Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Photo: © Framer Framed / Maarten Nauw (2020)

Susan Legêne

Susan Legêne (1955) is historicus en sinds februari 2008 hoogleraar politieke geschiedenis aan de VU (Vrije Universiteit, Amsterdam).

Legêne publiceerde tal van lezingen en artikelen, onder meer op het raakvlak van (koloniale) geschiedenis en museologie. In 1998 verscheen haar proefschrift, De bagage van Blomhoff en Van Breugel, over Nederlandse natievorming en de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme. In 2010 verscheen haar publicatie Spiegelreflex – culturele sporen van de koloniale ervaring (Uitgeverij Bert Bakker 2010).

Vanaf 1985 was Legêne verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, sinds 1997 als Hoofd Museale Zaken van het Tropenmuseum. In die functie was zij verantwoordelijk voor de herinrichting van het museum, waaronder de semipermanente opstelling Oostwaarts! Kunst, cultuur & kolonialisme (2003). Vanaf 2004 was zij bovendien enkele jaren verbonden aan de UvA (Universiteit van Amsterdam) als bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen, vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

Daarnaast is Legêne commissielid van de Nationale UNESCO Commissie en lid van de Ethische Codecommissie voor Musea. Zij is projectleider van het Indonesisch/Nederlandse onderzoeksproject Sites, Bodies & Stories – The Dynamics of Heritage Formation in Colonial & Postcolonial Indonesia & the Netherlands, over de relatie tussen erfgoed, beeldvormingsprocessen, burgerschap en nationale identiteit. Verder neemt zij deel aan het onderzoeksproject Agora/The semantics of History, over digitale toegang tot erfgoedcollecties en historisch bewustzijn.


Agenda


Opening: On the Nature of Botanical Gardens
Opening van de tentoonstelling samengesteld door Sadiah Boonstra met werk van negen Indonesische kunstenaars
Symposium: Gedeeld Erfgoed - theorie en praktijk gespiegeld
Symposium over de sporen van de Nederlandse koloniale geschiedenis.
De koloniale blik
Over de historische aannames die onze blik op kunst bepalen.

Magazine