Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

8 okt –
14 jan 2024

Expositie: Performing Colonial Toxicity

Van 8 oktober 2023 t/m 14 januari 2024 presenteert Framer Framed de tentoonstelling Performing Colonial Toxicity van onderzoeker en architectuurhistorica Samia Henni, in samenwerking met If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution. Het project werpt licht op de verborgen geschiedenis van het Franse nucleaire kolonialisme in de Algerijnse Sahara en vestigt de aandacht op de urgentie van het erkennen van deze geschiedenis en de geleefde ecologische en sociaal-politieke gevolgen ervan.

Opening:
Zaterdag 7 oktober, 19.00 – 21.00
Meld je hier aan!

Tussen 1960 en 1966 brengt het Franse koloniale regime vier atmosferische atoombommen en dertien ondergrondse kernbommen tot ontploffing, en voert het andere nucleaire experimenten uit in de Algerijnse Sahara waarbij de natuurlijke grondstoffen verloren zijn gegaan. Dit geheime kernwapenprogramma vindt plaats tijdens en na de Algerijnse Revolutie of de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962). De resulterende vergiftiging van de Sahara verspreidt radioactieve neerslag over Algerije, Noord-, Centraal- en West-Afrika en het Middellandse Zeegebied (inclusief Zuid-Europa) waardoor onomkeerbare en voortdurende besmettingen van levende wezens, cellen en deeltjes zijn ontstaan, zowel in de natuur als in stedelijke gebieden. Omdat de archieven van het Franse nucleaire programma ruim vijftig jaar later nog steeds gesloten zijn, blijven historische details en de voortdurende gevolgen grotendeels onbekend.

Performing Colonial Toxicity presenteert beschikbare, aangeboden, gesmokkelde en gelekte materialen uit deze archieven in een immersieve multimedia-installatie. Met deze materialen is een reeks van zeventien audiovisuele assemblages gecreëerd die de ruimtelijke, atmosferische en geologische impact van de Franse atoombommen in de Sahara in kaart brengen, evenals de koloniale vocabulaires en de levens en nasleep van het radioactieve puin en nucleaire afval. De architectonische schaal van deze zeventien ‘stations’, zoals Henni ze noemt, zijn bedoeld om je doorheen te bewegen en je ermee te engageren. Bezoekers worden uitgenodigd om zelf verbanden te leggen tussen wat wel en niet aanwezig is in de installatie.

De tentoonstelling komt voort uit een breder onderzoeksproject waartoe ook de publicatie Colonial Toxicity: Rehearsing French Nuclear Architecture and Landscape in the Sahara behoort en een open access digitale database getiteld The Testimony Translation Project. Door te experimenteren met verschillende methoden voor het ruimtelijk maken en verspreiden van onderdrukte informatie, vormt de driedelige structuur van het project een krachtige oproep tot actie om de nog steeds geclassificeerde archieven te openen en de locaties schoon te maken/ontsmetten: beide cruciale stappen voor het blootleggen van het verleden, het heden en de toekomst van koloniale toxiciteit.

Locatie
Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71
1093 KS, Amsterdam

Openingstijden
8 oktober t/m 14 januari 2024
Dinsdag – zondag, 12:00-18:00h
Gratis toegang


Performing Colonial Toxicity is een coproductie van Framer Framed en If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be A Part Of Your Revolution.

In samenwerking met Observatoire des armements, Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflicts, het project wordt ondersteund door Swiss Arts Council Pro Helvetia. Financiële steun voor de Tamazight-naar-Franse vertaling van Algerijnse getuigenissen wordt ontvangen van Dr. Roxanne Panchasi, Associate Professor, Department of History, Simon Fraser University.

Framer Framed wordt medemogelijk gemaakt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Amsterdams Fonds voor de Kunst; Gemeente Amsterdam en VriendenLoterij Fonds. 

De tentoonstelling maakt deel uit van het tweejarige onderzoeksproject Performing Colonial Toxicity, in opdracht van If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution in het kader van Edition IX – Bodies and Technologies (2022-23). If I Can’t Dance wordt financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds, AFK, Ammodo en Prins Bernhard Cultuurfonds.

Dankwoord
Samia Henni wil haar oprechte dank betuigen aan Bruno Barrillot, Patrice Bouveret en de medewerkers en partners van het Observatoire des Armements; evenals aan Frédérique Bergholtz, Megan Hoetger, het uitgebreide If I Can’t Dance team (Naomi Collier Broms, Sancha Castro, Anik Fournier, Sara Giannini, Bram Nijssen, Hans Schamlé en Marcel van den Berg) en Framer Framed voor hun ondersteuning van het project.

Grote dank gaat ook uit naar de geïnterviewden die genereus hebben aanvaard om hun expertise en ervaring te delen, waaronder: Larbi Benchiha, Patrice Bouveret, Roland Desbordes, Bruno Hadjih, Gabrielle Hecht, Penelope Harvey, Jill Jarvis en Roxanne Panchasi, evenals de vertaler -deelnemers die hun tijd hebben besteed aan het vertalen van Henni’s selectie getuigenissen, waaronder: Raoul Audouin, Adel Ben Bella, Omar Berrada, Megan Brown, Séverine Chapelle, Simona Dvorák, Hanieh Fatouree, Alessandro Felicioli, Anik Fournier, Jill Jarvis, Augustin Jomier, Timothy Scott Johnson, Anna Jayne Kimmel, Corentin Lécine, Natasha Llorens, Miriam Matthiesen, Martine Neddam, M’hamed Oualdi, Roxanne Panchasi en Alice Rougeaux.

En tot slot veel waardering voor Marley Jaeda Barnes, Larbi Benchiha, Samuel Fuchs, Floriane Germain, François Girard-Meunier, Bruno Hadjih, Pamela Hampton Hunsinger, Elisabeth Leuvrey, Megan Gail Mueller, Caroline Ann O’Donnell, Roxanne Panchasi, Farid Rezkallah , Georg Rutishauser, Sabine Sarwa, Pascal Schwaighofer, Philip Ursprung, Oliver Wyss, Meejin Yoon, en al degenen die door de jaren heen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit onderzoek en die hebben gevraagd anoniem te blijven.

Verder bronnen:
Vent de sable by Larbi Benchiha (2008)
At(h)ome by Elisabeth Leuvrey (2016)

Foto door Bruno Barrillot, co-oprichter van het Observatoire des armements in Lyon, Frankrijk. De foto’s zijn genomen tijdens een bezoek aan de Franse nucleaire sites in Reggane en Ecker in de Algerijnse Sahara, met de filmmaker Larbi Benchiha en zijn team in november 2007. Met dank aan Observatoire des armements.

Aanmelden

+ Voeg toe aan kalender
Ecologie / Conflict / Gedeeld erfgoed / Het levende archief / Koloniale geschiedenis /

Agenda


Performing Colonial Toxicity

Opening: Performing Colonial Toxicity

Een tentoonstelling van onderzoeker Samia Henni over de verborgen geschiedenis van het Franse nucleaire kolonialisme in de Algerijnse Sahara

Netwerk


Samia Henni

Architectuurhistoricus, Tentoonstellingsmaker

Megan Hoetger

Curator, Onderzoeker