Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

25 aug 2020
17:00 - 19:00

Crisis Imaginaries, hoofdstuk 3: Klimaatgevoelens

Framer Framed, in samenwerking met het Goethe-Institut Niederlande, presenteert een reeks van bijeenkomsten gericht op de wereldwijde klimaatcrisis. De derde bijeenkomst in de serie Crisis Imaginaries is een online gesprek met Ada M. Patterson, Aline Baiana, Clementine Edwards en Tal Beery, gemodereerd door Binna Choi op 25 augustus om 17:00 uur.

Klimaatverandering is meer dan wetenschap: het is een sociaal fenomeen dat menselijke emoties met zich meebrengt. Elke actie, ieder woord, elke persoonlijke en politieke beslissing over het klimaat wordt mede beïnvloed door onze emotionele reactie. Laten we samen benoemen en delen wat we voelen als we denken aan de staat van ons klimaat: angst, boosheid, passie, verdriet.

Passie — als we samenkomen voor iets dat groter is dan onszelf, als we verhalen opnieuw structureren
Boosheid — als we gefrustreerd raken door schadelijke systemen en structuren die onwrikbaar lijken
Verdriet — als we rouwen om de levens, menselijk, niet-menselijk, meer dan menselijk, die al verloren zijn gegaan, die verloren zullen gaan of ernstig verstoord zullen worden
Angst — als we naar een onvoorspelbare toekomst toe bewegen

We willen een ruimte creëren om te discussiëren over emoties en waar verhalen verteld kunnen worden die tot de kern van de pijn, veroorzaakt door het klimaat en de ecologische catastrofes, doordringen: plaatsen waar het geheugen geworteld is in de natuur, toekomstbeelden die er niet uitzien zoals verwacht.

Hoewel het misschien onze eerste reflex is om de intense ervaringen van de klimaatverandering te schuwen, omdat ze onze beleving van de realiteit structureren, kan het kanaliseren van emoties de sleutel zijn tot het aanzetten tot actie en het vermijden van een burn-out. Laten we ons eens richten op onze angst en wanhoop, maar ook op elke blijvende hoop. Hoe kan de emotionele impact van de klimaatcrisis in ons lichaam zitten en hoe kunnen we het beste met deze gevoelens als activisten en kunstenaars, als individuen en collectieven, omgaan?


Serie beschrijving

Nu de wereld als reactie op de Covid-19-pandemie verschuift en deels afgesloten is, benadrukken velen dat het belangrijk is om op een vergelijkbare schaal op de klimaatverandering te reageren. We hebben de twee crises met elkaar zien verweven, waarbij de eerste indicatoren een verband laten zien tussen de aantasting van het milieu en een verhoogde kans op besmetting tussen een dierlijke en menselijk virus; ook komen er vaak ernstigere gevallen van Corona voor in gebieden die te maken hebben met zwaardere luchtvervuiling, waarbij dezelfde kwetsbaarheidspatronen worden verergerd.  Wat kunnen we leren van onze huidige crisis en wat kunnen we meenemen voor onze huidige en toekomstige crisis? Welke allianties kunnen worden gevormd tussen kunst, activisme en de academische wereld? Samen zullen we het begrip crisis kritisch bekijken als een spektakel dat vraagt om sterk leiderschap, dat dreigt te verworden tot autoritaire tendensen, en als een narratief dat is opgebouwd uit verschillende invalshoeken.

Crisis Imaginaries is een project van Framer Framed en Goethe-Institut Niederlande.


Dit event is gratis en de voertaal is Engels. De live-stream wordt gedeeld via ons  Youtube kanaal. We zullen vragen uit het publiek voor de panelisten via sociale media verzamelen.Ecologie / Action Research / Crisis Imaginaries / Kunst en Activisme /

Agenda


Crisis Imaginaries, Hoofdstuk 7: Practices Against Extractivism
Met Aline Baiana, Taipixi Guajajara, Ana Eugênia en Milena Bonilla
Crisis Imaginaries: Ecologies of Vulnerability and Resistance
Discussie met Edna Bonhomme en J.T. Roane, gemodereerd door Jeff Diamanti
Crisis Imaginaries: On Slow Violence & the Anti-Spectacle
Filmvertoning en discussie met Connie Zheng en Irene de Craen
Crisis Imaginaries, hoofdstuk 4: Climate Interventions
Online panel on creating an altered world with Jessika Khazrik, Tega Brain and Claudius Schulze, moderated by Marija Cetinić
Crisis Imaginaries, hoofdstuk 2: Visibility Politics & Climate Justice
Online discussie over intersectionele klimaatrechtvaardigheid met: Chihiro Geuzebroek, Asuka Kähler en Raki Ap, gemodereerd door Amanda Boetzkes
Crisis Imaginaries, hoofdstuk 1: Climate Transformations
Online panel over de klimaatcrisis met Carola Rackete, Radha D'Souza en Jonas Staal, moderator Jeff Diamanti

Netwerk


Aline Baiana

Kunstenaar

Ada M. Patterson

Kunstenaar, schrijver en opleider

Tal Beery

Kunstenaar en opleider

Clementine Edwards

Kunstenaar

Binna Choi

Curator