Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Aanvraag vier­ja­rige AFK-subsidie 2021-2024 volledig geho­no­reerd

Op 3 augustus werden de toekenningen voor de Vierjarige subsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) bekend gemaakt voor de kunstenplan periode 2021-2024. We zijn heel blij dat het door Framer Framed aangevraagde bedrag volledig werd toegekend.

De commissie beoordeelt het artistiek belang als zeer goed. “Framer Framed biedt een afkdium aan kunstenaars die zich buiten het traditionele aandachtsgebied van de westerse beeldende kunst bevinden. Dat is volgens de commissie een duidelijk en onderscheidend kenmerk van de herkenbare artistieke signatuur van de organisatie.”

De commissie heeft waardering voor de artistieke ontwikkeling van Framer Framed. “Ze vindt het positief dat de stichting zich van een nomadische en kritische buitenstaander ontwikkeld heeft tot een vaste presentatie-instelling in de stadsdelen Oost en Noord. De commissie vindt dat Framer Framed haar functie zelfbewust en doeltreffend waarmaakt.”

Ook meent de commissie dat de organisatie een goede verbinding laat zien met de stedelijke samenleving. Daarnaast vinden zij het positief dat culturele diversiteit en inclusie verankerd is in het programma van de stichting. De voornemens van de stichting dragen volgens de commissie artistiek-inhoudelijk bij aan de culturele diversiteit in het cultuuraanbod van Amsterdam, omdat Framer Framed expliciet kiest voor het betrekken van cultureel diverse makers uit binnen- en buitenland.

Na het positieve advies van de Raad voor Cultuur is het opnieuw een waardering voor de plannen van Framer Framed ten aanzien van de komende jaren.


Magazine