Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

16 jun 2020
17:00 - 19:00

Crisis Imaginaries, hoofdstuk 1: Climate Transformations

Framer Framed organiseert in samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam een reeks van bijeenkomsten die in het teken staan van de wereldwijde klimaatcrisis. Het eerste bijeenkomst in de serie Crisis Imaginaries is een online gesprek met Carola Rackete, Radha D’Souza en Jonas Staal en op 16 juni 2020.

“Klimaatverandering is een virus dat de weg vrijmaakt voor de donkere kant van de mensheid.” Voorwoord van Hindou Oumarou Ibrahim in Tijd voor Actie

Nu de wereld verandert ten gevolge van de Covid-19 -pandemie, hebben velen op een vergelijkbare schaal opnieuw het belang van een reactie op de veranderingen in het klimaat onderstreept. We hebben de twee crises met elkaar zien verweven, waarbij de eerste indicatoren een verband laten zien tussen de aantasting van het milieu en een verhoogde kans op besmetting van dieren met menselijke virussen; ook komen er vaak ernstigere gevallen van het virus voor die gebieden met een ernstigere luchtverontreiniging treffen, waarbij dezelfde patronen van kwetsbaarheid worden verergerd. Wat kunnen we leren van onze huidige crisis en wat kunnen we meenemen voor onze bestaande en toekomstige crisis? Samen zullen we het begrip crisis kritisch bekijken als een spektakel dat vraagt om sterk leiderschap, dat dreigt te verschuiven naar autoritaire tendensen, en als een verhaal dat is opgebouwd vanuit verschillende perspectieven. Welke transformaties nodig zijn op dit keerpunt in de geschiedenis? Hoe komen we tot actie in plaats van hoop?

“Om de transformatie van onze samenleving te laten slagen, moeten we naar elkaar luisteren.” Carola Rackete

Panel
Carola Rackete,
Radha D’Souza,
Jonas Staal.

De livestream is te zien via onze Youtube Channel, de gehele serie bijeenkomsten zijn hier terug te kijken.

CAROLA RACKETE kapitein en klimaat- en mensenrechtenactivist benadrukt het wijdverbreide effect van sluipend onrecht en roept op tot actie in de vorm van civiele ongehoorzaamheid en wereldwijde klimaatrechtvaardigheid. Voor Rackete kunnen de vluchtelingen- en klimaatcrisis niet los van elkaar worden gezien: Het globale Zuiden gaat nog steeds gebukt onder de drang naar meer welvaart en de consumptie van het globale Noorden, die hele samenlevingen en ecosystemen vernietigt. In 2020 verscheen haar publicatie Tijd voor Actie, bij uitgeverij Pluim.

RADHA D’SOUZA is schrijver, advocaat, academicus en activist en de auteur van What’s Wrong with Rights? Social Movements, Law and Liberal Imaginations (2018), waarin ze de reductieve nadruk op de’ mens ‘in de constructie van internationale’ mensenrechten ‘uitdaagt. D’Souza benadert klimaatrechtvaardigheid vanuit een antikoloniale en derdewereldlens en eist dus een einde aan het epistemologische geweld dat de Europese verlichting schraagt ​​en ons naar de klimaatcrisis van onze tijd heeft gebracht. D’Souza houdt vol dat onze band met de natuur een ‘relatie’ is en zoals alle relaties moet worden onderhouden, gevoed en gekoesterd.

JONAS STAAL kunstenaar. Het betrekken van kunst en cultuur bij het vormgeven van alternatieve kameradenecologieën speelt ook een grote rol in het werk van de Nederlandse beeldend kunstenaar. In april 2021 starten Staal en Radha D’Souza samen een alternatief klimaattribunaal om intergenerationele klimaatmisdrijven bij Framer Framed te vervolgen, waarbij ze pleiten voor ‘onderling afhankelijke rechten’ in navolging van het werk van D’Souza. De praktijk van Staal houdt zich ook sterk bezig met de relatie tussen kunst en propaganda, en een aantal van zijn recente onderzoeken is gericht op het in kaart brengen van verschillende hedendaagse ‘klimaatpropaganda’. Zijn meest recente publicatie is Propaganda Art in the 21st Century (2019).

JEFF DIAMANTI
Diamanti is universitair docent Environmental Humanities aan de Universiteit van Amsterdam. Met Imre Szeman is hij redacteur van Energy Cultures – Art and Theory on Oil and Beyond (West Virginia University Press) en met Amanda Boetzkes co-organiseert hij At the Moraine, een lopend onderzoeksproject over het politieke ecologie van ijstijd in Groenland. Met Lynn Badia en Marija is Cetinić co-redacteur van de Climate Realism-boeken en tijdschriftencollectie. Zijn eerste boek, Climate and Capital in the Age of Petroleum – Locating Terminal Landscapes, verschijnt bij Bloomsbury.


Dit event is GRATIS en in het ENGELS.

De livestream is te zien via onze Youtube Channel, kijken kan hier. We zullen vragen van het publiek voor de panelleden verzamelen via onderstaande reacties.

Crisis Imaginaries is een project van Framer Framed en Goethe-Institut Amsterdam, in samenwerking met Uitgeverij Pluim. Carola Rackete’s nieuwe boek Tijd voor Actie is beschikbaar in het Duits en het Nederlands en is hier te koop .

Carole Rackete, Tijd voor actieOnline / Action Research / Crisis Imaginaries / Ecologie / Kunst en Activisme / Politiek Klimaat /

Agenda


Crisis Imaginaries, Hoofdstuk 7: Practices Against Extractivism
Met Aline Baiana, Taipixi Guajajara, Ana Eugênia en Milena Bonilla
Crisis Imaginaries: Ecologies of Vulnerability and Resistance
Discussie met Edna Bonhomme en J.T. Roane, gemodereerd door Jeff Diamanti
Crisis Imaginaries: On Slow Violence & the Anti-Spectacle
Filmvertoning en discussie met Connie Zheng en Irene de Craen
Crisis Imaginaries, hoofdstuk 4: Climate Interventions
Online panel on creating an altered world with Jessika Khazrik, Tega Brain and Claudius Schulze, moderated by Marija Cetinić
Crisis Imaginaries, hoofdstuk 3: Klimaatgevoelens
Online discussie over de klimaatcrisis met Ada M. Patterson, Aline Baiana, Clementine Edwards en Tal Beery, gemodereerd door Binna Choi
Crisis Imaginaries, hoofdstuk 2: Visibility Politics & Climate Justice
Online discussie over intersectionele klimaatrechtvaardigheid met: Chihiro Geuzebroek, Asuka Kähler en Raki Ap, gemodereerd door Amanda Boetzkes

Netwerk


Radha D'Souza

Radha D'Souza

Schrijver, onderzoeker, advocaat en activist

Jeff Diamanti

Professor en redacteur

Carola Rackete

Activist en kapitein

Jonas Staal

Kunstenaar

Magazine