Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Stichting

Statuten
Stichting Framer Framed werd in 2010 opgericht, de statuten kunt u hier vinden. De doelstelling van Stichting Framer Framed (artikel 2 van de statuten) luidt als volgt: “De stichting heeft ten doel de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van interculturele processen in hedendaagse kunst te stimuleren, door de samenwerking tussen verschillende Nederlandse (kunst )instellingen te bevorderen en het initieren, organiseren, faciliteren en produceren van activiteiten in de vakgebieden beeldende kunst, onderzoek, journalistiek en media.

Besturingsmodel
Framer Framed werkt met een Toezichthoudend bestuur. Dit wordt ook wel het Raad van Toezicht-model genoemd. In deze bestuurlijke opvatting laat het toezichthoudend bestuur de gehele beleidsvorming over aan de directie. De directie is belast met zowel de constituerende als de dirigerende leiding (= beleidsuitvoering). Het onbezoldigde bestuur vervult primair een toezichthoudende en adviserende functie (= beleidstoetsing).

Bestuurssamenstelling
Stichting Framer Framed werd in 2010 opgericht en heeft enkele bestuurswisselingen gekend. Roulatie vindt plaats op basis van een rooster van aftreden. Sinds medio 2017 bestaat het onbezoldigde bestuur uit: Esther Captain (voorzitter) en de algemeen bestuursleden Astrid Weij en Thomas Berghuis.

Directie
De beleidsvorming, programmering en dagelijkse coördinatie van projecten die onder de noemer Framer Framed worden georganiseerd, vallen onder de verantwoordelijkheden van de directie: bestaande uit Cas Bool en Josien Pieterse. Cas Bool studeerde culturele antropologie met als regio specialisatie de Caraïben en Latijns Amerika. Josien Pieterse studeerde politicologie en vrouwenstudies. Beide zijn mede-initiatiefnemers van Framer Framed en in die hoedanigheid sinds 2008 bij het initiatief betrokken. De verhouding tussen de stichting en de directie is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Code Culturele Diversiteit
Framer Framed onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en streeft in haar bestuurssamenstelling, personeelssamenstelling, programmering, publieksbereik en selectie van samenwerkingspartners naar een diversiteit qua leeftijd, opleiding, inkomen, sekse en culturele achtergrond.

Governance Code Cultureel
Framer Framed werkt volgens de governance code cultureel.

Jaarverslag 2014-2015
Halverwege 2014 opende Framer Framed de expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam. Omdat de programmering halverwege dat jaar van start ging en doorliep in 2015, werden de jaren 2014 en 2015 samengevoegd in het jaarverslag 2014-2015; samen goed voor ruim 12 maanden programmering. Het jaarverslag 2016 is hier te vinden. Het jaarverslag 2017 is hier te vinden.

ANBI
Stichting Framer Framed is onder fiscaal nummer 8501.87.308 door de belastingdienst aangemerkt als ondernemend en dus belastingplichtig en beschikt sinds 1 januari 2016 over een ANBI status.