Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Photo: © Betul Ellialtioglu / Framer Framed (2019)

Advies Raad voor Cultuur: Framer Framed in BIS 2021-2024

PERSBERICHT, 04-06-2020

Framer Framed is zeer verheugd over het positieve advies dat de Raad voor Cultuur gisteren presenteerde aan de Minister van OCW. De raad adviseert Framer Framed opnieuw op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024, regeling presentatie-instellingen. Dit is de structurele vierjaarlijkse rijksubsidie voor culturele instellingen. Ook dit jaar werden slechts zes presentatie-instellingen in Nederland opgenomen in deze regeling. Framer Framed wordt hiermee in staat gesteld een organisatorische ontwikkeling richting Fair Practice en programmatische groei en bestendiging door te maken.

De Raad: “Framer Framed onderscheidt zich met internationaal toonaangevende en maatschappijkritische tentoonstellingen, en met publieksparticipatie. Framer Framed heeft diversiteit en inclusie in haar werkwijze ingebed en is daarin een pionier geweest. Door de consequenties van globalisering op een artistieke manier te onderzoeken, is zij van grote waarde voor het landelijke en stedelijke bestel.

De raad is onder de indruk van de consistente visie waarmee Framer Framed complexe thema’s als dekolonisatie van musea, diversiteits- en representatievraagstukken en globalisering uitwerkt. Door andere perspectieven te betrekken bij de hedendaagse kunstpraktijk, verzamelbeleid en collectiepresentaties was (en is) zij een voorbeeld voor fondsen en andere culturele instellingen.

Met haar plannen kiest Framer Framed opnieuw vanuit intrinsieke motivatie en engagement voor een actieve voorloperrol. De thema’s zijn internationaal relevant en vernieuwend en geven inhoud aan diversiteit en inclusie. De raad vindt dat bewonderenswaardig en belangrijk, zeker in de Metropoolregio Amsterdam. Andere instellingen volgden de afgelopen jaren haar voorbeeld.”

De raad adviseert alleen aan Framer Framed en Vleeshal een subsidiebedrag te verlenen dat overeenkomt met het aangevraagde bedrag. “Zij hebben de afgelopen jaren met relatief bescheiden budgetten overtuigend laten zien wat hun ambities en potenties zijn en de raad wil hen de kans geven die nu voluit vorm te geven en door te ontwikkelen.”

Met enthousiasme en trots ontving Framer Framed het heugelijke nieuws over de conclusies van de Raad. Gelijktijdig zijn we ons er ook van bewust dat collega-instellingen een negatief advies kregen, wat in tijden van een wereldwijde crisis een onzekerheid met zich meebrengt. We realiseren ons dat met deze erkenning ook een verantwoordelijkheid komt om ons (blijvend) in te zetten voor de sector.

Framer Framed begon in 2009 als een reizend programma van lezingen en debatten langs musea en erfgoedinstellingen, om de rol van culturele instituties in een globaliserende samenleving te onderzoeken. Het debat vroeg om een ander soort instelling. In 2010 werd de stichting Framer Framed opgericht.

Mei 2014 opende Framer Framed de deuren van een nieuwe tentoonstellingsruimte aan de oever van het IJ. Zes jaar later is Framer Framed een belangrijke speler in het lokale, landelijke en internationale kunstenveld. Erkenning kwam er ook vanuit het cultuurbeleid: in 2015 werd Framer Framed opgenomen in de meerjarenregeling presentatie-instellingen van het Mondriaan Fonds, in 2017 in de landelijke basisinfrastructuur (BIS) en het Amsterdamse Kunstenplan. In 2018 werd Framer Frame genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst. In datzelfde jaar opende Framer Framed Werkplaats Molenwijk. In 2019 verhuisde Framer Framed naar een prachtige nieuwe locatie in Amsterdam Oost, waar zij nog beter in staat zal zijn een onderscheidend programma neer te zetten.


Magazine