Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Court for Intergenerational Climate Crimes (2021-2022) by Radha D'Souza and Jonas Staal, commissioned by Framer Framed | Photo: Ruben Hamelink

Aankondiging: Court for Intergenerational Climate Crimes

Een bijgewerkte pagina voor dit project is hier beschikbaar. 

De Court for Intergenerational Climate Crimes (CICC) is een samenwerking tussen de Indiase schrijver, advocaat en activist Radha D’Souza en de Nederlandse kunstenaar Jonas Staal, geproduceerd door Framer Framed. Het project bestaat uit een grootschalige installatie in de vorm van een tribunaal dat intergenerationele klimaatmisdaden vervolgt. De inauguratie van het tribunaal vindt plaats op 24 september 2021. Van 28 tot en met 31 oktober zullen in de CICC hoorzittingen plaatsvinden waar Unilever, ING, Airbus en de Nederlandse staat worden aangeklaagd voor intergenerationele klimaatmisdaden.

Court for Intergenerational Climate Crimes (2021)
Door Radha D’Souza en Jonas Staal, foto: Ruben Hamelink / Framer Framed, Amsterdam

Tijdens de CICC-hoorzittingen zullen aanklagers en getuigen bewijsmateriaal presenteren en verklaringen afleggen om de aanklachten te onderbouwen. De procedures van het tribunaal zullen worden geleid door vier rechters: Radha D’Souza, Sharon H. Venne, Nicholas Hildyard en Rasigan Maharajh. Het juridische kader van de CICC is gebaseerd op het boek What’s Wrong With Rights (Pluto Press, 2018) van D’Souza, een kritische analyse van neoliberale juridische instellingen.

Tijdens de hoorzittingen zal de CICC bewijs leveren van klimaatmisdaden in het verleden en het heden, door naar de impact ervan op het hier en nu te kijken, én op het planetaire leven in de toekomst. Als zodanig verwerpt het tribunaal de lineaire, geïndividualiseerde narratieven die ten grondslag liggen aan het huidige rechtssysteem. De hoorzittingen zullen online worden gedocumenteerd. De dossiers met bewijsmateriaal en getuigenissen worden vervolgens voorgelegd aan zowel institutionele als activistische organisaties.

Radha D’Souza & Jonas Staal, ‘Comrades in Extinction’, 2020-21.

Naast aanklagers, getuigen en publiek bestaat het tribunaal uit een ecologie die bevolkt wordt door uitgestorven dieren, planten en fossielen van ammonieten. Ieder van hen wordt, in een verschillende taal, aangeduid als “kameraad.” Deze niet-menselijke voorouders vormen zowel bewijslast voor intergenerationele klimaatmisdaden in het verleden, als dat zij getuigen zijn van de collectieve inspanning van de CICC om bij te dragen aan intergenerationele klimaatrechtvaardigheid in het heden en de toekomst.

De hoorzittingen omvatten getuigenissen en presentaties door individuen en collectieven van Kenya Land Alliance, Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), Vettiver Collective, Synergie Nationale des Paysans et Riverains du Cameroun (SYNAPARCAM), Manchester International Law Centre, Réseau d’Information et d’Appui aux ONG Nationales (RIAO-RDC), Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), Stop Wapenhandel, en meer.

Een inleiding tot het project door D’Souza en Staal en reflecties over intergenerationele klimaatcriminaliteit door de rechters zijn te lezen in het nieuwe Errant Journal, Slow Violence, dat hier beschikbaar is.

Radha D’Souza & Jonas Staal, ‘Comrades in Extinction’, 2020-21.

Projectteam

Radha D’Souza (jurist, schrijver, academicus); Jonas Staal (kunstenaar); Josien Pieterse en Cas Bool (co-producenten); Paul Kuipers (architect); Remco van Bladel (ontwerper); Ashley Maum (onderzoeker en co-programmeur, Framer Framed); Kees Stad (onderzoeker en co-programmeur); Nadine Gouders (coördinator en onderzoeker Studio Jonas Staal); Jean Medina (productiecoördinator, Framer Framed); Michael Klinkenberg (productie); Vincent W. J. van Gerven Oei (vertaaladviseur); Ruben Hamelink (filmmaker en fotograaf)

Ondersteund door

Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Amsterdam Fonds voor de Kunst (AFK), Mondriaan Fund, Amsterdam, Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Rotterdam, Outset Nederland, Amsterdam.

Partners

Van Abbemuseum, Eindhoven,
Textiellab, Tilburg.Ecologie / CICC / Kunst en Activisme / Politiek Klimaat /

Netwerk


Sharon H. Venne

Cree geschiedschrijver
Rasigan Maharajh - Hearings of the Court for Intergenerational Climate Crimes

Rasigan Maharajh

Wetenschapper en activist
Nicholas Hildyard - Hearings of the Court for Intergenerational Climate Crimes

Nicholas Hildyard

Schrijver en directeur, The Corner House
Radha D'Souza

Radha D'Souza

Schrijver, onderzoeker, advocaat en activist

Jonas Staal

Kunstenaar