Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Van Loon Gravure Familiewapen

24 Sep 2012 – 13:30

Symposium: Suspended Histories

Framer Framed en Museum Van Loon nodigen u van harte uit voor het symposium Suspended Histories, over het koloniale verleden van familie Van Loon en de manier waarop dat verleden ge(re)presenteerd wordt in Museum Van Loon. Het symposium biedt een historisch en theoretisch kader voor het omvangrijke en langlopende project Suspended Histories dat van september 2012 tot januari 2014 plaatsvindt in Museum Van Loon.

Aanleiding
Museummedewerkers in het voormalige woonhuis van de adellijke regentenfamilie Van Loon, worden regelmatig geconfronteerd met vragen van bezoekers over het verleden van de familie. De oorsprong van de welvaart van de familie Van Loon is overzeese handel. De familie was nauw betrokken bij de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en stond aan de bakermat van de bloeiende markt voor scheepsverzekeringen. De zogenaamde, door voormalig premier Balkenende geïntroduceerde term ‘VOC-mentaliteit’ wordt aangehaald om de buitengewone handelsgeest van de Nederlanders te prijzen. De term kreeg veel kritiek. Het veronachtzaamde de keerzijde. Kolonialisme en slavernij zijn aspecten die onlosmakelijk met de VOC en dus ook met familie Van Loon zijn verbonden en die we met onze hedendaagse blik beschouwen als zwarte bladzijden uit ons verleden. De twee Moren in het wapen van de familie Van Loon, in de zestiende eeuw toegevoegd vanwege de handel in specerijen, lijken hiervoor symbool te staan.

Symposium
Familie Van Loon wil de dialoog aangaan met het publiek over dit gevoelige aspect van haar verleden. Philippa van Loon, de jongste erfgenaam van de familie, initieerde het project Suspended Histories, dat bestaat uit een hedendaagse kunsttentoonstelling in het najaar van 2013. Voorafgaand aan de expositie zal op 24 september 2012 het publiek betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het project.

Na een welkomstwoord van Philippa van Loon, waar zij zal ingaan op de familiegeschiedenis en haar motivatie om Suspended Histories te initiëren, zal gastcurator Thomas Berghuis met enkele wetenschappers en kunstprofessionals het onderwerp van een theoretisch en (kunst)historisch kader voorzien. Centraal staat de vraag welke perspectieven Museum Van Loon in haar opstelling een plek moet geven en hoe deze ge(re)presenteert kunnen worden. De ondervindingen van het symposium zullen als klankbord voor de curatele strategie van de tentoonstelling worden gebruikt. Gedurende het symposium is er voldoende ruimte voor debat met het publiek. In de verdere aanloop naar de expositie zal op diverse manieren de dialoog met het publiek worden aangegaan tijdens lezingen en filmavonden.

Expositie
Suspended Histories, ‘uitgestelde geschiedenissen’, beschouwd geschiedenis als een voortdurende dialoog tussen het heden en het verleden. Geschiedenis is nooit af, maar wordt, continu herzien of ‘uitgesteld’. Het eigentijdse discours bepaalt hoe we denken over vroeger. De geschiedenis is kortom hangend (‘suspended’) in de overpeinzingen over dat verleden in het heden. Die nimmer voltooide en zich voortdurend ontwikkelende geschiedenis, vormt het uitgangspunt voor het project.

Voor de expositie Suspended Histories zullen kunstenaars, uit gebieden waarmee Nederland handel dreef ten tijde van de VOC, worden uitgenodigd om werk te maken die de relatie tussen Museum Van Loon en de familiegeschiedenis als uitgangspunt heeft. De kunstenaars zullen onderzoek verrichten naar de museumcollectie en haar historische context om daar vanuit hun persoonlijke perspectief een interpretatie aan te geven.

Sprekers
Philippa van Loon
Kunstenaar en curator. Zij groeide op aan Keizersgracht 672 in Amsterdam, het historische huis dat in 1973 werd opengesteld voor het publiek;
Goenawan Mohamad
Schrijver, dichter, journalist;
Thomas Berghuis
Docent Aziatische Kunst aan de Faculteit Kunstgeschiedenis en Filmstudies van de Universiteit van Sydney;
Remco Raben
Auteur en universiteitsdocent niet-westerse geschiedenis aan Universiteit Utrecht;
Edy Seriese
Directeur Indisch Wetenschappelijk Instituut;
Binna Choi
Directeur CASCO – Office for Art, Design and Theory.

Lokatie
Museum Van Loon
Keizersgracht 672
1017 ET AmsterdamIndonesië / Gedeeld erfgoed / Koloniale geschiedenis /

Netwerk


Goenawan Mohamad

Dichter, schrijver en journalist

Binna Choi

Curator

Philippa van Loon

Curator, kunstenaar

Remco Raben

Historicus

Edy Seriese

Directeur Indisch Wetenschappelijk Instituut

Thomas Berghuis

Kunsthistoricus en curator

Mella Jaarsma

Curator, kunstenaar

Magazine