Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Debat: Onbegrensd verzamelen (24 november 2014)

Videoregistraties: Onbegrensd Verzamelen

Op 24 november 2014 presenteerde Framer Framed een debat over de toekomst van Collectie Nederland. De videoregistratie van het debat is hier onder te vinden. De avond was onderdeel van de expositie Costume Bureau (2014), een collectiepresentatie van Museum Het Domein uit Sittard.

Wegens de aanstaande sluiting van Museum het Domein in Sittard vroeg Framer Framed curator Roel Arkesteijn om enkele hoopgtepunten uit de collectie te komen tonen in Amsterdam. De expositie Costume Bureau toont een dwarsdoorsnede van het aankoopbeleid van het museum in de afgelopen 10 jaar. Een van de doelen van de expositie was de collectie beter zichtbaar te krijgen voor nieuwe doelgroepen. De samenwerking tussen Framer Framed en Museum het Domein toont hoe bruikleen kansen biedt om collecties te ontsluiten.

In januari 2013 presenteerde de Raad voor Cultuur het rapport Ontgrenzen en verbinden. Naar een nieuw museaal bestel. De Nederlandse museale sector werd geprezen, maar ook werd duidelijk gemaakt dat er veel verbeterd kan worden. De Raad voor Cultuur schreef dat er nog meer moet worden samengewerkt en dat de zogeheten Collectie Nederland, de combinatie van alle Nederlandse museumcollecties, beter zichtbaar en mobieler moet worden.

In december publiceerde de Museumvereniging het rapport Uitlenen is een kans, een onderzoek naar museaal bruikleenverkeer in Nederland. De Collectie NL telt naar schatting 65 miljoen voorwerpen, van zeer divers soort. Slechts een minimala percentage wordt aan het publiek getoond. Al jaren is de veronderstelling dat het vergemakkelijken van het bruikleenverkeer de zichtbaarheid zou vergroten. Zie hierover ook het artikel Teveel onzichtbare kunst (11-12-14) in Trouw.

Tijdens de bijeenkomst op 24 november werd de oproep tot verdergaande samenwerking herhaaldelijk gedaan. Videoregistraties van de bijeenkomst zijn hieronder terug te kijken. Een geschreven verslag is via onderstaande link op de website van Metropolis M na te lezen.

Deelnemers
Michaela Hanssen, hoofd kunstcollecties bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Noor Mertens, conservator moderne & hedendaagse kunst en stadscollectie bij Museum Boijmans Van Beuningen
Roel Arkesteijn, conservator hedendaagse kunst bij Museum Het Domein
Ruud Priem, voormalig voorzitter Sectie Collecties bij de Museumvereniging

Het debat werd gevoerd onder leiding van Chris Keulemans.Collectiebeleid / Museologie /

Exposities


Expositie: Costume Bureau

Expositie over de hedendaagse kunstcollectie van Museum Het Domein, samengesteld door Roel Arkesteijn

Agenda


Onbegrensd verzamelen. Naar een toekomstbestendig museum
Een debat over Collectie Nederland.

Netwerk


Ruud Priem

Directeur Dutch Art & Heritage

Michaela Hanssen

Hoofd Kunstcollecties bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Foto: Aad Hoogendoorn

Noor Mertens

Conservator moderne en hedendaagse kunst en Stadscollectie

Roel Arkesteijn

Curator