Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Jompet Kuswidananto - Beyond the Dutch, Centraal Museum

3 Mar –
21 Apr 2017

Lezingenreeks: De invloed van kolonialisme op kunstuitingen in voormalige Nederlandse koloniën

De leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren van de Universiteit van Amsterdam bekleed door prof. dr. Michiel van Kempen en Framer Framed organiseren in maart en april 2017 een reeks openbare lezingen waarin ingegaan wordt op de wijze waarop de koloniale geschiedenis en structuren de kaders hebben gevormd van wat op dit moment in het zogenaamde westen als kunst wordt gedefinieerd.

Hiervoor worden in het bijzonder twee kunstdisciplines als uitgangspunt genomen: de beeldende kunst en de letteren. In de reeks zullen we de hedendaagse ontwikkelingen in de voormalige Nederlandse koloniën vanuit een historisch perspectief belichten. Wat was de impact van de dominante koloniale betekenisgeving op lokale cultuuruitingen in beeldende kunst en letteren of orale vertelcultuur? In hoeverre werden de koloniale, westerse categorieën opgedrongen, zoals bijvoorbeeld een scherpe afbakening tussen beeldende kunst enerzijds en literatuur/letteren anderzijds? En wat voor vormen namen en nemen kunstuitingen aan in het complexe proces van dekolonisatie? De reeks richt zich op de relatie tussen kunst en de samenleving, multidisciplinaire samenwerkingen en de wijze waarop deze verschillende disciplines met de geschiedenis en de wereld om hen heen omgaan.

Programma

De lezingen vinden telkens plaats van 18:00 – 20:00 bij Framer Framed.
Achter iedere lezing wordt aangegeven of deze Engels (EN) of Nederlandstalig (NL) is:

3 maart 2017
Caroline Drieënhuizen – Musea en Nederlands-Indië, ca. 1880-1950 [NL]

17 maart 2017
Remco Raben – The modern art & literature of the Indies/Indonesia [EN]

24 maart 2017
Gábor Pusztai – Het werk van Laszlo Székely, schrijver en beeldend kunstenaar [NL]

5 april 2017
Rose Mary Allen – The culture of Oral History in Curacao [EN] (The visit of Rose Mary Allen to the Netherlands is supported by Amsterdam Centre for Globalisation Studies)

7 april 2017
The work of Charles Landvreugd & Patricia Kaersenhout [EN]

11 april 2017
Sara Blokland – Srefidensi, photo archives, photo albums, memory & identity [EN]

14 april 2017
Paul Faber – Moderne kunst in het Caraïbisch gebied [NL]

Indonesië / Caraiben / Gedeeld erfgoed / Koloniale geschiedenis /


Agenda


Lezing: Paul Faber - Moderne Surinaamse kunst in wording, 1945-1980
Lezing door kunsthistoricus, tentoonstellingsmaker en publicist Paul Faber, over moderne Surinaamse kunst.
Lezing: Sara Blokland - Srefidensi and the reproduction of a family history
Lezing door Sara Blokland, over haar werk en het project SrefidensiFoto, fotoarchieven en de rol van herinnering en identiteit in haar werk.
Lezing: Het werk van Patricia Kaersenhout en Charl Landvreugd
Lezingen door kunstenaars Patricia Kaersenhout en Charl Landvreugd, waar zij ingaan op hun werk.
Lezing: Rose Mary Allen - Oral history as autobiography
Lezing door Dr. Rose Mary Allen, over oral history in de context van Curacao.
Lezing: Gábor Pusztai over het werk van László Székely
Lezing over het werk van kunstenaar László Székely, die woonde en werkte in de voormalige kolonie Nederlands-Indië.
Lezing: Remco Raben - The modern art & literature of the Indies/Indonesia
In zijn lezing gaat Remco Raben in op de culturele discoursen in Indonesië in de jaren '40 en '50.
Lezing: Musea en Nederlands-Indië, door Caroline Drieënhuizen
In hoeverre waren musea niet alleen reflectief, maar tevens instrumenteel in het creëren van koloniale wereldbeelden, geschiedenissen en nationale identiteiten?

Netwerk


Caroline Drieënhuizen

Historicus en universitair docent

Patricia Kaersenhout

Beeldend kunstenaar, cultureel activist, womanist

Remco Raben

Historicus

Charl Landvreugd

Kunstenaar

Paul Faber

Conservator, auteur

Sara Blokland

Kunstenaar, curator

Magazine