Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Arahamaiani @ Creative Cowboy Films

Presentatie: Arahmaiani in Museum Van Loon

Vooruitlopend op de opening van de expositie Suspended Histories (2013) nodigt Museum Van Loon u uit voor de presentatie van de Indonesische kunstenaar Arahmaiani (1961). Arahmaiani is één van de deelnemende kunstenaars aan Suspended Histories, een hedendaagse kunsttentoonstelling die de relatie tussen familie Van Loon en de Verenigde Oost-Indische Compagnie als vertrekpunt heeft en die plaats zal vinden in Museum Van Loon van 5 oktober 2013 tot 27 januari 2014. Voor de tentoonstelling zijn gerenommeerde kunstenaars uit Azië en Oceanië uitgenodigd om werk te maken waarin zij reflecteren op het koloniale verleden, van Nederland in het algemeen en van familie Van Loon in het bijzonder, in relatie tot hun eigen erfgoed en achtergrond.

Arahmaiani is een maatschappelijk geëngageerde, feministische kunstenaar, internationaal bekend om haar multidisciplinaire werk waarin geloof, geweld en globalisering centrale thema’s zijn. Zij zal op deze avond het werk dat ze speciaal voor Suspended Histories ontwikkelt toelichten. Voor haar bijdrage aan de tentoonstelling verdiept zij zich in de slavernij in voormalig Nederlands-Indië. Conservatoren van het Tropenmuseum Anke Bangma en Pim Westerkamp zullen met Arahmaiani in gesprek gaan over haar werk, Indonesië en de bredere (kunst)historische context.

Inleiding van Arahmaiani:

Panel discussie over het werk van Arahmaiani:Gedeeld erfgoed / Indonesië /

Agenda


Symposium: Suspended Histories
Over het koloniale verleden van familie Van Loon en de manier waarop dat verleden ge(re)presenteerd wordt in Museum Van Loon.

Netwerk


Arahamaiani

Arahmaiani

Kunstenaar

Magazine