Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Slavs & Tatars, Friendship of Nations: Self Management Body, 2011. Courtesy the artists Slavs & Tatars, Friendship of Nations: Self Management Body, 2011. Courtesy the artists

Slavs and Tatars

Slavs and Tatars is een kunstcollectief dat in 2006 is opgericht. Zij produceren kunstwerken in verschillende media en disciplines, zoals installaties, lezingen, performances, sculpturen en publicaties. Het collectief is gewijd aan het onderzoeken van de overeenkomsten tussen de geloofssystemen en rituelen van bewoners van de Caucasus, Centraal Azië en Oost Europa.

Slavs and Tatars begon als een leesgroep, toen de leden van de groep in de regio woonden en reisden. Door de regio’s historische narratieven en transnationale relaties te verkennen, gebruikt het collectief een ongewone, op onderzoek gebaseerde, aanpak en ontwerpen zij sterk uiteenlopende projecten om hun bevindingen te delen. Zij combineren hierin ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur. Met de eerste twee projecten onderzocht het collectief respectievelijk de Kaukasus en Iran/Polen. The Faculty of Substitution (sinds 2012) is het huidige project, waarmee het collectief verschillende onderwerpen analyseert, zoals politiek, syncretisme en het middeleeuwse literatuurgenre ter advies van kersverse hoogheden, mirrors for princes genaamd.