Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Chin A Foeng - Opening (1968)

14 Apr 2017
18:00 - 20:00

Lezing: Paul Faber - Moderne Surinaamse kunst in wording, 1945-1980

Locatie: Framer Framed Tijd: 18:00 – 20:00 Taal/language: Nederlands Entry: Gratis


De leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren van de Universiteit van Amsterdam (prof. dr. Michiel van Kempen) en Framer Framed organiseren in maart/april 2017 een reeks open lezingen. In deze bijeenkomsten wordt ingegaan op de invloed van het kolonialisme en Nederlands imperialisme op (de relatie tussen) literatuur en beeldende kunst in de voormalige Nederlandse koloniën. De lezingen vinden plaats in de Framer Framed expositieruimte en zijn gratis te bezoeken (zie hieronder voor het overzicht van aankomende lezingen).

De lezing op 14 april wordt gegeven door kunsthistoricus, tentoonstellingsmaker en publicist Paul Faber.

Paul Faber – Moderne Surinaamse kunst in wording: 1945-1980
Hoewel er al eerder kunstenaars in Suriname actief waren, begint pas na de Tweede Wereldoorlog zich een serieuze moderne kunst te ontwikkelen in Suriname. De eerste generatie volgt eerst in Nederland kunstvakonderwijs, en zet zich na terugkeer in om een Surinaamse opleiding van de grond te krijgen. Tegelijkertijd vindt een artistieke zoektocht plaats naar het eigene: wat is Surinaamse kunst eigenlijk of wat zou die moeten zijn? En kan dat wel? Dit alles speelt zich af tijdens de sociaal-politieke beweging naar de onafhankelijkheid en de eerste woelige jaren daarna.

Kunsthistoricus Paul Faber bouwt dit verhaal op rond twee kunstenaars die in dit proces een belangrijke rol hebben gespeeld: Stuart Robles de Medina (1930-2006) en Jules Chin A Foeng (1944– 1983).  Over de laatste schreef Faber een monografie in 2015. Zijn monografie over Robles de Medina wordt verwacht in 2018.

Paul Faber heeft meerdere boeken over dit onderwerp geschreven, te vinden op zijn website.

Aankomende lezingen in deze serie
11 April: Sara Blokland – About the Srefidensi project, photo archives and memory & identity
14 April: Paul Faber – Moderne kunst in het Caraïbisch gebied
19 April — Iwan Sewandono, on Indonesian painters in the 20th century
21 April: Ellen de Vries – Nola Hatterman & de kunst in SurinameCaraiben /

Agenda


Lezing: Ellen de Vries – Nola Hatterman en de kunst in Suriname
Lezing door onderzoeker en publicist Ellen de Vries, over het werk van Nola Hatterman in Amsterdam en Suriname.
Lezing: Iwan Sewandono - The outframed framed in: modern Indonesian Painters
Lezing door Iwan Sewandono, over moderne Indonesische schilders in Nederlands-Indië vanaf de jaren '30.
Lezing: Sara Blokland - Srefidensi and the reproduction of a family history
Lezing door Sara Blokland, over haar werk en het project SrefidensiFoto, fotoarchieven en de rol van herinnering en identiteit in haar werk.
Lezing: Het werk van Patricia Kaersenhout en Charl Landvreugd
Lezingen door kunstenaars Patricia Kaersenhout en Charl Landvreugd, waar zij ingaan op hun werk.
Lezing: Rose Mary Allen - Oral history as autobiography
Lezing door Dr. Rose Mary Allen, over oral history in de context van Curacao.
Lezing: Gábor Pusztai over het werk van László Székely
Lezing over het werk van kunstenaar László Székely, die woonde en werkte in de voormalige kolonie Nederlands-Indië.
Lezing: Remco Raben - The modern art & literature of the Indies/Indonesia
In zijn lezing gaat Remco Raben in op de culturele discoursen in Indonesië in de jaren '40 en '50.
Lezing: Musea en Nederlands-Indië, door Caroline Drieënhuizen
In hoeverre waren musea niet alleen reflectief, maar tevens instrumenteel in het creëren van koloniale wereldbeelden, geschiedenissen en nationale identiteiten?
Lezingenreeks: De invloed van kolonialisme op kunstuitingen in voormalige Nederlandse koloniën
De leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren van de Universiteit van Amsterdam en Framer Framed organiseren een reeks open lezingen in maart en april 2017.

Netwerk


Paul Faber

Conservator, auteur