Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

4 feb –
8 mrt 2019

Project en expositie: The City is Ours

The City is Ours is een kunstsamenwerkingsproject over de openbare ruimte voor jonge vrouwen in Amsterdam en Tunis. In een serie creatieve workshops gaan de deelnemers op zoek naar hoe zij zich in de openbare ruimte voelen en bewegen, en of het maken en laten zien van kunst kan helpen hun zeggenschap te vergroten. Het project wordt afgerond met een tentoonstelling die opent op Internationale Vrouwendag, 8 maart, in zowel Amsterdam, in Werkplaats Molenwijk, als in Ben Arous, een wijk in Tunis

In de workshops, begeleid door professionele kunstenaars en trainers, wordt allereerst stilgestaan bij de meningen en ideeën die de deelnemers hebben over de openbare ruimte en hun stad. Wat zouden ze zelf veranderen als zij het voor het zeggen hadden? Hoe kan de buurt veiliger, mooier? Hoe zouden zij de stad anders inrichten?

Deelnemers leren vervolgens het heft in eigen handen nemen en invloed uitoefenen op democratische besluitvorming, met kunst als uitdrukkingsvorm en middel. De workshops richten zich op verschillende kunstvormen, van fotografie tot ontwerpen, in een veilige omgeving die de deelnemers stimuleert tot reflectie en experiment. Jonge vrouwen worden zo in staat gesteld om met zelfvertrouwen hun stem te laten horen, gezamenlijke doelen te stellen, een plan te ontwikkelen en uit te voeren. De workshops vinden plaats vanaf begin februari tot begin maart 2019.

Uitwisseling tussen Amsterdam en Tunis vindt plaats doormiddel van video, fotografie en ander materiaal uit de workshops die via de The City is Ours Tumblr wordt gedeeld. Het resultaat van de workshops wordt aan het publiek en lokale beleidsmakers gepresenteerd in de vorm van een tentoonstelling met publieksprogramma, die opent op 8 maart – Internationale Vrouwendag – in zowel Amsterdam (Werkplaats Molenwijk) als Tunis (Ben Arous). De eerste workshop vindt plaats op maandag 4 februari.


The City is Ours is een initiatief van Framer Framed in samenwerking met Spring to Come, Mellouki Cadat, Netwerk Democratie en Jasmine Foundation.

The City is Ours wordt gesteund door:
European Cultural Foundation, Prins Claus Fonds en Fonds ZOZ.Molenwijk / Burgerschap / Educatie / Feminisme /

Exposities


Werkplaats Molenwijk

Expositie: The City is Ours (Werkplaats Molenwijk)

Jonge vrouwen geven in Tunis en Amsterdam vorm aan hun ideeën over de publieke ruimte

Agenda


The City is Ours #2: Fotografie & burgerschap
Uitwisselingsproject tussen Amsterdam en Tunis.
The City is Ours #1: Dit is ook mijn wijk!
Eerste workshop in de The City is Ours reeks.

Magazine