Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Lisa Walcott. Photo: Eveline van Egdom

Lisa Walcott

Lisa Walcott adviseerde tijdens haar tienjarige loopbaan als fiscaal-juridisch consultant bij een “Big Four” onder meer Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), stichtingen en verenigingen, en op grensoverschrijdende vraagstukken van vermogende particulieren en expatverkeer. Vervolgens koos zij om haar carrière voort te zetten in de (semi)-publieke sector. Vanaf 2018 stond zij in het culturele veld als secretaris en beleidsadviseur verschillende lokale en landelijke subsidiënten en kunstraden bij, zoals de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur, Taskforce Brabantstad en de Raad voor Cultuur. Momenteel wijdt zij zich aan het snijvlak tussen onderwijs en kunst als directiesecretaris bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, als programmaleider van de Haagse CultuurAcademie, een leer-netwerkinitiatief voor jonge cultuurprofessionals, en als dansdocent. In dit carrièrepad zijn de onderwerpen diversiteit en inclusie op meerdere manieren geïntegreerd.