Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Foto Hanneke Verbeek

Hanneke Verbeek

Hanneke Verbeek (b. 1984) is migratiehistoricus met een specialisatie in Oral History. Na haar Bachelorstudie European Studies (specialisatie migratie- en asielbeleid van de Europese Unie) aan de Universiteit Maastricht, rondde zij de Masteropleiding Migratiegeschiedenis af aan de Universiteit Leiden met een onderzoek naar territoriale stigmatisering van bewoners met een migratieachtergrond in een door de (lokale) overheid bestempelde Rotterdamse achterstandwijk. Vervolgens werkte zij als projectmedewerker aan de Universiteit Leiden (Campus Den Haag), waar zij samen met prof. dr. Wim Willems een boek schreef over honderd jaar Poolse migratie naar Nederland (getiteld Honderd jaar heimwee) en werkte zij mee aan de publicatie Mi casa su casa door schrijver Steven Adolf en de gelijknamige rondreizende tentoonstelling over 50 jaar Spaanse migratie naar Nederland. Voor haar tweede boek samen met Wim Willems, deed zij onderzoek naar het joodse verleden van Scheveningen. Dit resulteerde in de publicatie Hier woonden wij.

In 2016 richtte zij (als artistiek leider) samen met Inge Brouwer (als zakelijk leider) Stichting De Muren hebben Oren op, wat een educatief project aanbood en -biedt op basisscholen in de Randstad. Het is een zesweeks project waarin de (migratie)geschiedenis vanaf 1940 tot nu centraal staat en twee klassen uit dezelfde stad maar met een sociaal-economisch en sociaal-cultureel ander profiel samenwerken. Het project hanteert een inclusieve aanpak waarbij de diversiteit in de stad, die ook terug te vinden is in de klassen, de rode draad vormt. Daarmee geeft het project, dat ook dit schooljaar doorgang vindt in verschillende steden, leerlingen van groep 7 en 8 de kans om hun eigen en andermans familiegeschiedenis te ontdekken. Het gevoel van erbij horen, begint bij het besef van een gedeelde geschiedenis. Die verhalen verbinden de zeer diverse inwoners met elkaar en met de stad.

In 2019 schreef Hanneke een boek over 50 jaar Marokkaanse arbeidsmigratie naar Rotterdam, genaamd Marokkanen in de Maasstad met portretten van Rotterdamse Marokkanen. Daarna werd zij projectleider van het herinrichtingsproject van de website Vijfeeuwenmigratie, een samenwerking tussen het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) waar zij als adviseur al langere tijd bij betrokken was.

In 2021 zette zij samen met Milena Mulders het project Tussenlanding – een tastbare herinnering aan tijdelijkheid op, waarin de maquette van AZC Markelo de hoofdrol speelt. De maquette maakt deel uit van de tentoonstelling While Waiting for an Unknown Future en is van 3 november tot 22 januari 2023 te bezichtigen bij Framer Framed.

In februari 2022 startte zij tevens als Teamleider bij VluchtelingenWerk Nederland, waar zij van 2010-2013 en van 2015-2016 als vrijwilliger al als maatschappelijk begeleider werkte. In al haar professionele activiteiten staat verbinding centraal. De verbinding met hen om wie het project gaat, verloren stemmen uit het verleden verbinden aan het heden of juist de stemmen uit het nu, die niet gehoord worden of geen goede representatie genieten, naar de voorgrond halen. Daarbij verlies ze nooit uit het oog hoe dit weer teruggekoppeld kan worden naar de beleidsontwikkeling en -vorming van verscheidene (maatschappelijke) instellingen zoals bijvoorbeeld musea, archieven maar ook fondsen.


Exposities


Expositie: While Awaiting an Unknown Future

Met werk van Karen G. & Ribal El Khatib β€” dat zij maakten tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum

Agenda


Opening: While Awaiting an Unknown Future
Met Milena Mulders, Hanneke Verbeek, Ribal El Khatib, Karen G, Mina Etemad, Babeth Fonchie & vertoning: 'Tussenlanding'

Magazine