Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Performing Colonial Toxicity

7 Oct 2023
19:00 - 21:00

Opening: Performing Colonial Toxicity

Kom op 7 oktober naar de opening van de tentoonstelling Performing Colonial Toxicity van onderzoeker en architectuurhistoricus Samia Henni. De tentoonstelling, gepresenteerd door Framer Framed in samenwerking met If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, werpt licht op de verborgen geschiedenis van het Franse nucleaire kolonialisme in de Algerijnse Sahara.

Over de tentoonstelling

Tussen 1960 en 1966 brengt het Franse koloniale regime vier atmosferische atoombommen en dertien ondergrondse kernbommen tot ontploffing en voert het nucleaire experimenten uit in de Algerijnse Sahara. Dit geheime kernwapenprogramma vindt plaats tijdens en na de Algerijnse Revolutie, c.q. de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962). De vervuiling van de Sahara leidt tot radioactieve neerslag in Algerije, Noord-, Centraal- en West-Afrika en het Middellandse Zeegebied (inclusief Zuid-Europa), met onomkeerbare en voortdurende besmettingen van levende organismen, cellen en deeltjes tot gevolg, zowel in de natuurlijke als in stedelijke gebieden. Omdat de archieven van het Franse nucleaire programma ruim vijftig jaar later nog steeds gesloten zijn, blijven historische details, medische gegevens en de voortdurende gevolgen grotendeels onbekend.

De tentoonstelling komt voort uit een breder onderzoeksproject waartoe ook de open access digitale database The Testimony Translation Project behoort en de publicatie Colonial Toxicity: Rehearsing French Nuclear Architecture and Landscape in the Sahara.

De tentoonstelling Performing Colonial Toxicity presenteert nieuwe, gelekte en gesmokkelde documenten uit diverse archieven in een multimedia-installatie. Met deze documenten zijn zeventien audiovisuele assemblages gecreëerd, die sociale, de ruimtelijke, atmosferische en geologische impact van de Franse atoombommen in de Sahara in kaart brengen, evenals het koloniale vocabulaires en de internationale verspreiding van het radioactieve puin en nucleaire deeltjes. De architectonische schaal van deze zeventien ‘stations’, zoals Henni ze noemt, zijn bedoeld om tussen door te lopen. Bezoekers worden uitgenodigd om zelf verbanden te leggen tussen wat wel en niet aanwezig is in de installatie.

Door te experimenteren met verschillende methoden voor het ontsluiten en toegankelijk maken van gecensureerde informatie, vormt het project een krachtige oproep tot actie om de nog steeds als ‘staatsgeheim’ geclassificeerde archieven te openen en de locaties schoon te maken, te ontsmetten: beide cruciale stappen voor het erkennen van het verleden, het heden en de gevolgen van koloniale toxiciteit in de toekomst.

Opening

Zaterdag 7 oktober 2023, 19:00-21:00u
Gratis toegang, een donatie bi de deur wordt gewaardeerd.

De tentoonstelling is van 8 oktober 2023 tot 14 januari 2024 gratis te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden; dinsdag-zondag, 12:00-18:00u.


Performing Colonial Toxicity (2023) is een co-productie van Framer Framed en If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution. Het project wordt ondersteund door Swiss Arts Council Pro Helvetia. Speciale dank aan het Observatoire des armements, Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits; the Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD); en aan filmmakers Élisabeth Leuvrey en Larbi Benchiha met producer Farid Rezkallah voor gebruik van beelden en filmfragmenten in de tentoonstelling; evenals aan Prof. Dr. Roxanne Panchasi, Simon Fraser University voor haar steun voor de Tamasheq-naar-Franse vertaling van Algerijnse getuigenissen.

Dankwoord

Samia Henni wil haar oprechte dank betuigen aan Bruno Barrillot, Patrice Bouveret en de medewerkers en partners van het Observatoire des Armements; evenals aan Frédérique Bergholtz, Megan Hoetger, het uitgebreide If I Can’t Dance team (Naomi Collier Broms, Sancha Castro, Anik Fournier, Sara Giannini, Bram Nijssen, Hans Schamlé en Marcel van den Berg) en Framer Framed voor hun ondersteuning van het project.

Grote dank gaat ook uit naar de geïnterviewden die genereus hebben aanvaard om hun expertise en ervaring te delen, waaronder: Larbi Benchiha, Patrice Bouveret, Roland Desbordes, Bruno Hadjih, Gabrielle Hecht, Penelope Harvey, Jill Jarvis en Roxanne Panchasi, evenals de vertaler -deelnemers die hun tijd hebben besteed aan het vertalen van Henni’s selectie getuigenissen, waaronder: Raoul Audouin, Adel Ben Bella, Omar Berrada, Megan Brown, Séverine Chapelle, Simona Dvorák, Hanieh Fatouree, Alessandro Felicioli, Anik Fournier, Jill Jarvis, Augustin Jomier, Timothy Scott Johnson, Anna Jayne Kimmel, Corentin Lécine, Natasha Llorens, Miriam Matthiesen, Martine Neddam, M’hamed Oualdi, Roxanne Panchasi en Alice Rougeaux.

En tot slot veel waardering voor Marley Jaeda Barnes, Larbi Benchiha, Samuel Fuchs, Floriane Germain, François Girard-Meunier, Bruno Hadjih, Pamela Hampton Hunsinger, Elisabeth Leuvrey, Megan Gail Mueller, Caroline Ann O’Donnell, Roxanne Panchasi, Farid Rezkallah , Georg Rutishauser, Sabine Sarwa, Pascal Schwaighofer, Philip Ursprung, Oliver Wyss, Meejin Yoon, en al degenen die door de jaren heen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit onderzoek en die hebben gevraagd anoniem te blijven.

Lees verder
Vent de sable by Larbi Benchiha (2008)
At(h)ome by Elisabeth Leuvrey (2016)

Beeld
Foto door Bruno Barrillot, co-oprichter van het Observatoire des armements in Lyon, Frankrijk. De foto’s zijn genomen tijdens een bezoek aan de Franse nucleaire sites in Reggane en In Ekker in de Algerijnse Sahara, met de filmmaker Larbi Benchiha en zijn team in november 2007. Met dank aan Observatoire des armements.

Framer Framed wordt medemogelijk gemaakt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Amsterdams Fonds voor de Kunst; Gemeente Amsterdam en VriendenLoterij Fonds.Ecologie / Koloniale geschiedenis /

Exposities


Expositie: Performing Colonial Toxicity

Een tentoonstelling van onderzoeker en architectuurhistorica Samia Henni, in samenwerking met If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution

Agenda


Performing Colonial Toxicity: The Testimony Translation Project
Rondleiding over de vertalingen van de getuigenissen

Netwerk


Samia Henni

Architectuurhistoricus, Tentoonstellingsmaker

Megan Hoetger

Curator, onderzoeker

Magazine