Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Binna Choi

Binna Choi (1977, Seoul, Korea) is sinds juni 2008 directeur van Casco – Office for Art, Design and Theory in Utrecht. Ze leidt het cross-disciplinaire programma van Casco, dat zich richt op de constructie van sociale ruimte en kwesties van samenwerking, collectieve productie en het gemeenschappelijke belang vis-à-vis de hedendaagse, sociale en politieke condities. Choi heeft ook het lange termijn ‘living research’ project The Grand Domestic Revolution – User’s Manual ontwikkeld dat zich lokaal en internationaal blijft ontwikkelen.

Voordat ze bij Casco werkzaam was, voltooide ze het curatoriële programma van De Appel, Amsterdam (2003-2004) en maakte ze deel uit van het curatoriële team van BAK, Basis voor Actule Kunst in Utrecht (2004-2008). Samen met Kyongfa Che initieerde ze het onderzoeksproject Electric Palm Tree, een platform dat zich bezighoudt met het vraagstuk van verschil in de huidige mondiale samenleving, vooral gericht op de artistieke, historische en culturele aspecten op het kruispunt tussen Korea, Nederland, Japan en Indonesië. Choi is onderdeel van de faculteit van het Dutch Art Institute / Masters van Fine Arts programma in Arnhem.


Agenda


Symposium: Suspended Histories
Over het koloniale verleden van familie Van Loon en de manier waarop dat verleden ge(re)presenteerd wordt in Museum Van Loon.

Magazine