to access precolonial histories and knowledge by revisiting, reinstating and initiating disappearing traditions and customs. Music, sound and songs play a crucial role here and each class will therefor focus on a specific song.

Classes in Amsterdam will be led by the musician and composer Sami El-Enany and by sound artist Shenece Oretha, who respond to the thematic songs Nxumalo has chosen and work together with the participants in Amsterdam to build a sound archive that will culminate into a radio show as part of sonsbeek‘s public programme. The final class will be led by Werker Collective, who will share some insights in their designer's practice and how the visual can relate to the sonic. The participants in Soweto will also contribute to the radio show.

On 9 March the term will open with an introductory online seminar that is part of sonsbeek's public programme in which Shenece Oretha, Sami El-Enany, Sibusiso “General" Nxumalo and Werker Collective will present their practices in relation to the themes of sonsbeek20→24. The introductory seminar is accessible for non-participants as well, and you can register via info@decolonialfutures.org.


Second Term: Decolonial Futures

Join the first session which is open to the public!Winter School


Naast het Decolonial Futures uitwisselingsprogramma wordt in januari 2022 bij Framer Framed in Amsterdam een Summer School georganiseerd. Gedurende 5 dagen krijgen deelnemers van de Summer School de gelegenheid om deel te nemen aan verschillende workshops onder leiding van Zuid-Afrikaanse genodigde kunstenaars, die zullen samenwerken met lokale initiatieven en kunstinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. De Summer School wordt afgesloten met een publiek programma bij Framer Framed. De open oproep voor de Summer School wordt aangekondigd in 2021. In het verlengde van het Decolonial Futures programma zal de Summer School een gelegenheid zijn om de discussie te bevorderen. Het is een pro-actieve poging om gezamenlijk en op een positieve manier ideeën te formuleren die een antwoord kunnen bieden op de huidige en geërfde vormen van kolonisatie, die tot op de dag van vandaag doordringen in het landschap van Zuid-Afrikaanse en Nederlandse naties. De Decolonial Futures Summer School wordt gefinancierd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).


Funda Community College

De deelnemers in Soweto studeren aan Funda Community College of aan een deel van Mollo Wa Ditshomo, een door jongeren geleide basisschoolcoöperatie die op de school is gevestigd. Funda Community College (voorheen Funda Centre) is opgericht in 1984 en is een van de oudste onafhankelijke, door zwarten geleide instellingen in de kunstsector van Zuid-Afrika, opgericht als reactie op de ontoegankelijkheid van gespecialiseerde opleidingen in de beeldende kunsten voor zwarte Zuid-Afrikanen tijdens de Apartheid. Funda is gebouwd op grond die is geschonken door de onderwijsafdeling van de vorige politieke dispensatie van Zuid-Afrika, met gebouwen die zijn geschonken door onder andere de Urban Foundation en IBM, en blijft een cruciaal punt voor de toegang tot de beeldende kunstsector voor jonge zwarte Zuid-Afrikanen. Funda's missie is het bieden van alternatief onderwijs voor sociale wederopbouw.


Organisatieteam 2020-2022
Dorine van Meel and Ibrahim Cissé (Sandberg Institute / Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam). Simangaliso Sibiya en Phumzile Nombuso Twala, Funda Community College, Soweto. 


De Decolonial Futures Winter School wordt gefinancierd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Contact 

For more information, contact us at info@decolonialfutures.org

Voor meer informatie, neem op contact via info@decolonialfutures.org