Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Opening 'Gatekeepers' (2022) by Monika Dahlberg, photo by Betul Ellialtioglu / Framer Framed

Advies Raad voor Cultuur: Framer Framed in BIS 2025-2028

Fantastisch nieuws! De Raad voor Cultuur heeft een positief advies uitgebracht voor Framer Framed aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de toekenning van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS).

Framer Framed is een instelling van artistieke en maatschappelijke betekenis, met een ingediende aanvraag van hoog niveau – aldus de raad in zijn adviesrapport voor de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028. Er is veel lof over de focus op het maatschappelijk debat inzake diversiteit en inclusie, ook in relatie tot het traditioneel vooral westers georiënteerde internationale kunstdiscours. Op het gebied van maatschappelijke betekenis en toegankelijkheid heeft Framer Framed zich onderscheiden door het vervullen van een “voorlopersrol in het maatschappelijk gedreven artistiek onderzoek”, aldus de raad.

De raad geeft verder aan: “Met haar meer maatschappelijk georiënteerde artistieke onderzoek heeft zij een heldere en toegankelijke zeggingskracht die van grote waarde is voor het totaalbeeld van de sector. Framer Framed maakt ruim baan voor andere stemmen en perspectieven, waaronder die van de autodidact en het collectief. De raad vindt dat haar koers uitdagende vragen met zich meebrengt over de positie en betekenis van de kunstenaar en de kunst.”

Framer Framed blijft zich onvermoeid inzetten voor hedendaagse kunst, visuele cultuur en kritische theorie & praktijk, met tentoonstellingen, culturele en educatieve programma’s op de hoofdlocatie in Amsterdam-Oost en in de projectruimte Werkplaats Molenwijk in Amsterdam-Noord.

Wij danken al onze bezoekers – en onze Framer Framed Vrienden in het bijzonder – voor de warme steun en toewijding, evenals ons geweldige team, vrijwilligers, community en alle betrokkenen die onze missie mede mogelijk maken.

We willen ook alle andere instellingen feliciteren die vandaag mooi nieuws hebben gekregen en leven mee met organisaties voor wie het een teleurstelling was.

Alle adviezen zijn vanaf nu te lezen op: www.raadvoorcultuur.nl.

Het advies van Framer Framed is hier te vinden.


Magazine