Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Copyrecht Museum van Loon, Amsterdam. Foto: Peter Kooijman

Philippa van Loon

Philippa van Loon (1964, Chicago, VS), groeide op aan Keizersgracht 672 in Amsterdam, het historische huis dat in 1973 werd opengesteld voor het publiek. De familie woonde op de bovenste etages van het pand, boven wat vanaf dat moment Museum Van Loon was. Philippa vertrok in 1982 naar Londen en studeerde daar aan het Chelsea College of Art.

In 1996 werd zij voorzitter van Stichting Van Loon en in datzelfde jaar organiseerde zij de eerste hedendaagse kunsttentoonstelling in het museum, Exchanging Interiors. Vanaf dat moment vinden er op haar initiatief met regelmaat hedendaagse kunsttentoonstellingen in het museum plaats waarvoor kunstenaars worden uitgenodigd nieuw of bestaand werk te exposeren in het historische familiehuis. De tentoonstellingen zijn altijd op een of andere manier verbonden met de museumcollectie, de geschiedenis van het huis of die van de familie Van Loon.

Op 5 oktober 2013 opende in Museum van Loon de tentoonstelling Suspended Histories, samengesteld door Thomas Berghuis. Suspended Histories heeft de relatie tussen de familie Van Loon en Azië als vertrekpunt. De familie van Loon was nauw betrokken bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de zeventiende en achttiende eeuw. Voor de tentoonstelling zijn elf hedendaagse kunstenaars uit gebieden waarmee Nederland handel dreef ten tijde van de VOC, uitgenodigd om werk te maken voor het museum.

Sinds 2000 woont Philippa van Loon met haar man en kinderen in Zuid-Frankrijk waar zij werkzaam is als kunstenaar.


Agenda


Symposium: Suspended Histories
Over het koloniale verleden van familie Van Loon en de manier waarop dat verleden ge(re)presenteerd wordt in Museum Van Loon.

Magazine