Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Caroline Drieënhuizen

Caroline Drieënhuizen is historicus, universitair docent en gespecialiseerd in de geschiedenis van (koloniaal) Indonesië, materiële cultuur (vooral objecten) en kritische erfgoed- en museumstudies.


Agenda


Expertmeeting & Tentoonstellingslezing, Westfries Museum
Bijeenkomst over museaal presentatiebeleid met betrekking tot historisch beladen thematiek
Lezingenreeks: De invloed van kolonialisme op kunstuitingen in voormalige Nederlandse koloniën
De leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren van de Universiteit van Amsterdam en Framer Framed organiseren een reeks open lezingen in maart en april 2017.
Lezing: Musea en Nederlands-Indië, door Caroline Drieënhuizen
In hoeverre waren musea niet alleen reflectief, maar tevens instrumenteel in het creëren van koloniale wereldbeelden, geschiedenissen en nationale identiteiten?

Magazine