Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Zwarte Canon, De Groene Amsterdammer

Gouden tijden, Zwarte bladzijden

Vrijdagavond 15 maart vindt het Boekenbal 2013 plaats, de aftrap van de Nederlandse Boekenweek, die dit jaar in het teken staat van contrasten. Het verleden van de Lage Landen kent roemrijke periodes, maar evenzovele schaduwkanten. Het is een geschiedenis van heldendaden en verraad, van glorieuze gebeurtenissen en van rampspoed. In de literatuur zijn de verschillende kanten van de geschiedenis veelvuldig terug te vinden. Drie bijzonder hoogleraren van het departement Neerlandistiek komen deze avond aan het woord over het thema van de Boekenweek 2013: Gouden tijden, Zwarte bladzijden. Zij spreken over de ambiguïteit in de literatuur uit Indië en Zuid-Afrika in tijden van slavernij.

Sprekers

Prof. dr. Ena Jansen
Ena Jansen is bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde (vanwege de Stichting tot bevordering van de studie van taal, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika). Titel van haar lezing is ‘Ek, Philida van die Caab. Ek wat slaaf was. Ek wat mens is. Ek wat eintlik alles is.’ Vertellers in Zuid-Afrikaanse slavernijromans.

Prof. dr. Michiel van Kempen
Michiel van Kempen is bijzonder hoogleraar West-Indische letteren (vanwege de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek IBS). Zijn lezing heeft de titel ‘Laat uw bannanen zwarter roosten/ten teken dat gij niet zijt te troosten!’ Literatuur in tijden van slavernij.

Prof. dr. Pamela Pattynama
Pamela Pattynama is bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis (vanwege de Stichting Indisch Herinneringscentrum Het Indisch Huis). De titel van haar lezing is Slavin of oermoeder? De figuur van de njai in de Indisch-Nederlandse literatuur.Koloniale geschiedenis /

Netwerk


Pamela Pattynama

Hoogleraar